Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuonna 1922 perustettu Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija automaattisesti kuuluu. Jäseniä TYYssä on yhteensä noin 15 000. Toimintaa on Turussa, Raumalla ja Porissa.

Ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty julkisoikeudellinen yhteisö ja lakisääteisten tehtäviensä lisäksi TYY toteuttaa edunvalvontaa koulutus-, sosiaalipoliittisissa ja kansainvälisissä asioissa sekä yliopistolla, kaupungissa että valtakunnallisella tasolla. TYY tarjoaa myös jäsenilleen opiskelija-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä järjestöilleen järjestö- ja tukipalveluita.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on strategian mukaan:

Valvomme, edistämme ja vahvistamme opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista.

Arvot:

Yhdenvertaisuus

Kaikki jäsenemme ovat yhdenvertaisia keskenään. Yhdenvertainen kohtelu on ylioppilaskunnan kulmakivi ja jäsenten moninaisuus on voimavara. Huomioimme ennakkoluulottomasti eritaustaiset jäsenemme kaikilla kampuksilla sekä muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden tarpeet.

Yhteisöllisyys

Ylioppilaskunta on yhteisönä aktiivinen, näkyvä ja läsnä kaikilla kampuksilla. Tarjoamme opiskelijoille tapoja kohdata toisensa sekä mahdollisuuksia luoda yhdessä parempaa tulevaisuutta ja oman näköistä toimintaa. Opiskelijayhteisöön kuuluminen tuntuu jäsenistämme merkitykselliseltä.

Avoimuus

Päätöksentekomme on demokraattista, läpinäkyvää ja avointa. Tuottamamme tieto ja palvelut ovat helposti kaikkien jäsenten saavutettavissa ja viestintämme on kattavaa. Kaikilla jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan ja hyötyä ylioppilaskunnan asiantuntijuudesta.

Eettisyys

Meille eettisyys tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta. Kannamme vastuumme jäsenistämme, työntekijöistämme, yliopistoyhteisöstä, ympäristöstä sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Tuemme opiskelijoiden kasvua vastuullisiksi, kriittisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Sivistys

Osallistumme rakentavasti ja kriittisesti koulutusta ja sivistystä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edistämme akateemiseen, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa.