Olet täällä

Edustajistovaalien 2017 vaaliliitot

Jaa +

>> Ehdokkaat

Vaaliliitot

Alta löydät edustajistovaaleissa toimivia vaaliliittoja. Suluissa mahdollinen vaalirengas. Mikäli oma vaaliliittosi puuttuu listalta, lähetä lyhyt esittelyteksti sekä suomeksi että englanniksi TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntijalle (tyy-jarjestosihteeri@utu.fi).

Demokraatit

(Punavihreät)

Demokraatit on sosiaalidemokraattista arvopohjaa toteuttava edustajistovaalilista, joka toimii inhimillisyyden ja yhdenvertaisuuden puolesta. Meitä yhdistävät vapauden, yhdenvertaisuuden ja solidaarisuuden arvot, joiden edistämiseen sitoudumme toiminnassamme. Tavoitteemme on rakentaa vahvaa ylioppilaskuntaa, joka ansaitsee jäsenistönsä luottamuksen turvaamalla edellytykset opiskelijan laaja-alaiseen hyvinvointiin. Tämä tapahtuu niin ylioppilaskunnan omia toimintoja kehittämällä kuin yhteiskunnallisella vaikuttamisella. Listamme haluaa olla tekemässä parempaa ylioppilaskuntaa opiskelijoille.

Vaalipäällikkö: Wille Jäntti - waajan(a)utu.fi

Eduxi

(Humanoidi)

Eduxi on puoluepoliittisesti sitoutumaton kasvatustieteilijöiden edustajistoryhmä. Tarjoamme yliopistomme kasvatustieteilijöille ja kasvatustiedehenkisille väylän päästä vaikuttamaan siihen, millaiseksi ylioppilaskuntamme kehittyy.

Mikäli sinua kiinnostaa liittyä mukaan Eduxin edarivaalilistalle, ota yhteyttä vaalipäällikkö Sanni Salmenojaan tai muihin eduxilaisiin.

Kasvatustieteilijät edustajistoon! Meidän Eduxi!

Vaalipäällikkö: Sanni Salmenoja - sejsalm(a)utu.fi

Humanistilista

(Humanoidi)

Humanistilista on humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Kannatamme avointa ylioppilaskuntaa ja haluamme panostaa opiskelijakulttuurin kehittämiseen ja sen säilyttämiseen. Meille tärkeintä on avoin keskustelu kaikkien ryhmien välillä ja kaikkien näkökulmien huomioiminen päätöksenteossa. Humanismin henkeä ylläpitäen haluamme olla luomassa parempaa ylioppilaskuntaa jokaiselle TYYn jäsenelle. Haluamme panostaa saavutettavuuden kehittämiseen niin opintojen kuin ylioppilaskunnankin kannalta. Tämän kehityksen perusta on aidossa osallisuuden kokemuksessa. Jokaisen TYYn jäsenen tulisi kokea, että hänen toimillaan ja osallistumisellaan on merkitystä.

Humanistilista viestii itsestään Facebookissa.

Vaalikoordinaattori: Sini Saarinen, sini.j.saarinen(at)gmail.com

Hybridiaani

(Humanoidi)

Hybridiaani on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden oma puoluepoliittisesti sitoutumaton vaaliliitto. Ryhmänä uskomme, että parhaat keskustelut ja siten parhaat päätökset syntyvät silloin, kun näkemyksiä saadaan vaihdettua laajakatseisesti useista näkökulmista. Tätä ideologiaa pyrimme noudattamaan niin ryhmämme sisällä, kuin edustajiston keskuudessakin.

Aine- ja harrastejärjestöt sekä osakunnat tarjoavat laajan kentän erilaista toimintaa ylioppilaskunnan piirissä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista löytää mielekästä tekemistä ja seuraa. Tämä tapa kohdistaa toimintaa opiskelijoilta opiskelijoille on mielestämme erittäin tärkeää ja tehokasta TYYn kokoisessa yhteisössä. Ajammekin aktiivisesti järjestöjen toiminnan tukemista. Kuluvalla edustajisto kaudella olimme mukana ajamassa muun muassa Q-talon hankintaa.

Hybridiaanin vaaliteemoihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.hybridiaani.net.

Oikeat

Oikeat on aatteeltaan keskustaoikeistolainen lista, jonka ehdokkaina on sekä Kokoomus rp:n jäseniä että sitoutumattomia. Meitä yhdistäviä arvoja ovat mm. vapaus, vastuu, sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo.  Meille opiskelijat ovat yksilöitä erilaisine tarpeineen ja toiveineen, eivät kasvotonta massaa. Yhteistyöverkostomme kautta meillä on aidot vaikutusmahdollisuudet laajemmin Turussa sekä valtakunnan politiikassa. Haluamme paremman ylioppilaskunnan – oikeasti. Liike lähtee sinusta!

