Olet täällä

Edustajistovaalien 2019 vaaliliitot

Jaa +

Alta löydät edustajistovaaleissa toimivia vaaliliittoja (suluissa vaalirengas). Mikäli oma vaaliliittosi puuttuu listalta, lähetä lyhyt esittelyteksti sekä suomeksi että englanniksi TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntijalle (tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi).

Demokraatit

(Punavihreä kupla)

Demokraatit edistävät Turun yliopiston ylioppilaskunnassa sosialidemokraattisia arvoja, kuten vapautta, solidaarisuutta, tasa-arvoa ja inhimillisyyttä. Mielestämme TYY:n tulee olla aktiivinen ja monipuolinen vaikuttaja ja edunvalvoja, joka edistää sen jäsenille tärkeitä arvoja ja tavoitteita sekä edistää opiskelijoiden hyvinvointia. TYY:n tulee toimia myös ilmasto- ja ympäristöystävällisten valintojen puolesta yliopistossa ja Turussa sekä toimia itse esimerkillisenä ja vastuullisena toimijana, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Vaalikoordinaattori: Ville Kurtti, viarku(a)utu.fi

Eduxi

(HEH)

Eduxi on poliittisesti sitoutumaton kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden muodostama lista edustajistossa. Jokaisen opiskelijan kuuluu tuntea olevansa tervetullut yliopistoyhteisöön, kampukseen katsomatta. Toimintaamme ajavia teemoja ovatkin yhdenvertainen yliopisto ja kiusaamisen vastustaminen. Näitä teemoja pystymme erityisen hyvin ajamaan myös etäkampusten näkökulmasta, sillä historiallisesti suuri osa ehdokkaistamme on Rauman kampuksen opiskelijoita. Meille on tärkeää, että kaikki kampukset huomioidaan päätöksenteossa ja että päätöksenteko on laadukasta ja läpinäkyvää.

Vaalikoordinaattori: Ilmari Immonen, iljuim(a)utu.fi

Humanistilista

(HEH)

Humanistilista on humanisteista ja humanistinmielisistä ylioppilaskunnan jäsenistä koostuva puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Meille tärkeää ovat saavutettavuus, kulttuuri ja aito monialaisuus. Kaikki ylioppilaskuntamme jäsenet ovat tasavertaisia keskenään ja kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua yhteisölliseen opiskelijatoimintaan. TYYn edustajistossa Humanistilista toimii pienestä koostaan huolimatta erittäin aktiivisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että päätöksenteko edustajistossa on mahdollisimman avointa ja laadukasta.

Vaalikoordinaattorit:

Sini Saarinen (sijosa(a)utu.fi)
Crista Sinisalo (crdasi(a)utu.fi)

Hybridiaani

(HEH)

Hybridiaani on poliittisesti sitoutumaton Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä biolääketieteen opiskelijoiden muodostama edustajistolista. Hybridiaani valvoo, että näiden alojen opiskelijoiden tarpeet huomioidaan TYYn toiminnassa. Huolehdimme, että kaikki TYYn alaiset järjestöt otetaan tasavertaisesti huomioon koosta riippumatta. Lisäksi meille on tärkeää, että TYY tarjoaa opiskelijoille monipuolisesti tiloja sekä järjestöpalveluja.

Vaalikoodrinaattori: Maija Jortikka, mamajo(a)utu.fi

Kokoomus

Oikeat on nyt Kokoomus!

Haluamme olla rehellisesti ja avoimesti poliittinen edustajistoryhmä. Siksi kuljemme vastedes nimellä Kokoomus. Meille tärkeimmät arvot ovat vapaus ja vastuu. Niistä kumpuaa kaikki hyvä, joka meillä on, ja ne kulkevat käsi kädessä kaikkialla yhteiskunnassamme - myös yliopistossa.

Saatamme olla TYYn edustajiston pienin ryhmä, mutta meillä on paljon kokoamme suurempi myötävaikutus edustajiston toimintaan.

Vaalikoordinaattori ja yhteystiedot:
Roope Ruohonen
rpruoh(a)utu.fi
050 354 8613

Ryhmä Lex

(Lääketieteilijöiden ja oikeustieteilijöiden liitto)

Ryhmä Lex on oikeustieteen opiskelijoiden vaaliliitto. Emme edusta mitään puoluepoliittista ideologiaa, vaan tavoitteemme on tehokkaasti toimiva ylioppilaskunta, joka keskittyy enemmän jäsentensä edun ajamiseen kuin palvelujen tuottamiseen. Edunvalvonta on ylioppilaskunnan ensisijainen tehtävä, joka ei saa jäädä muun toiminnan jalkoihin. Myös vastuullinen taloudenpito on meille tärkeä teema. Jokaisen opiskelijan TYYlle maksaman euron täytyy edistää yhteistä etua! Puoluepoliittinen sitoutumattomuutemme takaa sen, että listaltamme löytyy laaja kirjo ihmisiä erilaisilla taustoilla ja ajatusmaailmoilla. Koulutustaustamme ansiosta pystymme ajamaan näkemyksiämme tehokkaasti edustajistossa ja tuomaan esille myös oikeudellista näkökulmaa!

Vaalikoordinaattorit: Camilla Saarinen, camilla.e.saarinen(a)utu.fi & Veera Peltonen, veera.m.peltonen(a)utu.fi

Soihdunkantajat

Soihdunkantajat on vuonna 1997 perustettu puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Ryhmällä on ollut viime vuosina TYYn edustajistossa kolme paikkaa. Vaaliliittomme on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, vaikka aktiivijäsenistömme koostuukin pääosin yhteiskuntatieteilijöistä. Lisäksi ryhmässämme on ollut edustettuna filiaalialueiden (Pori, Rauma) opiskelijoita. Soihdunkantajat ovat tunnettuja aktiivisuudestaan sekä TYYn edustajistossa, hallituksessa ja toimielimissä että valtakunnan politiikassa.Soihdunkantajat ajavat kaikkien opiskelijoiden etuja. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen ylioppilaskunnassa riippumatta puoluepoliittisesta kannasta. Soihtarit tunnetaan asiakysymyslähtöisyydestä, aloitteiden hyvästä valmistelusta sekä niiden kunniallisesta edistämisestä, edustajiensa laadukkasta preppauksesta ja yleisestä vastuuntuntoisuudesta.

Vaalikoordinaattorit:

Tiia Yli-Peräinen, teylpe(a)utu.fi
Sara Seppälä, sara.j.seppala(a)utu.fi

TSE-lista

TSE-lista on TYYn edustajistossa vaikuttava poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. TSE-lista koostuu Turun KY:läisistä, PorKyläisistä sekä T-klubilaisista toimien kuitenkin itsenäisesti.

TSE-listalle tärkeitä arvoja ovat vastuullinen päätöksenteko, järkevä taloudehoito sekä laadukas opetus. Sen lisäksi se ajaa parempaa työllistymistä opiskelijoille ja vastavalmistuneille, kansainvälisten opiskelijoiden parempaa huomioimista yliopistoyhteisössä, laadukkaita palveluita järjestöille sekä rohkeaa edelläkävijyyttä ylioppilaskunnassa.

Omalla toiminnallaan TSE-lista pyrkii myös mahdollistamaan laadukkaat henkilövalinnat ylioppilaskunnassa ja yliopistossa, sekä edesauttamaan kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä merkittäviin edunvalvonnallisiin tehtäviin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Seuraa TSE-listaa Instagramissa @tse_lista sekä Facebookissa TSE-lista. Jos ilmenee kysmyksiä, voit olla yhteydessä vaalikoordinaattori Lauri Toivolaan,
lauri.m.toivola(a)utu.fi

TYY Terveeksi

(Lääketieteilijöiden ja oikeustieteilijöiden liitto)

Lääketieteellisen alojen opiskelijoiden (TLKS ry, THLKS ry, IVA ry ja Adaptus ry) ääntä Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa käyttää edustajistoryhmä TYY Terveeksi. TyTe on poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, jonka ajamista asioista päättävät sen jäsenet itse tehden yhteistyötä edustamiensa ainejärjestöjen kanssa. Suuremmista linjoista päätetään yhdessä, mutta jokainen edaattori äänestää yksittäisissä päätöksissä parhaan tietonsa ja omien arvojensa mukaisesti.

