Ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Edustajistossa on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet.

Edustajisto päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Tätä valtaa se käyttää määrittelemällä kuinka paljon rahaa mihinkin käytetään, toisin sanoen hyväksymällä vuoden talousarvion, ja päättämällä mihin asioihin ylioppilaskunta vuoden aikana keskittyy, eli hyväksymällä toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa.

Edustajisto valitsee johto- ja valiokunnat sekä opiskelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopistokollegioon, päättää ylioppilaskunnan jäsemaksusta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot. Kaikki kauaskantoisemmat päätökset kuuluvat edustajistolle, joka voi pidättää itselleen oikeuden päättää mistä tahansa asiasta, joka normaalisti kuuluisi jollekin alemmalle elimelle.

Lukuvuosien aikana edustajisto kokoontuu yleensä kerran kuussa, poislukien kesäkuukaudet. Kokousajoista ilmoitetaan TYYn www-sivuilla. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus olla läsnä seuraamassa edustajiston kokouksia sekä tehdä edustajistolle aloitteita.

Edustajiston puheenjohtaja

Aliisa Wahlsten, Hybridiaani
Sähköposti: alalwa@utu.fi

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja tunnetaan myös nimellä ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Hän on korkein valittu luottamustoimija ylioppilaskunnan hierarkiassa. Hänen tehtävänään on johtaa ylioppilaskunnan edustajistoa sen kokouksissa ja kutsua kokoukset koolle säännönmukaisesti.

Käytännössä edustajiston puheenjohtajalla on keskeinen rooli ylioppilaskunnan toiminnassa: hän on se joka loppuviimeksi varmistaa, että asiat hoituvat ajallaan sekä virallisesti. Lisäksi edustajiston puheenjohtaja voi kutsua edustajiston ylimääräisiin kokouksiin milloin tahansa käsitelläkseen asioita jotka vaativat keskustelua.

Edustajiston puheenjohtaja valitaan edustajiston kokouksessa vuosittain marraskuussa.

Edustajiston varapuheenjohtaja

Sofia Saarinen, Soihdunkantajat
Sähköposti: sofia.a.saarinen@utu.fi

 

Edustajiston varapuheenjohtajalla on periaatteessa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin puheenjohtajalla. Hän käyttää määräysvaltaa kun puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja valitaan myös edustajiston kokouksessa vuosittain marraskuussa.

 

Edustajiston kokousten esityslistat

Edustajiston päätökset

Edustajiston jo menneet kokoukset

 

► Lista edustajistovaaleissa kaudelle 2022–2023 valituiksi tulleista henkilöistä