TYYn edustajiston vaali 2021

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 27.10.–3.11.2021 edustajiston vaalin. Vaalissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2022. Vaalissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Valittava edustajisto ja kausi

Vaalissa valitaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan 41-jäseniseen edustajistoon varsinaiset jäsenet ja varaedustajat TYYn edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen mukaisesti. Valittavan edustajiston kausi alkaa tammikuussa 2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Äänestysaika

Äänestäminen on mahdollista 27.10.2021 klo 10.00 ja 3.11.2021 klo 16.00 välisenä aikana.

Vaalissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, johon kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella. Linkki äänestysosoitteeseen löytyy koko äänestyksen ajan TYYn nettisivuilta, osoitteesta www.tyy.fi/vaalit.

Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestäminen

Äänioikeutettuja sekä vaalikelpoisia ovat kaikki Turun yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat TYYn jäseniä. Vaalikelpoisia eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan vakituiset työntekijät eivätkä ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa olevat henkilöt. Sähköinen äänestysjärjestelmä varmentaa äänioikeuden vaaliluettelosta. Jokainen äänioikeutettu voi käyttää vaalissa yhden äänen. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti.

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo julkaistaan viimeistään keskiviikkona 29.9.2021 klo 16.00 TYYn virallisella ilmoitustaululla. Vaaliluettelosta puuttuvan henkilön, joka täyttää äänioikeuden ehdot, tulee ilmoittautua pääsihteerille, mikäli hän haluaa tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Ehdokkaaksi asettautuminen

Ehdokkaaksi voi asettautua toimittamalla oikeilla tiedoilla varustetun ja allekirjoitetun ehdokasilmoituksen TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 6.10.2021 klo 12.00 mennessä. Ehdokasilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi.

Vaaliliiton perustaminen

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 6.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Vaalirenkaan perustaminen

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 6.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Ehdokasyhdistelmä

Ehdokasyhdistelmä eli luettelo ehdokkaista julkaistaan TYYn ilmoitustaululla maanantaina 11.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Vaalimainonta

Vaalimainonnasta säädetään keskusvaalilautakunnan hyväksymissä edustajistovaalien eettisissä pelisäännöissä.

Vaalituloksen julkaiseminen

Epävirallinen vaalitulos julkaistaan 3.11.2021 vaalien päätyttyä. Virallinen tulos julkistetaan viimeistään 17.11.2021 TYYn virallisella ilmoitustaululla.

Vaaleihin liittyvät dokumentit ja lisätietoja

Vaalilomakkeet (ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja ja vaalirenkaan perustamisasiakirja), edustajistovaalien eettiset pelisäännöt ja vaalijärjestys löytyvät TYYn nettisivuilta www.tyy.fi/vaalit. Vaalilomakkeita saa myös TYYn kansliasta. Kirjallinen ja vaalijärjestyksen vaatimukset täyttävä lomake on pätevä, vaikka sitä ei olisikaan tehty keskusvaalilautakunnan laatimalle pohjalle.

Lisätietoja edustajistovaaleista antaa pääsihteeri Petra Peltonen, sähköpostitse tyy-paasihteeri@utu.fi tai puhelimitse 0400551931.

 

Turussa 25.5.2021

 

Sara Seppälä
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri