Olet täällä

Vuoden 2016 TYYn hallitukseen hakevat henkilöt

Jaa +

 

Vuoden 2016 TYYn hallituksen puheenjohtajaksi hakee

Hallituksen jäseniksi hakevat

 

 

Riina Lumme, Soihdunkantajat

Olen viidennen vuoden valtio-opin opiskelija, kuorolaulaja, soihdunkantaja ja intohimoinen järjestöaktiivi. Tällä hetkellä toimin TYYn hallituksessa, vastuualueinani opiskelijakulttuuri, yritysyhteistyö sekä siivet. Tätä ennen olen ollut useita vuosia mukana TYYn järjestöjen toiminnassa. Ylioppilaskunnasta on muodostunut minulle rakas yhteisö, jolle haluan omistautua vielä ensi vuonnakin.

Kokemukseni TYYstä ja sen järjestöistä sekä johtamisesta tekee minusta omistautuneen, yhteistyökykyisen ja osaavan puheenjohtajan. Järjestöurallani olen tottunut tasapainoilemaan useiden yhteistyötahojen välillä ja toteuttamaan laajoja ja haastavia projekteja. Näin ollen osaan sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja kykenen hahmottamaan kokonaiskuvia mielessäni. Osaan myös arvioida eri tehtävien kuormittavuutta, mikä auttaa minua jakamaan vastuualueita ja hallituslaisten työmäärää. Hallituslaisten sitoutuminen, luottamus sekä jaksaminen ovat minulle ensiarvoisen tärkeitä lähtökohtia ensi vuodelle. Priorisoimalla ja organisoimalla tulen varmistamaan kunkin sektorin resurssien riittävyyden, mikä takaa parhaan lopputuloksen TYYlle ja sen jäsenistölle.

Hallituksen puheenjohtajan tärkein tehtävä on varmistaa, että edunvalvonta- ja vaikuttamistyö on hyvin organisoitua ja että koko työyhteisö on tietoinen yhteisistä tavoitteista sekä niiden toteutusaikatauluista. Vuonna 2016 TYYn toiminnassa haasteen asettaa etenkin yliopistoyhteisön kehittyminen nykyisen hallituspolitiikan puitteissa, opiskelijaterveydenhuollon turvaaminen sekä kuntavaaleihin valmistautuminen ja vaalityön suunnittelu.

YO-talojen remontti ja sen myötä toimiston muutto ja väistötiloissa toimiminen tuovat myös oman haasteensa ensi vuodelle. Muutto tarjoaa kuitenkin samalla mahdollisuuden ajatella uudelleen totuttuja normeja toimiston työn organisoinnissa ja sektorien toiminnassa. Vapaaehtoistoimijoille ja järjestöille pitää tarjota parhaat mahdolliset puitteet toimia aktiivisesti ylioppilaskunnassa. Tänä vuonna olemmekin onnistuneet kehittämään TYYn ja sen järjestöjen välisiä suhteita ja tätä työtä tulee jatkaa. Haluan edelleen olla mukana luomassa TYYtä, joka on avoin, kunnianhimoinen ja inspiroiva. Tulevalla kaudella tulen työskentelemään päämäärätietoisesti, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. TYY saa minusta puheenjohtajan, jonka organisointikykyyn voi luottaa.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustoimet:

 • 2015 TYYn hallituksen jäsen (opiskelijakulttuuri, siivet, yritysyhteistyö)
 • 2014 - 2015 Turun yliopiston kuoro, hallituksen puheenjohtaja
 • 2014 SYY-Turku, hallituksen puheenjohtaja
 • 2014 TYYn kulttuurisiipi, jäsen (kevät) ja puheenjohtaja (syksy)
 • 2014 Soihdunkantajat ry, hallituksen jäsen
 • 2013 Turun yliopiston kuoro, hallituksen jäsen (keikkamyynti)
 • 2013 SYY-Turku, hallituksen jäsen ja vaalikoordinaattori
 • 2013 Tylkkärin johtokunta (syksy)
 • 2012 Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry, hallituksen jäsen

Takaisin ylös


 

 

Laura Aaltonen, Hybridiaani

Food development & Drug discovery and development (ent. lääkekehitys), aiempi tutkinto: laboratorioanalyytikko (AMK)

Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen:

Olen 29-vuotias ahkera järjestöaktiivi. Ylioppilaskunta kiinnosti minua suuresti jo ennen kuin olin edes aloittanut opiskeluni, siksi olen edelleen kiinnostunut hakemaan ylioppilaskunnan hallitukseen. Tämän vuoden aikana työskennellessäni TYYn vuosijuhlien tuottajana näin ja koin toimiston elämää hyvin läheltä, tiedän siis jo todella hyvin mitä on odotettavissa. Olen hyvin tunnollinen tekijä ja en jätä asioita puolitiehen. TYYn hallituksessa oma, laaja osaamiseni tulee parhaimmalla tavalla esiin, sillä kokemukseni avulla pystyn toimimaan mitä erilaisimpien asioiden kanssa. Tällä hetkellä TYYn hallituksessa toimiminen olisi kaikista loogisin askel, jossa kokemuksestani on eniten hyötyä. Omistaisin ensi vuoden mielelläni ylioppilaskunnalle.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?

Olen erityisen kiinnostunut järjestöistä ja opiskelijakulttuurista. Molemmat pääaineeni antavat minulle hyvä pohjan kansainväliseen edunvalvontaan. Kokemukseni antaa minulle myös pohjan työskennellä työelämään, yritysyhteistyöhön, tuutorointiin ja viestintään liittyvien asioiden kanssa. Olen myös valmis toimimaan varapuheenjohtajana.

Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi:

 • TYY (edustajisto 2014 – 2015, 93. vuosijuhlien tapahtumatuottaja ja emäntä, avustustoimikunnan varapuheenjohtaja 2015)
 • In Vitro Aboensis IVA ry (hallituksen jäsen 2013–2014, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, lisäksi vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2013, toimikunnan puheenjohtajana 2015) Puheenjohtajana pidin vahvaa sidosta lääketieteellisen tiedekunnan dekanaattiin, joista eteenkin dekaania (ent. Rönnemaa nyk. Huovinen) tapasin säännöllisesti.
 • Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry (hallituksen jäsen 2011 – 2013, sihteeri, varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, lisäksi tapahtumatoimikunnan aktiivinen jäsen)
 • Terveyden biotieteiden koulutusohjelman päävastuutuutori vuonna 2013
 • Terveyden biotieteiden koulutusohjelman tutkinnon suunnittelutoimikunta 2013 – 2014
 • Medisiina D:n tilatyöryhmän ainejärjestöedustaja 2014
 • Lääketieteellisen tiedekunnan laatutyön ohjausryhmä, opiskelijajäsen 2014 – nykyinen hetki
 • Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n vuosijuhlatoimikunta 2014
 • Akateeminen aurajokilaivuriyhdistys AAly ry:n vuosijuhlatoimikunta 2015

Minulla on myös päätoimista työkokemusta neljän vuoden ajalta yksityisestä laboratoriofirmasta. Työtehtäväni olivat hyvin monipuolisia ja niihin kuuluivat mm. B2B suhteita sekä uusien asiakkaiden hankintaa.

Takaisin ylös

 

 

Tuomas Dahlström, Ryhmä Lex

Oikeustiede.

Olen Tuomas Dahlström, 24-vuotias Turusta kotoisin oleva innokas, positiivinen ja aktiivinen TYYppi. Opinnot aloitin Turun yliopistossa fysiikan opettajalinjalla 2010 ja oikeustieteessä 2012. Vapaa-ajalla harrastan suunnistusta, kirjoittamista ja lukemista. Haen Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen, sillä haluan suunnata innostukseni sekä osaamiseni ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden käyttöön. TYYssä toimiminen on suuri intohimoni ja haluan olla vaikuttamassa opiskelijoille tärkeisiin asioihin vaikeina aikoina. Olen oma-aloitteinen ja periksi antamaton tiimipelaaja, joka asettaa yhteisen edun omansa edelle. Suhtaudun positiivisesti haasteisiin, omaksun nopeasti uusia asioita ja olen hyvä kuuntelija, joka osaa ottaa palautteen vastaan ja huomioon. Lisäksi en pelkää sanoa omaa tai yhteisesti muodostettua mielipidettä ääneen, kun puolustan opiskelijan etuja. Omaan hyvät vuorovaikutustaidot ja kohtelen muita niin kuin toivoisin itseni tulevan kohdelluksi. Minulla on kärsivällisyyttä sekä paineensietokykyä, pystyn hoitamaan samaan aikaan useita projekteja tunnollisesti ja toimimaan tiukoissa tilanteissa rauhallisesti. Kun epäonnistun, en lannistu, vaan yritän uudelleen.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?

Haluaisin käyttää ensi vuonna aikaani erityisesti opiskelijoiden edunvalvontaan koulutuspoliittisella sektorilla tai kansainvälisten asioiden vastaavana. Muita minua kiinnostavia vastuualueita ovat kulttuuri ja viestintä, mutta olen avoin myös muille sektoreille. Haluan taistella lukukausimaksuja vastaan niin paljon kuin se TYYstä käsin on mahdollista. Koulutusleikkausten takia opetuksen laatu ei saa kärsiä, vaan haluan olla uudistamassa käytäntöjä, joilla minimoidaan leikkausten vaikutukset. Monipuolisesta opiskelutaustasta on minulle hyötyä, sillä tunnistan paremmin eritaustaisten opiskelijoiden tarpeet. Haluan olla muuttamassa ilmapiiriä, jotta kv-opiskelijoilla olisi enemmän osallistumismahdollisuuksia opiskelijoina ja he viihtyisivät entistä paremmin niin Suomessa kuin yliopistolla. Koko opiskeluaikani olen puhunut ja kirjoittanut opiskelijoiden edun puolesta lukuisissa eri toimielimissä ja foorumeilla. Vaikeina aikoina haluan olla vaikuttamassa siihen, että myös tulevaisuudessa opiskelijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset olla samalla lähtöviivalla keskenään. Tahdon olla puolustamassa meille kaikkein tärkeimpiä arvoja ja asioita. Opiskelijakulttuurivastaavana puolestaan varmistaisin, että ylioppilaskunnan tapahtumat ovat hyvin suunniteltuja, markkinoituja ja järjestettyjä. Sektoriin liittyen olen toiminut lukuisten tapahtumien, kuten vaalitapahtumien ja juhlien, järjestämisen sekä spexien parissa. Viestinnässä puolestani haluaisin tuoda edarivaalikampanjoinnissa toimineita käytänteitä muuhun viestintään, erityisesti edustajiston päätöksistä ja streamistä viestimiseen.

Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi?

Toimin TYYn edustajistovaalikoordinaattorina tavoitteenani yhdessä muiden toimijoiden kanssa tasapuolinen ehdokasasettelu ja äänestysaktiivisuuden nostaminen yli 40 prosentin. Tavoitteissa onnistuttiin hyvän tiimityöskentelyn, organisoinnin, viestinnän ja raikkaiden visioiden ansiosta. Ainejärjestötasolla olen päätoimittajana ollut uudistamassa eri julkaisuja ja hallinnon opiskelijaedustajana olen ollut aina aktiivinen puheenvuorojen käyttäjä sekä muiden arvostama vaikuttaja, jonka esiintuomat kannat on otettu huomioon päätöksenteossa. Minusta teot puhuvat enemmän kuin sanat. Se millä tunnollisuudella ja tarmolla olen suoriutunut erilaisista tehtävistäni, kertoo minusta enemmän kuin mitkään sanat. Samalla asenteella haluan toimia ensi vuonna hallituksen jäsenenä.

