Olet täällä

Vuoden opettaja 2019 -hakulomake / Submission Form for the Teacher of the Year 2019

Turun yliopiston opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään ehdotuksia lukuvuoden 2018–2019 opettajaksi. Vuoden opettajaa valittaessa huomioidaan vuorovaikutteinen, innostava ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävä opetus. Ehdotuksen voi tehdä vähintään kaksi opiskelijaa, TYYn järjestö, vähintään kaksi henkilökunnan jäsentä tai yliopiston yksikkö. Valintamahdollisuuksia parantaa se, että esitys on opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdessä tekemä. Valinnan suorittavat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja opintoasiainneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä.

Vuoden opettajaa valittaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi seuraaviin tekijöihin:

Arkipäivän opettajuus:

 • innostavuus ja oppimisen tukeminen
 • henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Opintojen ohjaus:

 • opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen (esimerkiksi opettajatuutorointi/omaopettajana toimiminen/ hops-ohjaajana toimiminen)
 • sujuva opinnäytetöiden ohjaus

Opetuksen kehittäminen:

 • opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen
 • opetusmenetelmien ja –välineiden monipuolisuus
 • opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
 • oman pedagogisen osaamisen kehittäminen ja sen jakaminen työyhteisössä

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:

 • ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
 • oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
 • laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus
 • uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

 

Ehdokkaiden esittäminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) 12.5.2019 klo 23.59 mennessä.


Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso julkistetaan syksyllä Turun yliopiston lukuvuoden avajaisissa. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.

 

The Student Union and the University of Turku are looking for propositions for the Teacher of the Year 2019. This year the emphasis is on interactive and inspiring teaching that promotes good study environments. Two students at minimum can propose a teacher worth awarding. In addition, minimum of two employees of faculties and institutes, as well as subject-oriented departmental and faculty organisations can make these propositions. Proposals made together by students and teachers weight more in the evaluation process. The winner is chosen by the Rector of the University of Turku and the Chairperson of the Executive Board of the Student Union.

When choosing the Teacher of the Year attention is paid to the following points:

Everyday teaching skills:

 • encouraging and supporting learning
 • developing interaction between the students, the teachers and the university community as a whole

Student counseling:

 • advancing the progress of students' studies and investin in student counseling (for example being a tutor-teacher)
 • proficient counseling of thesis works

Developing teaching:

 • active participation in the making of the curriculum
 • versatile teaching methods and tools
 • taking notice of and utilasing student feedback
 • development of own pedagogical skills and sharing knowledge in the work community

Combining research and teaching:

 • innovative and problem-based way of teaching
 • developing one’s subject field in teaching and research
 • high quality teaching and counseling for postgraduates
 • utilising new research in teaching


Lisätietoja:
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi
TY:n opetuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, puh. +358 50 567 7355, mivule@utu.fi

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Vuoden opettaja 2019 -ehdotusten käsittely ja valinta sekä yhteydenpito ehdotuksen tekijöihin. The processing of the suggestions and the nomination of the Teacher of the Year 2019, also to communicate with the parties that made the suggestion.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander ja TY:n opetuksen kehittämispäällikkö Minna Vuorio-Lehti, ylioppilaskunnan hallitus, yliopiston koulutusneuvosto TYY Specialist fo Academic Affairs Joni Kajander and the Head of Teaching and Learning Development of the University of Turku Minna Vuorio-Lehti, the Executive Board of the Student Union, the Teaching and Learning Council of University of Turku
Yhteyshenkilö: 
TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, puh. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi TYY Specialist fo Academic Affairs Joni Kajander, tel. +358 44 796 1064, tyy-koposihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Yhteystietoja säilytetään vuoden ajan valinnasta. Ehdotuksia säilytetään pysyvästi. Contact information is kept one year after the nomination decision. The suggestions are kept permanently.