Tilastoja vuoden 2019 edustajistovaaleista

Vaaliliittojen edustajistopaikat esitetty graafina

Vaaliliitto Paikat 2019 (muutos 2017)
TSE-lista 8 (-1)
TYY Terveeksi 7
Hybridiaani 7 (+2)
Vihreä Vasemmisto 5 (+2)
Vihreä lista 4
Ryhmä Lex 4 (-2)
Soihdunkantajat 3
Humanistilista 1
Eduxi 1 (-1)
Kokoomus 1
Demokraatit 0

Äänestysaktiivisuus

Graafi TYYn äänestysprosentista

Vaaleissa äänesti 5603 opiskelijaa.

Äänioikeutettuja: 14 112

Äänestysprosentti: 39,7 %

Tiedekunta- ja yksikkökohtaiset äänestysprosentit

Graafi TYYn äänestysprosentin äänijaosta tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta 34,13 %
Kasvatustieteiden tiedekunta 26,86 %
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta 36,52 %
Lääketieteellinen tiedekunta 52,93 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 46,68 %
Turun kauppakorkeakoulu 43,24 %
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 46,20 %

Porin kampus: 30,72 %
Rauman kampus: 27,26 %

Ehokkaiden sukupuolijakauma (ehdokkaan oman ilmoituksen perusteella):

- miehiä: 148 (45,12 %)
- naisia: 161 (49,09 %)
- muita: 6 (1,83 %)
- ei halua sanoa 13 (3,96 %)

Valittujen edustajien sukupuolijakauma (ehdokkaan oman ilmoituksen perusteella):

- miehiä: 20
- naisia: 19
- muita: 1
- ei halua sanoa: 1

Tilastoja vuoden 2017 edustajistovaaleista

Äänestysaktiivisuus

Vaaleissa äänesti 5988 opiskelijaa.

Äänioikeutettuja: 14 265

Äänestysprosentti: 41,98 %

Tiedekunta- ja yksikkökohtaiset äänestysprosentit

Turun kauppakorkeakoulu 43,18 %
Humanistinen tiedekunta 35,5 %
Kasvatustieteiden tiedekunta 31,24 %
Lääketieteellinen tiedekunta 59,17 %
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 36,28 %
Oikeustieteellinen tiedekunta 62,16 %
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 41,46 %

Ehdokasasettelu ja valitut

Ehdokkaita 360
 - miehet: 175 (48,6 %)
 - naiset: 173 (48,1 %)
 - muut: 3 (0,8 %)

Edustajistoon valitut
 - miehet: 20
 - naiset: 20
 - muut: 1

Sukupuolten määrät perustuvat ehdokkaiden omiin ilmoituksiin.

Paikkajako (suluissa muutos vuoteen 2015)

TSE-lista 9 (+1)
TYY Terveeksi 7 (+2)
Ryhmä Lex 6 (+1)
Hybridiaani 5 (0)
Vihreä lista 4 (0)
Soihdunkantajat 3 (0)
Vihreä Vasemmisto 3 (-2)
Eduxi 2 (-1)
Oikeat 1 (0)
Humanistilista 1 (0)
Demokraatit 0 (-1)
Tasapaino 0 (0)
Turun akateemiset perussuomalaiset 0 (0)

Tilastoja vuoden 2015 edustajistovaaleista

Äänestysaktiivisuus

Vaaleissa äänesti 5916 opiskelijaa

Äänioikeutettuja tasan 14 200 opiskelijaa

Äänestysprosentti oli 41,66 %

Tiedekunta- ja yksikkökohtaiset äänestysprosentit:

Turun kauppakorkeakoulu 43,07 %

Humanistinen tiedekunta 37,39 %

Kasvatustieteiden tiedekunta 36,03 %

Lääketieteellinen tiedekunta 46,47 %

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 35,24 %

Oikeustieteellinen tiedekunta 59,22 %

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 47,14 %

Ehdokasasettelu ja valitut

Ehdokkaita 328

Ehdokkaista naisia noin puolet. Vaalikoneen tilostojen mukaan alle viisi on ilmoittanut sukupuolekseen muu.*

Valituista naisia noin 40 prosenttia. Vaalikoneen tilastojen mukaan yksi valituista on ilmoittanut sukupuolekseen muu.*

Paikkajako (suluissa muutos vuoden 2013 vaaleihin verrattuna)

TuKY-lista 8 (-3)

TYY Terveeksi 5 (-1)

Ryhmä Lex 5 (+1)

Vihreä Vasemmisto 5 (+2)

Hybridiaani 5 (0)

Vihreä lista 4 (+2)

Soihdunkantajat 3 (0)

Eduxi 3 (0)

Oikeat 1 (0)

Demariopiskelijat 1 (-1)

Humanistilista ’15 1 (0)

Perussuomalaiset – The Finns Party 0 (0)

TYRMY – Harrastusyhdistysten puolesta 0 (0)

Keskustaopiskelijat 0 (0)

Tilastoja vuoden 2013 edustajistovaaleista

Äänestysaktiivisuus

Vaaleissa äänesti 5166 opiskelijaa

Äänioikeutettuja 14537 opiskelijaa

Äänestysprosentti 35.54 %

Tiedekuntakohtaisia äänestysprosentteja ei ole saatavilla

Ehdokasasettelu ja valitut

Ehdokkaita 355

Ehdokkaista naisia noin 40 prosenttia.

Valituista naisia noin 25 prosenttia.

Paikkajako:

TuKY-lista 11

TYY terveeksi 6

Hybridiaani 5

Ryhmä Lex 4

Soihdunkantajat 3

Eduxi 3

Vihreä vasemmisto 3

Vihreä lista 2

Demariopiskelijat - TOSY 2

Humanistilista 1

Oikeat 1

TYRMY 0

Keskustaopiskelijat 0

 

Vuoden 2013 paikkajako

TYYn vaalien 2013 tilastokuva paikkajaosta

 

*Tilastoja on oikaistu ehdokkaan pyynnöstä. Kuitenkaan tarkkoja tilastoja ei ole saatavilla, sillä kaikki ehdokkaat eivät ole täyttäneet vaalikonetta eikä ehdokasilmoituksissa ole kerätty tietoa ehdokkaiden sukupuolista. Aikaisempi julkaisu perustui tilastoon, jossa jaottelu oli tehty juridisen sukupuolen mukaan.