Kokemus:

TYY:

 • Edustajiston jäsen 2016-
 • Edustajistovaalikoordinaattori 2015
 • Edustajiston varajäsen 2014-16
 • Tylkkärin johtokunnan vpj 2014
 • Ympäristösiiven vpj 2014

TY:

 • Tutkintolautakunta 2014-
 • Kielikeskuksen johtokunta 2015-
 • Oik.tiedekunta: Tutor 2014-
 • Peruskoulutustoimikunta 2014-
 • Opetustaitotoimikunta 2014-
 • Kansainvälisten asioiden toimikunta 2013

TYS:

 • Valtuuskunnan jäsen 2016-

Lex:

 • Acta Legis Turkuensian päätoimittaja 2015
 • Lex Spex lipunmyyntivastaava 2015

ELSA Turku:

 • ELSA Newsin päätoimittaja 2014

Takaisin ylös

 

 

Artturi Jyrkkänen, Demariopiskelijat

Olen Artturi Jyrkkänen, 29-vuotias turkulainen humanisti. Opiskelen pääaineenani viidettä vuotta yleistä historiaa Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Haen TYYn hallitukseen, sillä olen motivoitunut antamaan aiemmissa luottamustoimissani kertyneen osaamisen kaikkien ylioppilaskunnan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja edun ajamiseen. Koen, että lukuisissa eri luottamustoimissani opiskelijaliikkeen eri puolilla kartuttamastani osaamisesta olisi suurin hyöty ylioppilaskunnalle juuri ylioppilaskunnan hallituksessa.

Poliittisen kentän tuntemukseni, kontaktini muissa ylioppilaskunnissa ja kunnallispolitiikassa sekä kokemukseni vaikuttamistyöstä antavat minulle hyvät valmiudet ja verkostot työskennellä tehokkaasti ylioppilaskuntani hyväksi myös laajemmilla politiikan kentillä. Olen osoittanut olevani voimakastahtoinen vaikuttaja ja harjaantunut edunvalvoja ja haluaisin antaa täyden panokseni ylioppilaskuntani puolesta.

Elämme ajassa, jossa yliopistoon ja ylioppilaisiin kohdistetaan laajoja leikkauksia. Ylioppilaskunnan tulee olla entistä enemmän vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa saadakseen läpi tärkeäksi katsomiaan tavoitteita. Vaikuttamistyön tulee perustua pitkäjänteisten, toimivien suhteiden luomiseen kaupungin poliitikkoihin ja virkamiehiin. Sanavalmiina ja kokeneena opiskelijapoliitikkona uskon pystyväni toimimaan tehokkaasti näiden tavoitteiden läpiviemiseksi.

Substanssiosaamiseni painottuu koulutus- ja sosiaalipoliittiseen vaikuttamiseen, mutta myös ylioppilaskunnan järjestökenttä on minulle tuttu. Etenkin YTHS:n tulevaisuus osana laajempaa sote-kokonaisuutta sekä järjestöjen tilakysymykset ovat tulleet laajasti tutuiksi aiemmissa luottamustoimissani.

Kokemukseni ylioppilaskunnan järjestöissä on keskittynyt koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen. Olen ensimmäisestä opiskeluvuodestani alkaen ollut mukana koulutuspolitiikassa. Kaudella 2012 toimin ainejärjestöni Kritiikin kopona sekä varapuheenjohtajana. Tiedekuntajärjestö Humanitaksessa olen toiminut kolme kautta: 2012 kopo-varajäsenenä, 2013 kopona ja 2014 nousin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vuodeksi 2014 minut valittiin myös puheenjohtajien neuvoston puheenjohtajaksi.

Tiedekuntani johtokunnassa olen ollut aktiivisena opiskelijajäsenenä kuluvalla kaudella 2014-2015. Toimin myös HKT-laitoksen johtoryhmässä ja opetuksen kehittämisen työryhmässä opiskelijajäsenenä. Lisäksi minut on kutsuttu kaksi kertaa historian oppiaineiden perusopetuksen kehittämisen työryhmään, jossa olen osallistunut perusopintojen uudistamiseen.

Ylioppilaskunnan ulkopuolista kokemusta olen saanut kolmen sos.dem. opiskelijoiden liiton (SONK ry) hallituksessa vietetyn vuoden aikana. Kaudeksi 2015 nousin liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi. SONKin hallituksessa pääsin verkostoitumaan laajasti muiden ylioppilaskuntien toimijoiden kanssa ja syventämään osaamistani yleispoliittisten sekä opiskelijoita koskettavien sosiaalipoliittisten kysymysten saralla. Vuonna 2014 minut valittiin myös liittomme häirintäyhdyshenkilöksi.

Takaisin ylös

 

 

Saana Kallio, Humanistilista

Olen 29-vuotias viidennen vuoden suomen kielen opiskelija. Olen ollut pitkään ja aktiivisesti mukana oman ainejärjestöni Kanta ry:n hallituksessa, ja sen lisäksi olen hankkinut laajempaa edunvalvonnallista kokemusta tiedekuntajärjestö Humanitas ry:ssä. Haen TYYn hallitukseen, koska haluan olla mukana kehittämässä ylioppilaskuntani edunvalvontaa ja olla mukana luomassa tiedekuntarajoja ylittävää toimintaa. Minulla on paljon kokemusta järjestötoiminnasta, ja nyt haluan tarjota osaamistani työskentelemällä koko ylioppilaskunnalle.

Olen kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa sosiaalipolitiikan ja kulttuurin parissa. Ensisijaisen tärkeänä koen sosiaalipoliittisella sektorilla ennalta ehkäisevän toiminnan, erityisesti opintojen joustavuuden ja opiskelijoiden täysivaltaisen hyvinvoinnin osalta. Koen myös kulttuurin olevan tärkeä osa ylioppilaskuntamme näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta ja olen enemmän kuin valmis työskentelemään sen parissa. Olen myös kiinnostunut toimimaan kehitysyhteistyön, yritysyhteistyö- ja työelämäasioiden ja kansainvälisten kysymysten parissa. Edellä mainituista alueista minulla on eniten kokemusta ja osaamista, mutta olen myös kiinnostunut muista sektoreista.

Olen toiminut ainejärjestössäni Kanta ry:ssä hyvinvointi- ja sosiaalipoliittisena vastaavana vuonna 2012, sekä taloudenhoitajana vuodet 2013–2014. Toimin 2015 kevätlukukauden varapuheenjohtajana ja kesällä 2015 siirryin puheenjohtajaksi, jona toimin siis tällä hetkellä. Olen sijaistanut myös koulutuspoliittista vastaavaamme kevätlukukaudella 2013. Hyvinvointi- ja koulutuspoliittisena vastaavana toimiessani keskityin edistämään em. sektoreiden toimintaa mm. aloittamalla edelleen säännöllisesti toimivia opiskeluja tukevia toimintoja, kuten opintopiirejä ja hyvinvointitiistaita. Olen toiminut myös TYYn tuutorina vuonna 2013 ja ainejärjestömme tuutorivastaavana 2014, sen lisäksi olen tällä hetkellä Suomen kattojärjestömme Osma ry:n hallituksen jäsen. Olen toiminut myös useiden Kannan toimikuntien puheenjohtajana. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen laitospalaverin ja -foorumin opiskelijajäsenenä olen toiminut kesästä 2015. Olen kerryttänyt koulutuspoliittista kokemusta tiedekuntajärjestö Humanitas ry:ssä 2014 ja 2015. TYYssä toimin tällä hetkellä avustustoimikunnassa sekä TYYn remonttivaikuttamisen ohjausryhmässä (3/2015 alkaen).

Minulla on runsaasti kokemusta edustustehtävistä. Työpaikassani olen toiminut useiden projektien päällikkönä ja esimiestehtävissä. Työssäni olen tottunut toimimaan paineen alla. Olen yhteistyökykyinen, kompromissikeskeinen ja pystyn joustamaan aikatauluissa. Olen myös tottunut työskentelemään itsenäisesti, mikä on kasvattanut oma-aloitteisuuttani ja osaan ottaa tarpeen vaatiessa selvää asioista.

Takaisin ylös

 

 

Miikka Koski, Oikeat

Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen

Olen Miikka Koski, 24-vuotias kolmannen vuoden poliittisen historian opiskelija. Sain kipinän vaikuttamiseen jo peruskouluikäisenä toimiessani yläkoulumme oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana, mistä matkani on jatkunut lukion oppilaskunnan ja Turun Oppilaskuntien hallituksen kautta kuluvan vuoden monipuolisen ”järjestöjyrän” polulle. Olen luonteeltani tiimipelaaja, joka ei myöskään pelkää ottaa vastuuta päämäärän saavuttamiseksi.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?

Olen kiinnostunut TYYn hallituksessa erityisesti kunnallispoliittisen vastaavan, järjestövastaavan ja työelämävastaavan luottamustoimista. En sulje muitakaan vastuualueita pois, sillä esimerkiksi opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat myös lähellä sydäntäni. Mielestäni opiskeluaika on ihmisen elämässä taitepiste, jonka aikana nuoruus vaihtuu aikuisuudeksi. TYYn järjestöt tekevät tärkeää työtä niin opiskelijan edunvalvonnan kuin yhdenvertaisuudenkin eteen, mitä haluan olla tukemassa tulevassa luottamustoimessani.

Turku on yksi Suomen suurimpia opiskelijakaupunkeja, mutta opiskelijan ääni voisi kuulua täällä paremminkin. Ensi vuoden aikana kehittäisin kaupungin ja opiskelijan vuoropuhelua esimerkiksi ottamalla käyttöön suoraan kansalaisvaikuttamiseen liittyviä vaikuttamisen muotoja, esimerkiksi kannustamalla opiskelijoita ja järjestöjä jättämään aloitteita kaupunkiympäristön parantamiseksi.

Akateeminen työttömyysaste on jatkanut nousuaan Suomessa, minkä vuoksi vaatimus työelämävalmiuksien lisäämiseksi opintoihin on nostanut päätään. Tulevassa luottamustoimessani kehittäisin tutkintojen työelämävalmiuksia yhdessä hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. Lisäksi haluan tukea erilaisia TYYn järjestöjä kehittämään esimerkiksi oman alansa työelämämessuja, joissa opiskelija ja työntekijää hakeva taho kohtaavat.

Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi

Toimiessani useissa TYYn järjestöissä olen huomannut, että järjestöt toimivat eturintamassa valvomassa opiskelijan etua ja taistelemassa harmaata arkea vastaan. Vuonna 2014 toimin P-klubin hallituksessa taloudenhoitajana ja valmennuskurssivastaavana.

Vuotta 2015 on värittänyt Akateemisten Kansallisten Nuorten varapuheenjohtajuus; viimeinen puoli vuotta virkaa tekevänä puheenjohtajana, sekä Turun Eurooppanuorten taloudenhoitajan ja ulkosuhdevastaavan pestit. Luottamustoimeni ovat sisältäneet paljon projektiluontoista tiimityöskentelyä, kuten TTIP-paneelin ja TYYn kehitysyhteistyöviikon paneelin järjestelyt, sekä vastuunkantoa, jotka luovat vakaan tietotaitopohjan TYYn hallituksessa toimimiselle. Toimin myös TYYn avustustoimikunnassa tämän vuoden, joka loi laajan katsauksen TYYssä toimivista järjestöistä.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä toimin edustajistovaaliliiton Oikeiden vaalipäällikkönä vuoden 2015 edustajistovaaleissa. Teimme yhdessä joukkueemme kanssa torjuntavoiton säilyttäen yhden paikkamme edustajistossa, mutta kuitenkin kasvattaen äänimääräämme. Toiminta puoluepoliittisen listan parissa suo minulle laajan vaikutusverkoston niin kunnallispoliittisille, kuin valtakunnallisille päätöksentekoareenoille.

Luottamustoimien lisäksi olen työskennellyt osa-aikaisesti niin ravintolassa tarjoilijana, kuin vakuutusyhtiössä vakuutusneuvojana. Osa-aikainen työnteko on kehittänyt työelämävalmiuksiani paljon.

Intohimo vaikuttamiseen tulee suoraan sydämestäni ja työtä pelkäämättömästä asenteestani. Haluan poistaa ylioppilaskunnan, järjestöjen ja opiskelijan väliset esteet, ja uskon, että reipas ja uuttera asenteeni luo minulle erittäin hyvät valmiudet TYYn hallitukseen.

TYY

 • avustustoimikunnan jäsen 2015

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry (P-klubi)

 • taloudenhoitaja ja valmennuskurssivastaava 2014
 • järjestön edustaja Turun Historiallisen yhdistyksen johtokunnassa 2015
 • omistajan edustaja hallituksessa (Yliopistovalmennus Oy) 07/2014-07/2015
 • hallituksen jäsen (Yliopistovalmennus Oy) 07/2015 –

Turun Eurooppanuoret ry

 • taloudenhoitaja ja ulkosuhdevastaava 2015

Kansallinen Kokoomus rp

 • Akateemiset Kansalliset Nuoret: varapuheenjohtaja ja edustajistovaalikoordinaattori 2015
 • Turun Tuhatkunnan aluejärjestö: puheenjohtaja 2016-
 • Varsinais-Suomen Kokoomuksen piirivaltuusto 2016-

Takaisin ylös

 

 

Katariina Kulha, Vihreä lista

Nimeni on Katariina Kulha, olen 22-vuotias ja opiskelen Turun yliopistossa kolmatta vuotta pääaineenani valtio-oppi. Turkulaiset ystäväni kutsuvat minua usein Kaitsuksi. Alkujaan olen kotoisin pääkaupunkiseudulta, jossa vietin kouluvuoteni Nurmijärven puutarhaunelmassa. Lukion kävin Helsingissä.

Motivaationi hakea TYYn hallitukseen kumpuaa intohimosta edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä  halusta parantaa maailmaa noin yleensä. Vaikka hallitusvuosi on mitä mahtavin tilaisuus myös oppia itse lisää, koen, että ennen kaikkea TYYn hallitus on juuri tällä hetkellä se paikka, jossa voin parhaiten käyttää omia voimavarojani kanssaihmisteni hyväksi.

Opiskelijaedunvalvonta on minulle melkein elämäntapa. Aikoinaan ylästeen ja lukion oppilaskuntatoiminnassa syttynyt kipinä on johtanut minut muun muassa Suomen Lukiolaisten Liiton Helsingin piirin varapuheenjohtajaksi, SLL:n liittohallitukseen, Taksvärkki ry:n hallitukseen, ainejärjestöni P-klubin hallituksen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi, Yliopistovalmennus Oy:n hallitukseen, johtokuntaan hallopediksi sekä lukuisiin työryhmiin, kokouksiin, toimikuntiin ja seminaareihin. Järjestötalous, yhdistyslainsäädäntö ynnä muut ovat siis jo suhteellisen pässinlihaa. Lisäksi olen  päässyt tekemään suurin piirtein kaikkea 600 ihmisen bileiden järjestämisen ja kiukkuisten professorien lobbaamisen väliltä.  Vähän aikaa sitten sain ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua syvällisesti yhteiskuntatieteellisen eri oppiaineisiin, kun avustin viikon ajan tiedekunnassamme vieraillutta vertaisarviointipaneelia.

Kuten edunvalvontataustastani voi päätellä, minua kiinnostaa TYYn hallituksessa koulutuspolitiikan parissa toimiminen. Profiloitumiskeskustelun velloessa villinä kopo-sektorilla saisi olla erityisen varpaillaan, mutta toisaalta mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvät, kun keskusteluja vasta käydään. Samasta syystä olen kiinnostunut kunnallispoliittisesta vaikuttamisesta: kaupungin Yleiskaava 2029 -hankkeen suuntaviivoja vedetään parhaillaan. Turku on linjannut, että yhtenä kaavahankkeen tavoitteista on tehdä Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki. Tässä, jos missä, opiskelijat ja kaupunki voivat tehdä yhteistyötä! Yleiskaavaan liittyy kirjaiuksen myötä elimellisesti myös sosiaalipolitiikka, siis muun muassa toimeentulo ja asuminen. Näenkin, että sosiaalipoliittisen ja kunnallispoliittisen vastaavan tehtävien samanaikaisesta hoitamisesta voisi saada selviä synergiaetuja edunvalvontaan. Kaikenlaisen edunvalvonnan lisäksi kiinnostuksen kohteista on mainittava vielä kehitysyhteistyö, johon olen saanut tuntumaa aiemmin Taksvärkki ry:ssä.

