Alla olevat TYYn edustajistovaalien eettiset pelisäännöt on tarkoitettu antamaan jokaiselle vaaliliitolle tasapuoliset mahdollisuudet ehdokkaiden rekrytointiin ja vaalimainontaan.

Eettisten pelisääntöjen tarkoitus on myös taata jokaiselle äänestäjälle ja mahdolliselle ehdokkaalle rauha tehdä oma vapaa valintansa siitä, ketä äänestää ja minkä ryhmän ehdokkaaksi asettautuu.

Ehdokkaiden rekrytointi

Ehdokasrekrytointi-ilmoitukset ovat sallittuja vain tiedotuskanavan ylläpitäjän suostumuksella.

 • Sähköpostilistojen kautta tapahtuvassa rekrytoinnissa tulee aina hankkia lupa kyseessä olevan listan ylläpitäjältä.
 • Ryhmän julisteiden tai ilmoitusten kiinnittämiseen tulee olla lupa ilmoitustaulun haltijalta.
 • Sosiaalisen median ryhmissä tai sivuilla rekrytoitaessa tulee olla lupa sivun tai ryhmän ylläpitäjältä.
 • Ehdokasrekrytointi opetustilanteessa tai niiden välittömässä yhteydessä on kiellettyä.
 • Henkilökohtaisen rekrytoinnin tulee tapahtua vaaliliiton omien kontaktien kautta. Esimerkiksi tiedekunnilta hankittujen uusien opiskelijoiden/tuutori -listojen käyttämistä rekrytoinnissa ei hyväksytä.
 • Rekrytointi ei saa tapahtua potentiaalisen ehdokkaan ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena. Myös painostus tai lahjonta rekrytoinnin välineenä on kielletty.

Vaalimainonta

Myös vaalimainonta on sallittua vain tiedotuskanavan ylläpitäjän suostumuksella.

 • Edustajistovaalien mainontaa ei ole ajallisesti rajoitettu. Tämä koskee mainostamista kaikkialla yliopiston alueella.
 • TYYn keskusvaalilautakunnan asettamiin mainostelineisiin saa kukin vaaliliitto laittaa yhden (1) A3- tai kaksi (2) A4-kokoista mainosta per teline. Vaaliliittoon kuuluvien yksittäisten ehdokkaiden mainokset telineissä ovat kiellettyjä!
 • Muiden vaaliliittojen mainoksia ei saa peittää, siirtää tai töhriä. Keskusvaalilautakunta saa järjestää mainokset uudelleen, mikäli niiden asettelu estää vaalitelineen tehokkaan käytön.
 • Mainostaminen on sallittu myös yliopiston yleisillä opiskelijoille tarkoitetuilla ilmoitustaululla, mutta ei yliopiston omilla virallisilla ilmoitustauluilla.
 • Järjestöjen omilla ilmoitustauluilla mainostaminen on sallittua vain kyseisen alayhdistyksen luvalla.
 • Mainostaessa on vältettävä roskaamista, kuten lentolehtisten jättämistä lojumaan ympäriinsä.
 • Opiskelijaravintoloihin voi sijoittaa mainoksia ravintoloitsijan suostumuksella.
 • Tylkkärin mukana ei saa jakaa omaa vaalimateriaalia.
 • Kampanjoinnissa on noudatettava hyvän maun rajoja. Hyvän maun mukaista ei ole häiriköidä toisten liittojen tai ehdokkaiden kampanjointia esimerkiksi herjaamalla sosiaalisessa mediassa tai muualla.
 • Vaalimainonnassa ei saa käyttää halventavaa, loukkaavaa tai sopimatonta kieltä. Kiusaaminen on kielletty.

Mainonta vaalien aikana

 • Keskusvaalilautakunnan tekemässä kampanjoinnissa ja ylläpitämillä vaali-infopisteillä on mahdollistettava kaikkien vaaliliittojen ja ehdokkaiden tasapuolinen osallistuminen. Keskusvaalilautakunnan antaman tiedon tulee olla puolueetonta.
 • Edustajistovaaleissa ei saa ylläpitää epävirallista äänestyspistettä (esimerkiksi tietokonetta) äänestämistä varten, eikä jakaa palkkioita äänestämisestä.
 • Äänestävän yksityisyyttä on kunnioitettava. Painostaminen äänestämiseen tai itse äänestystapahtuman aikana on kielletty.
 • Vaalipäivinä it-luokissa ja yliopiston yleisten tietokoneiden luona ehdokkaiden, vaaliliittojen tai vaalirenkaiden mainostaminen on kiellettyä.
 • Mainonta opetustilanteen välittömässä läheisyydessä on kielletty vaalien aikana.
 • Tietyn ryhmän tai ehdokkaan äänestämistä ei saa ehdollistaa palkkioihin, esimerkiksi tarjoamalla kahvikuponkeja, haalarimerkkejä tai muita hyödykkeitä ääntä vastaan. Omaa ääntään ei myöskään saa myydä tai luovuttaa toiselle. Materiaalien jakaminen normaalin kampanjoinnin yhteydessä on kuitenkin sallittua.
 • Keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa täydentää ohjeita.

TYYn keskusvaalilautakunta voi rangaista näiden eettisten pelisääntöjen rikkomuksista vaalijärjestyksen mukaisin keinoin. Yksittäisen ehdokkaan osalta seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus tai vaalikelpoisuuden menetys. Vaaliliitolle tai vaalirenkaalle seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus, julkinen moite tai vaaliliiton tai vaalirenkaan purkaminen.

Mikäli rikkomuksen tekijä on ylioppilaskunnan järjestö, voidaan järjestöä rangaista ohjesäännössä järjestöistä ja avustuksista mainituin keinoin. Mikäli rikkomuksen tekijä on joku muu vaaliliittoa tai vaalirengasta taloudellisesti tai työpanoksella tukeva taho seuraamukset voidaan kohdistaa kyseiselle vaaliliitolle tai vaalirenkaalle.

Keskusvaalilautakunta toivoo kaikilta äänestäjiltä, ehdokkailta ja vaaliliitoilta rehtiä vaalimieltä sekä kunnioittavaa käytöstä toisia äänestäjiä, ehdokkaita, vaaliliittoja sekä vaalirenkaita kohtaan.

Turussa 25.5.2021

TYYn keskusvaalilautakunta