Äänestäminen TYYn edustajistovaaleissa on helpoin tapa vaikuttaa ylioppilaskunnan tomintaan!

Äänestäminen on nopeaa ja yksinkertaista. Se onnistuu vaikka kotikoneelta, tarvitset vain utu-tunnukset.

Vaalien tuloksen näet alta.

>> Vaalien tulos

Edustajistovaalit 1.–8.11.2017

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 1.–8.11.2017 edustajistovaalit. Edustajistovaaleissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy vuoden 2019 lopussa. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Edustajisto muun muassa päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Se hyväksyy vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. Edustajisto valitsee johto- ja valiokunnat sekä opiskelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopiston hallitukseen, päättää ylioppilaskunnan jäsemaksusta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot.

Vaaliluettelo julkaistaan maanantaina 2.10.2017 klo 16 mennessä TYYn virallisella ilmoitustaululla. Vaaliluettelosta puuttuvan äänioikeuden ehdot täyttävän henkilön tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnan sihteerille, mikäli hän haluaa tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Ehdokkaaksi asetutaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama ehdokasilmoitus TYYn kansliaan.

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla varustettu ja allekirjoitettu keskusvaalilautakunnan vahvistama vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn kansliaan.

Kaikki yllämainitut lomakkeet on palautettava TYYn kansliaan Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku) keskiviikkoon 11.10.2017 klo 12.00 mennessä.

► Vaaliasiakirjat

Muuta materiaalia

Avustuksia vaaliliitoille

TYY myöntää vaaliliitoille korkeintaan 80 € avustuksia vaalitapahtumien järjestämiseen. Avustuksia jaetaan pääsääntöisesti samalla periaatteella kuin projekti- ja erillisavustuksia, mutta kuluissa huomioidaan myös erilaiset ruoka- ja juomatarjoilut (pois lukien alkoholitarjoilut), joihin voi siis hakea myös vaaliavustusta. Hakemuksen voi jättää milloin tahansa, mutta kuitenkin ennen projektin toteuttamista. Päätökset tehdään normaalin avustuskierroksen mukaisesti.

Avustusta haetaan projekti- ja erillisavustushakulomakkeella.

Menneet tapahtumat

Vaali-info ehdokkaille 25.9. klo 18
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon 2.10.
Ehdokasasettelu päättyy 11.10. klo 12.00. Tämän jälkeen jätettyjä ilmoituksia ei huomioida.
Ehdokasnumerot julkaistaan 16.10.
Vaalikone auki ehdokkaille 17.10.
Vaalikone auki äänestäjille 25.10.
P-klubin ja TYYn edustajistovaalipaneeli 25.10. klo 12 Pub 3:ssa (Facebook-tapahtuma)
Edustajistovaalitori 26.10. klo 11–14 Pubin ja Edun pihalla
Porin edustajistovaalipaneeli 1.11. klo 14, Porin yliopistokeskus