TYY Terveeksi ajaa opiskelijoiden hyvinvointia ja etuja koskevia päätöksiä. Pääasiallisina teemoinaan TyTe pitää opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita yhteisöllisyydestä terveyspalveluihin ja mielenterveyden edistämiseen. Lisäksi TyTe toimii TLKS:n edunvalvonta- ja opintotoimikunnan sekä Suomen Medisiinariliiton edustajien kanssa yhteistyössä muodostaen kandidaattiseuran edunvalvontarintaman.

TyTe tuo edustajistoon näkemystä opiskelusta Hämeenkadun toisella puolella, pyrkien edistämään kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia. Terve opiskelija jaksaa opiskella!

Seuraa TyTeä blogissa http://tyyterveeksi.blogspot.fi/, ig:ssä @tyyterveeksi ja Facebookissa Tyy Terveeksi. Kaikissa asioissa voi olla yhteyksissä vaalikoordinaattoreihin, Jenni Koskinen jemlah(a)utu.fi tai Zaida Laakso zalaak(a)utu.fi.

Vihreä lista

(Punavihreä kupla)

Vihreä lista yhdistää vihreästi ajattelevia opiskelijoita kaikista Turun yliopiston kampuksista, tiedekunnista, yksiköistä ja oppiaineista. Meille sydäntä lähellä ovat ympäristö- ja yhdenvertaisuusasiat, joiden eteen olemme edustajistossa työskennelleet. Mielestämme ylioppilaskunnan tulee tehdä vaikuttavaa edunvalvontatyötä, jotta opiskelijan ääni kuuluu niin yliopiston kuin kaupunginkin päätöksenteossa. 

Ylioppilaskunnan tulee olla kunnianhimoisesti palveleva, ja erityisesti järjestöt ovat Vihreälle listalle rakkaita. Huolehdimme edustajistossa siitä, että järjestötoiminta kukoistaa ja järjestöillä on riittävästi erilaisia tiloja käytössään. Lisäksi edistämme elävää ja monipuolista opiskelijakulttuuria, joka yhdistää TYYläisiä yli tiedekuntarajojen. 

Tervetuloa tekemään kanssamme töitä vihreän, yhdenvertaisen ja palvelevan ylioppilaskunnan eteen!

Vihreän listan vaalikoordinaattori: Iida Salonen (iielsal(a)utu.fi)
Vihreän listan ryhmäpuheenjohtaja: Nelli Mäkitalo (neelma(a)utu.fi)

Vihreä vasemmisto - Viva

(Punavihreä kupla)

Turun yliopiston vihreä vasemmisto Viva ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton punavihreä ja feministinen opiskelijajärjestö, joka toimii ympärivuotisena Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alaisena järjestönä sekä ryhmänä ylioppilaskunnan edustajistossa. Yliopistolla Viva edistää vasemmistolaisia arvoja – tasa-arvoa, feminismiä, solidaarisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja yhteiskunnallista vastuunkantoa sekä vastustaa julkisen tilan kaupallistamista. Viva haluaa tehdä edustajistotoimintaa selkeämmäksi, saavutettavammaksi ja helpommin lähestyttävämmäksi.

Vaalikoordinaattori: Siiri Tikkanen, sikyti(a)utu.fi

► Vaaliliittojen ilmoittautuminen vaalitoreille

Viimeksi päivitetty: 21.10.2019 klo 13:33