Olet täällä

Vaaliasiakirjat ja logot

Jaa +

Alta löydät edustajistovaalien vaaliasiakirjat:​

Vaalijärjestys (pdf)
Vaalikuulutus
Eettiset pelisäännöt (pdf)

Ehdokasilmoituslomake (täytettävä pdf)
Vaaliliiton perustamisasiakirja (täytettävä pdf)
Vaalirenkaan perustamisasiakirja (täytettävä pdf)

Vaalijärjestys on TYYn edustajiston kokouksessaan vahvistamat ohjeet, joita noudatetaan vaalien toimittamisessa.

Vaalikuulutus on TYYn keskusvaalilautakunnan eli vaaleja valvovan elimen vahvistama. Siitä ilmenee mm. vaalien tärkeimmät ajankohdat.

Eettiset pelisäännöt ovat keskusvaalilautakunnan vahvistamat pelisäännöt ryhmille ja ehdokkaille vaalimainonnan rajoista sekä ehdokasrekrytoinnista. Keskusvaalilautakunta valvoo pelisääntöjen noudattamista ja voi langettaa sanktioita niitä pelisääntöjä rikkoville. Yksittäisen ehdokkaan osalta seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus tai vaalikelpoisuuden menetys. Vaaliliitolle tai vaalirenkaalle seuraamukset voivat olla kirjallinen varoitus, julkinen moite tai vaaliliiton tai vaalirenkaan purkaminen.

Ehdokasilmoituslomakkeella ylioppilaskunnan vaalikelpoinen jäsen voi asettua vaalissa ehdokkaaksi

Vaaliliiton perustamisasiakirjalla ehdokkaat voivat perustaa yhdessä vaaliliiton. Tällöin vaaliliitossa eniten ääniä saanut saa kaikki vaaliliiton äänet, toiseksi eniten saanut puolet äänistä, kolmanneksi eniten saanut kolmasosan äänistä ja niin edelleen.

Vaalirenkaan perustamisasiakirjalla kahdella tai useammalla vaaliliitolla on oikeus yhtyä vaalirenkaaksi. Sama oikeus on vaaliliitolla ja vaaliliittoon kuulumattomilla ehdokkailla. Valtakunnan politiikassa puolueet tekevät vaaliliittoja, mutta ylioppilaskunnassa termistö menee eri tavalla. Ehdokkaat kuuluvat vaaliliittoon (ryhmään) ja vaaliliitot voivat solmia sopimuksen vaalirenkaaksi yhtymisestä, jolloin vaaliliitot keräävät yhteistä äänisaalista. 

Vaaligrafiikat

Kello ja herätyslogo: PNG | PDF
Kello ja herätyslogo (harmaasävy): PNG | PDF
Kello: PNG
Kello (musta): PNG
Wake up call: PNG
Wake up call (harmaasävy): PNG

Jos tarvitset logoja muissa formaateissa, ota yhteyttä TYYn tiedottajaan: tyy-tiedottaja@utu.fi

Viimeksi päivitetty: 17.10.2017 klo 13:36