Olet täällä

Vuoden opintojakso 2019 -hakulomake / Submission Form for the Course of the Year 2019

Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia lukuvuoden 2018-2019 opintojaksoksi. Onko sinun oppiaineessasi, laitoksellasi tai tiedekunnassasi opintojaksoa, joka jäi hyvin mieleen? Opettaako työtoverisi loistavaa kurssia, josta kaikki pitävät? Toimiiko jokin työelämä- tai harjoittelukokonaisuus erityisen hyvin? Ehdota kyseistä kurssia tai kyseisiä opintoja vuoden opintojaksoksi! Ehdottaa voi myös laajempaa opintokokonaisuutta tai opetukseen liittyvää toimintaa, joka edistää opiskelijoiden oppimista ja opinnoissa etenemistä (esim. opettajatuutortoiminta tai opiskelutaitokurssit).

 
Vuoden opintojaksoa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus sekä monipuoliset ja oivaltavat opetus- ja arviointimenetelmät. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä. Vuoden opintojakson valitsevat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja opintoasiainneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä.

 
Vuoden opintojakson valinnalla halutaan nostaa esiin hyvin toimivia käytäntöjä ja malleja yksittäisen opintojakson, kurssin, seminaarin tai laajemman opintokokonaisuuden toteuttamisessa. Se voi tarkoittaa toimivia opetusjärjestelyjä tai innovatiivisia opetusmetodeja. Opintojakso voi olla pieni muutaman opintopisteen suoritus tai suurempi moniosainen kokonaisuus. Ennen kaikkea haetaan opintojaksoa tai -kokonaisuutta, joka on mielekäs ja kannustava sekä opettajalle että opiskelijalle ja jossa toteutuu yhteisöllisyys. Hyvä opintojakso tai -kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi molemminpuolisen palautteen antamisen ja sen hyödyntämisen.

 
Ehdokkaiden esittäminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) 12.5.2019 klo 23.59 mennessä.

 
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.                                                                

 

We are looking for candidates for the best course.  Have you attended an inspiring course or an excellent series of lectures in your faculty or department this year? You can now nominate that course for the Course of the Year 2019. You can also nominate a larger study/course package or other kind of teaching related functions, that advance students' learning and completion of their studies (for example teacher tutor models or learning skill courses).

Attention is given to diverse and insightful teaching and assessment methods, as well as to interactive and inspirational teaching that enhances the learning atmosphere. The proposal must be made by at least two students, TYY’s association, at least two staff members or by a department of the University. The suggestions made together by the students and the staff are especially appreciated. The final decision will be made by the Rector of the University of Turku and the Chairman of the Board of TYY based on the suggestions by the Teaching and Learning Council of the University of Turku and the Student Union.

By choosing the course of the year, the Student Union and the University want to highlight good practices or inspiring methods in a single course, lecture, or seminar, and by doing so, encourage others to improve the quality of courses in the University. The good practises can be anything from well-working course arrangements to innovative teaching methods. The nominated course can be a small course of just few credits. It can also be a larger seminar or an entity consisting of many parts. Above all, we are looking for a course that is meaningful and supportive both to the students and the teachers. A good course for example enables reciprocal feedback and uses it for the benefit of the course.

You can make a proposition by filling this electronic form (below). All suggestions should be sent to the Student Union by 12 May 2019 23.59.

We hope to get many good propositions from all the fields of study in the University! The Teacher of the Year and the Course of the Year will be announced in the opening ceremony of the new academic year in autumn. The winners will be rewarded with prize.

 

Lisätietoja:
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi
TY:n opetuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, puh. +358 50 567 7355, mivule@utu.fi

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Vuoden opintojakso 2019 -ehdotusten käsittely ja valinta sekä yhteydenpito ehdotuksen tekijöihin. The processing of the suggestions and the nomination of the Course of the Year 2019, also to communicate with the parties that made the suggestion.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander ja TY:n opetuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, ylioppilaskunnan hallitus, yliopiston koulutusneuvosto TYY Specialist fo Academic Affairs Joni Kajander and the Head of Teaching and Learning Development of the University of Turku Minna Vuorio-Lehti, the Executive Board of the Student Union, the Teaching and Learning Council of University of Turku
Yhteyshenkilö: 
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi TYY Specialist fo Academic Affairs Joni Kajander, tel. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Yhteystietoja säilytetään vuoden ajan valinnasta. Ehdotuksia säilytetään pysyvästi. Contact information is kept one year after the nomination decision. The suggestions are kept permanently.