Takaisin ylös

 

 

Jyri Lähdemaa, TYY Terveeksi

Olen 26-vuotias Biolääketieteen (entinen terveyden biotieteet, Terbio) maisterivaiheen opiskelija. Opiskeluni olen kuitenkin aloittanut matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa biokemialla vuonna 2009. Opiskelujeni ohella olen työskennellyt mm. bioalan tutkimusryhmissä ja ollut lyhyessä palkallisessa työsuhteessa yliopistoon. Opiskelukokemus useammasta kuin yhdestä tiedekunnasta on helpottanut tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun erojen ja tarpeiden ymmärtämistä. Myös yliopiston hallinnon syvempi tuntemus on yksi vahvuuksistani.

Yhdistystoiminta ja hallitustyöskentely oli minulle tuttua jo ennen yliopistoon pääsyä ja lähdin ainejärjestötoimintaan rohkeasti mukaan heti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Valtaosa tuntee minut kuitenkin paremmin tehtävistäni opinto- ja koulutusasioiden parissa mm. lääk. tdk:n johtokunnassa, yliopistokollegiossa tai vähintäänkin ahkerana koponeuvoston kävijänä. Olen saanut tutustua useisiin koulutuspolitiikasta kiinnostuneisiin ja edunvalvonnassa meritoituneisiin ihmisiin, joilta olen oppinut paljon. Yliopistossa on valtavasti kollektiivista osaamista, jota hyödyntämällä pystyy ratkaisemaan isojakin ongelmia.

Haenkin TYYn hallitukseen, koska koen minulla olevan sellaista osaamista, joka on juuri nyt hyödyllistä. Profilaatio ja sopeutustoimet ovat tällä hetkellä  kaikkialla ajankohtaisia. Lääketieteellinen tiedekunta on valmistanut oman strategisen toimintasuunnitelmansa ja päättänyt omat vahvuusalueensa. Olemme tässä muita edellä. Koen, että TYYn hallitus on paikka, jossa voin hyödyntää kokemuksiani näistä prosesseissa sekä saada aikaan konkreettisia tuloksia ja lisätä opiskelijan hyvinvointia.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?

Olen kiinnostunut erityisesti koulus- ja opintoasioista sekä edunvalvonnasta. Pystyisin näissä tehtävissäni kokemukseni avulla auttamaan opiskelijayhteisöä ratkaisemaan niitä yllättäviäkin ongelmia, mitä tulevaisuus todennäköisesti tuo mukanaan. Haluan auttaa ainejärjestöjä kehittämään omaa edunvalvontasektoriaan sillä juuri nyt eri tiedekuntien ja oppiaineiden välillä on suuria eroja. Oppiaineessani alkaneen kansainvälisen maisteriohjelman takia minulla on kokemusta myös KV-opiskelijoiden edunvalvonnasta ja koen soveltuvani myös KV-vastaavaksi. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta minua puhettelevat eniten kohdat: ”yliopiston sopeutustoimet”, ”kansainvälisten maisteriohjelmien tehokkaampi edunvalvonta” ja ”kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva opiskelija”.

Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi

Hallinnon opiskelijaedustaja

 • 5/2015- Yliopistokollegio, varajäsen
 • 2015- Lääk. tdk. johtokunta, varajäsen

Hallopedina olen toiminut lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnassa ja yliopistokollegiossa. Toimin molemmissa tällä hetkellä varajäsenenä, mutta varsinaisen jäsenen ollessa estynyt olen päässyt osallistumaan kokouksiin usein. Vuonna 2016 jatkan molemmissa toimielimissä varsinaisena jäsenenä. Näissä tehtävissä erityisesti hallinnon rakenteet, rahoitusmalli ja sopeutusohjelma ovat tulleet tutuiksi.

 • 2014- Master´s degree programmes in Biomedical Sciences collaboration committee

Toimin varsinaisena jäsenenä Master´s degree programmes in Biomedical Sciences collaboration committee –ryhmässä, jossa olen osallistunut oppiainerajat ylittävään KV-ohjelmien suunnitteluun aina sisäänpääsyvaatimuksista ja haastetteluista kurssien rakenteen ja opiskelijoiden integrointiin asti. Lisäksi olen päässyt tekemään yhteistyötä Åbo Akademin opettajahenkilökunnan kanssa.

Tiedekuntajärjestö:

 • 2014-2015 Lääk. tdk. Halloped-koordinaattori

Tiedekuntatasolla lääk. tdk:n ainejärjestöjen yhteistyötä organisoi Forum Medicum, jonka puheenjohtajana toimin halloped-koordinaattorin asemassa. Halloped-koordinaattorina vastasin opiskelijoiden osallistumisesta tiedekunnan strategian suunnitteluun ja vastasin opiskelijoille tarkoitetun ennakkomateriaalin valmistelusta.

Ainejärjestö

 • 1/2015- In Vitro Aboensis IVA ry, Puheenjohtaja
 • 2014-2015 IVA ry, Varapuheenjohtaja, Koulutuspoliittinen, LAL ja alumni vastaava

IVA ry:n puheenjohtajana ja muissa tehtävissä olen osallistunut esimerkiksi sääntömuutoksen tekoon, parantanut suhteita tiedekuntaan ja liittänyt biokuvantamisen opiskelijat ainejärjestön edunvalvonnan piiriin. Lisäksi ainejärjestön hallinnon ja tapahtumien pyörittämisestä vastuussa olemalla oppi paljon järjestökentästä. Olen toiminut vuosina 2011-2015 toiminnantarkastaja, aktiivina useissa TYYn yhdistyksissä ja 2010-2011 TYK ry ekskursio- ja ulkosuhdevastaavana.

