Olet täällä

Asiakirjat

Jaa +

TYYn toimintaa säätelee Suomen lakien lisäksi koko joukko erilaisia sääntöjä, ohjesääntöjä sekä säännöllisin väliajoin päivitettäviä dokumentteja. Ylioppilaskunnan säännöissä määrätään esimerkiksi ylioppilaskunnan nimi, jäsenkriteerit sekä kenelle päätösvalta kuluu. Ohjesäännöt taas ovat arvohierarkiassa sääntöjen alapuolella ja ohjaavat ylioppilaskunnan toimintaa eri alueilla, kuten esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajien valintamenettelyjä, taloudenpitoa tai järjestöaseman myöntämistä. Ohjesääntöihin verrattavat työjärjestykset taas säätelevät eri toimielinten käytännön toimintaa. Sääntöjen, ohjesääntöjen ja työjärjestysten muuttamisesta päättää edustajisto.

Sääntöjen lisäksi TYYn toimintaa ohjaa myös muita dokumentteja. Näitä ovat mm. strategia, toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjelmat.

Viimeksi päivitetty: 24.05.2017 klo 10:34