Äänestäminen TYYn edustajistovaaleissa on helpoin tapa vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan!

Äänestäminen on nopeaa ja yksinkertaista. Se onnistuu vaikka kotikoneelta, tarvitset vain utu-tunnukset.

Vaalitulos

Äänestysaktiivisuus 31,92 %

Tiedekuntakohtainen äänestysaktiivisuus:

Humanistinen tiedekunta 27,12 %
Kasvatustieteiden tiedekunta 16,27 %
Lääketieteellinen tiedekunta 42,99 %
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 29,52 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 36,08 %
Teknillinen tiedekunta 32,72 %
Turun kauppakorkeakoulu 38,95 %
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 35,29 %

Council elections in English

Edustajistovaalit 27.10.–3.11.2021

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 27.10.–3.11.2021 edustajistovaalit. Edustajistovaaleissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Edustajisto muun muassa päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Se hyväksyy vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. Edustajisto valitsee johto- ja valiokunnat sekä opiskelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopiston hallitukseen, päättää ylioppilaskunnan jäsemaksusta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot.

Ehdokkaaksi asetutaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama ehdokasilmoitus TYYn kansliaan. Oman vaalikelpoisuutesi voit tarkistaa vaaliluettelosta TYYn kansliassa. Mikäli olet maksanut TYYn jäsenmaksun, mutta nimeäsi ei löydy vaaliluettelosta, ota yhteyttä TYYn vaaliasiahenkilöihin (tyy-vaalit@utu.fi).

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Oman vaaliliiton perustamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Sara Seppälään.

TYYn keskusvaalilautakuntaan kuuluvat:

  • Sara Seppälä, pj
  • Risto Jokinen, vpj
  • Kristiina Arpiainen
  • Olli-Pekka Paasivirta
  • Johanna Pohjonen
  • Olli Saarinen
  • Sini Saarinen

Vaalilomakkeet

Vaalien aikataulu

23.9. klo 15.00–17: Edustajistovaali-info (YouTube)

29.9. klo 16.00: Infotilaisuus vaalikoordinaattoreille ja vaaliliittojen asiahenkilöille (Zoom: https://utu.zoom.us/j/68120896395)

6.10. klo 12.00 Vaalilomakkeiden jättämisen määräaika: ehdokasilmoitukset sekä vaaliliittojen ja vaalirenkaiden perustamisasiakirjat

11.10. Ehdokasyhdistelmän vahvistaminen (ehdokasnumerot tiedossa)

15.10. Vaalikone aukeaa vastattavaksi ehdokkaille

25.10. Vaalitori ja vaalikone aukeaa yleisölle: https://syl.editaprima.fi/2/

26.10. Vaalipaneeli Zoomissa: https://utu.zoom.us/j/67109700727

27.10. klo 10.00 – 3.11. klo 16.00 äänestysaika

3.11. Vaalin tulosilta Mercatorilla klo 17

Vahvistettu vaalitulos julkaistaan TYYn ilmoitustaululla viimeistään 17.11.