Seuraa Oikeita Facebookissa

Vaalipäällikkö: Janne Heikkinen - jjohei(a)utu.fi

Ryhmä Lex

(LexTSETyTe)

Ryhmä Lex on puoluepoliittisesti sitoutumaton oikeustieteilijöistä koostuva edustajistoryhmä ja -lista, jonka toiminta pohjautuu ainejärjestönäkökulmaan. Ryhmä Lex toimii erityisesti tehokkaan, edunvalvontaan keskittyvän ja taloudellisesti järkevän ylioppilaskunnan puolesta, sekä pyrkii saamaan yliopistoon aidosti maksuttoman ja joustavan opiskelun. Opiskelijat tulee valita valita jaktkossakin alalle sopivalla ja hakijoille tasapuolisella tavalla. Lisää meistä löydät osoitteesta ryhmalex.fi.

May the Lex be with you!

Vaalikoordinaattori: Roni Sirjonen - roansi(a)utu.fi

Soihdunkantajat

Soihdunkantajat on vuonna 1997 perustettu puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Ryhmällä on ollut viime vuosina TYYn edustajistossa kolme paikkaa. Vaaliliittomme on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, vaikka aktiivijäsenistömme koostuukin pääosin yhteiskuntatieteilijöistä. Lisäksi ryhmässämme on ollut edustettuna filiaalialueiden (Pori, Rauma) opiskelijoita. Soihdunkantajat ovat tunnettuja aktiivisuudestaan sekä TYYn edustajistossa, hallituksessa ja toimielimissä että valtakunnan politiikassa.

Soihdunkantajat ajavat kaikkien opiskelijoiden etuja. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua vaikuttamiseen ylioppilaskunnassa riippumatta puoluepoliittisesta kannasta. Soihtarit tunnetaan asiakysymyslähtöisyydestä, aloitteiden hyvästä valmistelusta sekä niiden kunniallisesta edistämisestä, edustajiensa laadukkasta preppauksesta ja yleisestä vastuuntuntoisuudesta.

Kuluvan edustajistokauden aikana olemme olleet ajamassa mm. opiskelijaravintoloiden pidennettyjä aukioloaikoja ja uuden ylioppilastalon hankintaa.

Tasapaino

Tasapaino on keskustaliberaali lista TYY:n edustajistovaaleissa.

Tasapainon mielestä monipuolinen oppiainevalikoima on menestyvän yliopiston suurimpia houkuttelevuustekijöitä. Poikkitieteelliset tutkinnot ovat yhteiskunnan kannalta äärimmäisen kannattavia: usean eri tieteenalan hallinta tuo eniten uusia ideoita Suomen hyväksi.

Ylioppilaskunnan tulee keskittyä ydintehtäväänsä, edunvalvontaan, kuitenkin opiskelijoiden hyvinvointi huomioiden. Esimerkiksi alayhdistyksille maksettava järjestötuki on yliopistoyhteisön kannalta mielekästä. Kaikki ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä luova on lähtökohtaisesti hyväksi.

Jokainen yliopiston opiskelija kuuluu ylioppilaskuntaan: olemme yhdessä opiskelijoita. Mielestämme vastakkainasettelu pakkojäsenyydestä on teennäistä. Kyse on siitä, käsitetäänkö yliopiston opiskelijat yhdeksi kokonaisuudeksi vai ei.

Pakkojäsenyydestä luopuminen johtaisi surkeaan edunvalvonnan tilaan, kun ylioppilaskunnan edustuksellisuus laskisi entisestään. Pakkojäsenyyden suurin ongelma on jäsenmaksu. Edistämme valtakunnallisesti ylioppilaskunnan rahoituksen siirtämistä opiskelijoilta kerättävistä maksuista valtiorahoitteiseksi. Siihen asti TYY:n tavoite taloudellisesta omavaraisuudesta on tavoiteltava tila.

Vaalipäällikkö: Matti Linna - matlin(a)utu.fi

TSE-lista

(LexTSETyTe)

TSE-lista on poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, joka koostuu kauppakorkeakoulun opiskelijoista Turussa ja Porissa sekä valtiotieteellisen taloustieteiden opiskelijoista, toimien kuitenkin itsenäisesti.