Takaisin ylös

 

 

Iiro Salomäki, Vihreä vasemmisto

Valtiotieteiden ylioppilas, Sosiologia

Olen 5. vuoden sosiologian opiskelija ja erikoistunut korkeakoulutettujen siirtymiseen koulutuksesta työelämään. Uskon ylioppilasliikkeen mahdollisuuteen kehittää parempi yliopisto meille kaikille. TYYn hallituksen koulutuspoliittisilla vastaavilla on erityinen mahdollisuus valaa uskoa kopoihin ja hallopedeihin. Opiskelijat voivat saada kehitystä aikaan, opiskelijoita kuunnellaan ja parempi huominen on mahdollista. Olen tehnyt neljä vuotta työtä, jotta seuraavalla opiskelijapolvella olisi asiat paremmin kuin mitä itselläni oli, ja nyt haluan jatkaa paremman yliopiston kehittämistä TYY:n hallituksessa.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?

Tahdon työskennellä koulutuspolitiikan ja työelämävaikuttamisen kanssa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että taloudellisen sopeuttamisen ja rakenteellisen kehittämisen (SOKE) ohjelma toteutetaan vastuullisesti heikentämättä opetusta ja tutkimusta. Opintohallinnon keskittämisprojektissa Meidän täytyy pitää huolta paikallisten resurssien riittävyydestä, pienistä oppiaineista ja selvittää parhaat hallinnolliset käytännöt opiskelijoiden kannalta. Yliopistoprofilaatio aiheuttaa haasteita opiskelijaedunvalvonnalle ja TYY:n tulee olla vahvasti mukana tukemassa pieniä oppiaineita ja monitieteistä yliopistoa. Erikoistumiskoulutusten tulisi olla lähtökohtaisesti osa maksutonta koulutusta, erityisesti lääketieteellisessä tiedekunnassa. Minua kiinnostaa erityisesti erikoistumiskoulutusten ja täydennyskoulutuksen kehittäminen ja niiden rajanvedon selventäminen osana työelämävaikuttamista.

TYY:n tulee olla vahvasti mukana opetuksen digitalisaation kehittämisessä yhteistyössä SYLn kanssa. Sähköinen tenttiminen, digitaaliset oppimisalustat ja luentojen tallentaminen ovat tulevaisuuden pedagogiikkaa. Nämä joustavoittavat ja helpottavat ympärivuotista opiskelua, kunhan otetaan huomioon myös oppialojen erityistarpeet.

Vuonna 2016 on tärkeää varata resursseja yliopiston uuden strategian jalkauttamistyöhön ja yliopistojen ja OKM:n tulos- ja tavoiteneuvotteluihin vaikuttamiseen. Haluan olla valvomassa opiskelijoiden etua vaikuttamalla neuvotteluiden osapuoliin.

Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi

Olen toiminut koulutuspoliittisena edunvalvojana Turun yliopiston tutkintolautakunnan varajäsenenä 2015-, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan peruskoulutustoimikunnan jäsenenä 2015-, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäsenenä 2014-, Index yhteiskunta ja kasvatustieteet ryn Opintosihteerinä 2014, TYYn hallopedkoordinaattorina yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa 2014 ja sosiaalitieteiden laitoksen opetus- ja tutkimustoimikunnan jäsenenä 2014-.

Olen tehnyt työelämävaikuttamista Akava Varsinais-Suomen Aluejohtoryhmän opiskelijajäsenenä 2014, Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat Turku ry työelämäkopona 2014-2015, Akava opiskelijoiden opiskelija-aluevaikuttaja 2014, Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry:n liittohallituksen varajäsenenä 2013 ja Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat SYY-Turku ry:n varapuheenjohtajana 2013.

Takaisin ylös

 

 

Miika Tiainen, TuKY-lista

Olen Miika Tiainen, kolmannen vuoden taloustieteen pääaineopiskelija Turun kauppakorkeakoulussa. Alkujaan olen lähtöisin Helsingistä, mutta tunnen itseni päivä päivältä yhä enemmän turkulaiseksi. Pidän kuivasta huumorista, totaalisen turhasta nippelitiedosta sekä epävireisistä laulutuokioista suihkussa. Ystäväni kuvailevat minua mieheksi, jonka näennäisen tyynen ulkokuoren alla asustaa pirskahteleva ja iloluonteinen sananiekka.

Haluan vaikuttaa opiskelijan arjen parantamiseksi meillä Turun yliopistossa nyt ja tulevaisuudessa, siksi haen TYYn hallitukseen. Julkisen sektorin leikkausten vaikuttaessa vahvasti opiskelijoihin on kysyntää motivoituneille toimijoille ajamaan opiskelijan edunvalvontaa ja hyvinvointia. Koen, että minulla olisi runsaasti annettavaa sille tärkeälle edunvalvontatyölle, jota ylioppilaskunta tekee.

Vahvuuksiani ovat erityisesti monipuolinen kokemus järjestötoiminnasta, hyvät yhteistyökyvyt sekä taito ymmärtää erilaisia mielipiteitä. Rakentavaa ilmapiiriä luomalla pääsemme kaikkien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Minua kiinnostavat erityisesti hallituksen varapuheenjohtajuus sekä sosiaali- ja kunnallispolitiikkaan, opiskelijakulttuuriin ja viestintään liittyvät asiat. Opiskelijakulttuurista sektorina minulla on aiempien luottamustoimieni kautta laajin kokemus, mutta näen erityisesti muut edellä mainitut sektorit ja koko TYYn toimintakentän mielenkiintoisena sekä sopivassa määrin haastavana. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja hyvinvointiin yleisesti liittyvät kysymykset, vahvan ja vireän opiskelijakulttuurin vaaliminen sekä näistä tekijöistä laajasti sekä avoimesti viestiminen.

