Lomakkeet

Jaa +

Edustajistovaalien lomakkeet:

Ehdokasilmoituslomake (pdf)
Vaaliliiton perustamisasiakirja (pdf)
Vaalirenkaan perustamisasiakirja (pdf)

Ehdokasilmoituslomakkeella ylioppilaskunnan vaalikelpoinen jäsen voi asettua vaalissa ehdokkaaksi.

Vaaliliiton perustamisasiakirjalla ehdokkaat voivat perustaa yhdessä vaaliliiton. Tällöin vaaliliitossa eniten ääniä saanut saa suhdeluvukseen kaikki vaaliliiton saamat äänet, toiseksi eniten saanut puolet äänistä, kolmanneksi eniten saanut kolmasosan äänistä ja niin edelleen.

Vaalirenkaan perustamisasiakirjalla kahdella tai useammalla vaaliliitolla on oikeus yhtyä vaalirenkaaksi. Sama oikeus on vaaliliitolla ja vaaliliittoon kuulumattomilla ehdokkailla. Valtakunnan politiikassa puolueet tekevät vaaliliittoja, mutta ylioppilaskunnassa termistö menee eri tavalla. Ehdokkaat kuuluvat vaaliliittoon (ryhmään) ja vaaliliitot voivat solmia sopimuksen vaalirenkaaksi yhtymisestä, jolloin vaaliliitot keräävät yhteistä äänisaalista. 

Muut asiakirjat:

Vaalijärjestys (pdf)
Vaalikuulutus
Eettiset pelisäännöt (pdf)

Vaalijärjestys on TYYn edustajiston kokouksessaan vahvistamat ohjeet, joita noudatetaan vaalien toimittamisessa.

Vaalikuulutus on TYYn keskusvaalilautakunnan eli vaaleja valvovan elimen vahvistama ilmoitus vaalien tärkeimmistä tiedoista. Vaalikuulutuksesta selviää esimerkiksi vaalien äänestysajankohta.

Eettiset pelisäännöt ovat keskusvaalilautakunnan vahvistamat pelisäännöt ryhmille ja ehdokkaille vaalimainonnan rajoista sekä ehdokasrekrytoinnista. Keskusvaalilautakunta valvoo pelisääntöjen noudattamista ja voi langettaa sanktioita niitä pelisääntöjä rikkoville. Yksittäisen ehdokkaan osalta seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus tai vaalikelpoisuuden menetys. Vaaliliitolle tai vaalirenkaalle seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus, julkinen moite tai vaaliliiton tai vaalirenkaan purkaminen.

Viimeksi päivitetty: 07.10.2019 klo 13:57