TSE-listalle tärkeitä arvoja ovat vastuullinen päätöksenteko, järkevä taloudehoito sekä laadukas opetus. Sen lisäksi se ajaa parempaa työllistymistä opiskelijoille ja vastavalmistuneille Turussa ja Varsinais-Suomessa, kansainvälisten- ja filiaaliopiskelijoiden parempaa huomioimista yliopistoyhteisössä, laadukkaita palveluita järjestöille sekä rohkeaa edelläkävijyyttä ylioppilaskunnassa. Omalla toiminnallaan TSE-lista pyrkii myös mahdollistamaan laadukkaat henkilövalinnat ylioppilaskunnassa ja yliopistossa, sekä edesauttamaan kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä merkittäviin edunvalvonnallisiin tehtäviin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Vaalipäällikkö: Ira Silvendoin - ira.m.silvendoin(a)utu.fi

TYY Terveeksi

(LexTSETyTe)

Lääketieteellisen tiedekunnan ääntä Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa käyttää edustajistoryhmä TYY Terveeksi. TyTe on poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, jonka ajamista asioista päättävät loppuviimeksi sen jäsenet itse tehden yhteistyötä edustamiensa ainejärjestöjen kanssa. Lääketieteellisten alojen opiskelijoiden edustajistoryhmänä TYY Terveeksi ajaa opiskelijoiden hyvinvointia ja etuja koskevia päätöksiä. Pääasiallisena teemanaan TyTe pitää opiskelijan hyvinvointiin liittyviä asioita yhteisöllisyydestä terveyspalveluihin ja mielenterveyteen liittyen. Lisäksi TyTe toimii TLKS:n edunvalvonta- ja opintotoimikunnan sekä Suomen Medisiinariliiton edustajien kanssa yhteistyössä muodostaen kandidaattiseuran edunvalvontarintaman.

Tuomme myös edustajistoon näkemystä opiskelusta Hämeenkadun toiselta puolen sekä tiukasti säädellystä opiskelemisesta professioammattiin. Suuremmista linjoista päätetään yhdessä, mutta jokainen edaattori äänestää yksittäisen kysymyksen kohdalla loppujen lopuksi parhaan tietonsa ja omien arvojensa mukaisesti.

TyTen tekemisia ja ajatuksia voit seurata ryhmän blogista http://tyyterveeksi.blogspot.fi/

Vihreä lista

(Punavihreät)

Vihreä lista edistää yhdenvertaisuutta, avoimuutta ja kestävää kehitystä TYYssä!

Puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmämme tunnetaan edustajistossa aktiivisuudesta ja opiskelijakulttuurin puolustamisesta. Kuluvalla kaudella olemme esimerkiksi pitäneet puheenvuoroja uuden opiskelijatilan saamiseksi ja vastustaneet suunnittelemattomia leikkauksia Ylioppilasteatterilta. Ihanneyliopistollamme pienilläkin järjestöillä on toimintamahdollisuudet, ylioppilaskunta huolehtii vahvasti opiskelijoiden oikeuksista ja yliopisto puolestaan niin laadukkaasta opetuksesta, kuin ympäristöstäkin.

Päätökset kannoistaan Vihreä lista tekee ennen edustajiston kokouksia listapalavereissa, joihin jokainen edustajistovaaliehdokkaamme on tervetullut. Joukkoomme kuuluu opiskelijoita lähes kaikista tiedekunnista ja yksiköistä. Tervetuloa mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä vaalikoordinaattoreihin Anni Mylläri (aemmyl(a)utu.fi) tai Katariina Kulha (kasuku(a)utu.fi).

Vihreä Vasemmisto

(Punavihreät)

Vihreä Vasemmisto on puoluepoliittisesti sitoutumaton lista kaikille vihervasemmistolaisille ihmisille Turun Yliopistossa. Meille ylioppilaskunta on yhtäläisesti sekä edunvalvonta- että palveluorganisaatio. Meille tärkeää onkin siis esimerkiksi Turun ylioppilaslehden säilyttäminen, laaja harrastejärjestötoiminta ja esimerkiksi ainejärjestöjen tilojen tukeminen ja aktiivinen etsiminen. Edunvalvontapuolella vastustamme opintojen maksullisuutta ja putkitutkintoja sekä yliopiston ja tutkimuksen kaupallistumista.

Meidän unelmissamme jokaisella ylioppilaalla on erinomaiset ja laajat mahdollisuudet kehittyä oman alansa ammattilaiseksi. Ylioppilaskunta on yliopiston kanssa yhteistyössä tärkeä organisaatio, jota kautta opiskelijat varmistavat oman äänensä kuulumisen yliopistoyhteisössä ja laajemmin myös yhteiskunnassa. Ylioppilaskunta tekee jokaisen opiskelijan opiskeluajasta ainutlaatuista ja se varmistaa, että jokaisen opiskeluaika on sujuvaa ja rikasta niin luennoilla kuin niiden ulkopuolellakin.

Vaalipäällikkö: Pekka Rantala - pjrant(a)utu.fi

Viimeksi päivitetty: 02.11.2017 klo 14:44