Olet täällä

Vuoden opintojakso 2016 -hakulomake

Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia lukuvuoden 2015–2016 opintojaksoksi. Onko sinun oppiaineessasi, laitoksellasi tai tiedekunnassasi opintojaksoa, joka jäi hyvin mieleen? Opettaako työtoverisi loistavaa kurssia, josta kaikki pitävät? Toimiiko jokin työelämä- tai harjoittelukokonaisuus erityisen hyvin? Ehdota kyseistä kurssia tai kyseisiä opintoja vuoden opintojaksoksi!

 
Vuoden 2016 opintojaksoa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Erityisenä painopisteenä huomioidaan monipuoliset ja oivaltavat opetus- ja arviointimenetelmät. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä. Vuoden opintojakson valitsevat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja opintoasiainneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä.

 
Vuoden opintojakson valinnalla halutaan nostaa esiin hyvin toimivia käytäntöjä ja malleja yksittäisen opintojakson, kurssin, seminaarin tai laajemman opintokokonaisuuden toteuttamisessa. Se voi tarkoittaa toimivia opetusjärjestelyjä tai innovatiivisia opetusmetodeja. Opintojakso voi olla pieni muutaman opintopisteen suoritus tai suurempi moniosainen kokonaisuus. Ennen kaikkea haetaan opintojaksoa tai -kokonaisuutta, joka on mielekäs ja kannustava sekä opettajalle että opiskelijalle ja jossa toteutuu yhteisöllisyys. Hyvä opintojakso tai -kokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi molemminpuolisen palautteen antamisen ja sen hyödyntämisen.

 
Ehdokkaiden esittäminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 15.5.2016 klo 23.59 mennessä (ehdottamisaikaa on jatkettu, alkuperäinen 8.5.).

 
Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.                                                                

Lisätietoja:
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi
TY:n erikoissuunnittelija Minna Vuorio-Lehti, puh.  (02) 333 6451, mivule@utu.fi

 

Ehdotettavan opintojakson tiedot
Perustelut ehdotukselle

Huomioithan ehdotuksen perusteluissa, että erityisenä painopisteenä on monipuoliset ja oivaltavat opetus- ja arviointimenetelmät.

Muita hyvän opintojakson tunnuspiirteitä, kuten vuorovaikutteisuus, innostavuus ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus, on myös hyvä eritellä perusteluissa.

Ehdottajat
Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn alayhdistys, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä.

Tietosuojatiedot