Olet täällä

Edustajistovaalit 2019

Jaa +

Äänestäminen TYYn edustajistovaaleissa on helpoin tapa vaikuttaa ylioppilaskunnan tomintaan!

Äänestäminen on nopeaa ja yksinkertaista. Se onnistuu vaikka kotikoneelta, tarvitset vain utu-tunnukset.

► Vaalien tulos / Election results

Vaaliliitto Paikat 2019 (muutos 2017)
TSE-lista 8 (-1)
TYY Terveeksi 7
Hybridiaani 7 (+2)
Vihreä Vasemmisto 5 (+2)
Vihreä lista 4
Ryhmä Lex 4 (-2)
Soihdunkantajat 3
Humanistilista 1
Eduxi 1 (-1)
Kokoomus 1
Demokraatit 0

Edustajistovaalit 1.–6.11.2019

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 1.–6.11.2019 edustajistovaalit. Edustajistovaaleissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Edustajisto muun muassa päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Se hyväksyy vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. Edustajisto valitsee johto- ja valiokunnat sekä opiskelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopiston hallitukseen, päättää ylioppilaskunnan jäsemaksusta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot.

Ehdokkaaksi asetutaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama ehdokasilmoitus TYYn kansliaan. Oman vaalikelpoisuutesi voit tarkistaa vaaliluettelosta TYYn kansliassa. Mikäli olet maksanut TYYn jäsenmaksun, mutta nimeäsi ei löydy vaaliluettelosta, ota yhteyttä TYYn pääsihteeriin (tyy-paasihteeri@utu.fi).

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Oman vaaliliiton perustamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Sanni Soilampeen (sanni.j.soilampi@utu.fi).

TYYn keskusvaalilautakuntaan kuuluvat:

  • Sanni Soilampi, pj
  • Inari Harjuniemi, vpj
  • Rauli Elenius
  • Tero Ahlgren
  • Tiina Nokelainen
  • Iina Ryhtä
  • Miika Tiainen

Avustuksia vaaliliitoille

TYY myöntää vaaliliitoille korkeintaan 80 € avustuksia vaalien näkyvyyttä edistävien projektien järjestämiseen (esim. vaalikahvitus, vaalitori tai mainosmateriaalin hankinta, kuten julisteet ja haalarimerkit). Avustuksia jaetaan pääsääntöisesti samalla periaatteella kuin projekti- ja erillisavustuksia, mutta kuluissa huomioidaan myös erilaiset ruoka- ja juomatarjoilut (pois lukien alkoholitarjoilut), joihin voi siis hakea myös vaaliavustusta. Hakemuksen voi jättää milloin tahansa, mutta kuitenkin ennen projektin toteuttamista. Päätökset tehdään normaalin avustuskierroksen mukaisesti.

Avustusta hakevan tahon ei tarvitse olla järjestö tai yhdistys, vaan avustusta voivat hakea myös muut ryhmät (kuten esimerkiksi vaaliliitot), kunhan ryhmässä on vähintään yksi TYYn jäsen. Hakemuksen voi tehdä ryhmän puolesta kuka tahansa ryhmään kuuluva täysivaltainen henkilö.

Hakijana ei kuitenkaan voi olla puolue, puolueen jäsenyhdistys tai puolueen lähiyhteistö (Puoluelaki 8. b §).

Avustusta haetaan projekti- ja erillisavustushakulomakkeella.

Vaalien aikataulu

19.9. klo 16.30 Turku-salissa vaalikoordinaattorien info

11.10. klo 12.00 Vaalilomakkeiden jättämisen määräaika: ehdokasilmoitukset sekä vaaliliittojen ja vaalirenkaiden perustamisasiakirjat

17.10. Ehdokasyhdistelmän vahvistaminen (ehdokasnumerot tiedossa)

29.10. klo 14–17 Vaalitori ja vaalipaneeli Porissa (tarkempia tietoja luvassa myöhemmin)

30.10. klo 12.15–15 Vaalitori ja vaalipaneeli Raumalla (tarkempia tietoja luvassa myöhemmin)

31.10. klo 11–14 Vaalitori ja vaalipaneeli Turussa (tarkempia tietoja luvassa myöhemmin)

1.–6.11. vaalipäivät. Äänestysaika alkaa 1.11. klo 10.00 ja päättyy 6.11. klo 17.00.

6.11. Epävirallisen tuloksen julkistaminen

Vahvistettu vaalitulos julkaistaan TYYn ilmoitustaululla viimeistään 20.11.

Viimeksi päivitetty: 13.11.2019 klo 16:09