Vaalikuulutus

Jaa +

Vaalikuulutus

TYYn edustajistovaalit 2017

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 1.–8.11.2017 edustajistovaalit. Edustajistovaaleissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2018. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Valittava edustajisto ja kausi

Vaaleissa valitaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan 41-jäseniseen edustajistoon varsinaiset jäsenet ja varaedustajat TYYn edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen mukaisesti. Valittavan edustajiston kausi alkaa tammikuussa 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Äänestysaika

Äänestäminen on mahdollista 1.11.2017 klo 10.00 – 8.11.2017 klo 16.00 välisenä aikana.

Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, johon kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella. Linkki äänestysosoitteeseen löytyy koko äänestyksen ajan TYYn nettisivuilta, osoitteesta www.tyy.fi/vaalit.

Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestäminen

Äänioikeutettuja sekä vaalikelpoisia ovat kaikki Turun yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat TYYn jäseniä, pois lukien ylioppilaskunnan vakituiset työntekijät ja ylioppilaskunnan yritysten johtavassa asemassa olevat henkilöt. Sähköinen äänestysjärjestelmä varmentaa äänioikeuden vaaliluettelosta. Jokainen äänioikeutettu voi käyttää vaalissa yhden äänen. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti.

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo julkaistaan maanantaina 2.10.2017 klo 16 mennessä TYYn virallisella ilmoitustaululla. Vaaliluettelosta puuttuvan äänioikeuden ehdot täyttävän henkilön tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnan sihteerille, mikäli hän haluaa tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Ehdokkaaksi asettuminen

Ehdokkaaksi asetutaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama ehdokasilmoitus TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 11.10.2017 klo 12.00 mennessä.

Vaaliliiton perustaminen

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 11.10.2017 klo 12.00 mennessä.

Vaalirenkaan perustaminen

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 11.10.2017 klo 12.00 mennessä.

Ehdokasyhdistelmä

Ehdokasyhdistelmä eli luettelo ehdokkaista julkaistaan TYYn ilmoitustaululla maanantaina 16.10.2017 klo 16.00 mennessä.

Vaalimainonta

Vaalimainonnasta säädetään keskusvaalilautakunnan hyväksymissä edustajistovaalien eettisissä pelisäännöissä.

Vaalituloksen julkaiseminen

Epävirallinen vaalitulos pyritään julkaisemaan 8.11.2017 mahdollisimman nopeasti vaalien päätyttyä. Virallinen tulos julkistetaan viimeistään 22.11.2017. TYYn virallisella ilmoitustaululla.

Vaaleihin liittyvät dokumentit ja lisätietoja

Vaalilomakkeet (ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja ja vaalirenkaan perustamisasiakirja), edustajistovaalien eettiset pelisäännöt ja vaalijärjestys löytyvät TYYn nettisivuilta www.tyy.fi/vaalit. Vaalilomakkeita saa myös TYYn kansliasta. Kirjallinen ja vaalijärjestyksen vaatimukset täyttävä lomake on pätevä, vaikka sitä ei olisikaan tehty keskusvaalilautakunnan laatimalle pohjalle.

Lisätietoja edustajistovaaleista antaa pääsihteeri Rauli Elenius, sähköpostitse tyy-paasihteeri@utu.fi tai puhelimitse 0400551931.

Turussa 25.8.2017

Tuomas Dahlström
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Rauli Elenius
pääsihteeri

 

Viimeksi päivitetty: 16.10.2017 klo 17:26