TYYn toimintaa säätelee Suomen lakien lisäksi koko joukko erilaisia sääntöjä, ohjesääntöjä sekä säännöllisin väliajoin päivitettäviä dokumentteja. Ylioppilaskunnan säännöissä määrätään esimerkiksi ylioppilaskunnan nimi, jäsenkriteerit sekä kenelle päätösvalta kuluu. Ohjesäännöt taas ovat arvohierarkiassa sääntöjen alapuolella ja ohjaavat ylioppilaskunnan toimintaa eri alueilla, kuten esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajien valintamenettelyjä tai järjestöaseman myöntämistä.

Sääntöjen lisäksi TYYn toimintaa ohjaa myös muita dokumentteja. Näitä ovat mm. strategia, toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjelmat. Sääntöjen ja muiden toimintaa ohjaavien dokumenttien muuttamisesta päättää edustajisto. Säännöt hyväksyy Turun yliopiston rehtori.