Olen kerryttänyt aktiivisesti tietämystäni ylioppilaskunnastamme luottamustoimissani tieteenala- ja ainejärjestöissä. Olen toiminut tänä vuonna Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksessa NESU-vastaavana (Nordiska Ekonomie Studerandes Union) ja jaostomme puheenjohtajana, eli käytännössä vastannut yhdistyksemme pohjoismaisista suhteista sekä akateemisten pöytäjuhlien järjestämisestä. Vuoden aikana olen oppinut valtavasti organisoinnista, ihmisten johtamisesta ja motivoinnista sekä yhteistyön tärkeydestä. Kun alkuruoka loppuu juuri kriittisellä hetkellä kesken, yli kahdensadan ihmisen istuessa jo sitsipöydissä, kysytään hyvää paineensietokykyä, ratkaisukeskeisyyttä sekä improvisointitaitoja.

Aikaisemmin olen toiminut myös liikeranskan ainejärjestömme KY-Tricoloren hallituksessa, tutorina sekä Turun KY:n kulttuurijaoston hallituksessa. Viestintäkokemusta minulla on yhdistyksemme KYliste-lehdestä, jossa olen toiminut toimittajana ja AD:na, vastaten koko lehden ulkoasusta ja taitosta. Järjestötehtävien lisäksi olen toiminut kuluvana vuonna Turun kauppakorkeakoulun opetustaitotoimikunnan opiskelijajäsenenä.

Antaisin täyden panokseni ylioppilaskuntamme käyttöön – haluan ottaa selvää ja oppia lisää itselleni uusista asioista, jotta voisin kehittyä yhä paremmaksi edunvalvojaksi. En ole vain yhden yksittäisen kokonaisuuden hallitsija, vaan minulla on laaja-alaisesti osaamista hyödynnettäväksi. Muuntautumiskykyni, yhdistettynä haluuni saada asioita tehdyksi, antaa minulle erinomaiset valmiudet hallitustyöskentelyyn. Toisin ylioppilaskunnan hallitukseen kombinaation, jossa on sopivassa suhteessa paitsi määrätietoisuutta ja jämäkkyyttä kuin myös intohimoa ja innokkuutta.

Haluan olla kehittämässä TYYstä yhä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin vastaavaa edunvalvojaa. Sopeutus- ja kehitysohjelman pakottaessa yliopiston suuriin uudistuksiin meidän on pidettävä huolta siitä, että opiskelijoiden tukipalvelut eivät kärsi näiden leikkausten seurauksena. Tämä vaatii ylioppilaskunnalta uudenlaista viestintää ja uusien kanavien käyttöä erityisesti poliittisten päättäjien suuntaan. Kehityskulun seurauksena ylioppilaskunnan vahvojen verkostojen merkitys korostuu entisestään. Haluan olla mukana vaikuttamassa omalta osaltani tähän kehitykseen, jotta meillä kaikilla on jatkossakin mahdollisuudet opiskeluun, hyvinvointiin sekä ikimuistoiseen opiskeluaikaan.

Takaisin ylös

 

 

Teppo Vättö, Hybridiaani

Ikä: 24
Pääaine: Tietotekniikka
Vuosikurssi: 2011
Edustajistoryhmä: Hybridiaani

Olen Teppo Vättö, neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija, ja haen TYYn hallitukseen vuodeksi 2016. Aloitin opintoni vuonna 2011, mutta olen matkan varrella asunut ja avartanut näkökulmiani puolen vuoden ajan Lähi-Idässä, Libanonissa. Ainejärjestö Digit ry:n hallituksessa olen toiminut jo yli kaksi vuotta hoitaen tiedotus- ja ulkoasiainvastaavan tehtäviä. Nämä tehtävät ovat tuoneet minulle hyvät kontaktit niin yliopistoltamme kuin sen ulkopuoleltakin.

Ulkoasiainvastaava huolehtii Digit ry:ssä yritysyhteistyön kehittämisestä ja esimerkiksi sponsorihankintaa toteuttavan toimikunnan johtamisesta. Tämän lisäksi järjestökokemusta olen hankkinut Vector ry:n hallituksesta. Vector ry hallinnoi Turun yliopiston ja Åbo Akademin tietotekniikan ja tietojenkäsittelijöiden yhteistä kerhotilaa, Sotkua. Tämä kokemus on luonut minulle hyvät yhteydet naapuriyliopistomme Åbo Akademinkin opiskelijoihin.

Uskon TYYn hallituksen tuovan paljon antoisia haasteita, joiden kautta pystyn vaikuttamaan koko yliopiston yhteisiin asioihin. Olen aina ollut kiinnostunut ponnistelemaan yhteisön eteen, sillä toimin jo yläaste- ja lukioaikoina oppilaskunnassa aktiivisesti.  Erityisesti itselläni on paljon annettavaa hallituksen järjestö-, viestintä- ja yritysyhteistyösektoreille. Edellä mainittujen lisäksi minulla on kokemusta ja olen kiinnostunut kansainvälisyys- sekä liikunta-asioista.

Toimiessani Digit ry:n hallituksessa olen luonut vankan verkoston Turun seudun yrityksiin, jonka uskon olevan yksi vahvuuksistani kyseisen sektorin kehittämisessä. Olen järjestänyt myös kahden vuoden ajan Synergia Turku -seminaaritapahtumaa, jonka tavoitteena on tarjota IT-alan opiskelijoille työelämätietoutta. Olen toiminut myös yhden lukukauden opiskelijatuutorina, mikä tuo luontaista kiinnostusta tuutorointisektoriakin kohtaan.

Takaisin ylös