Universitas Turku -hanke tukee opintoja, työllistymistä ja akateemista osaamista vahvistavia projekteja. Rahoitusta on myönnetty esimerkiksi lukupiireihin, viestintäkoulutukseen ja ohjelmistojen koulutukseen. Alla on esitelty muutamia viime vuosien projekteista.

Universitas Turku -tuella toteutettuja tapahtumia 2015:

Turusta starttasi KOOMAn perinne

Synapsi ry järjesti yli sata osallistujaa tavoittaneen KOOMA – kokoontuvat opiskelevat maantieteilijät -tapahtuman maaliskuussa 2015. Tapahtumasta on tulossa vuosittainen perinne yliopistoittain vaihtuvalla järjestäjävastuulla. Vuonna 2016 Helsinki ottaa vetovastuun KOOMAsta. Järjestäjät saivat tapahtumasta erittäin kiittävää palautetta ja tapahtumassa käytyjen keskustelujen muistiinpanoja tulee hyödyntämään myös alan ammattiliitto YKL.

Universitas Turku myönsi avustusta tapahtuman järjestämiseen 1030 €.

Koulutuspäivä tärkeistä teemoista psykologien asiakastyöhön

Fobia ry järjesti toukokuussa Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä -koulutuspäivän. Sexpo-säätiön kouluttajien vetämässä päivässä tehtiin osallistavia harjoituksia ja tapaustyöskentelyä. Psykologian opiskelijat antoivat tapahtumasta kiittävää palautetta. Monet kokivat saaneensa koulutuspäivästä työelämässä tarpeellisia tietoja ja työkaluja.

Universitas Turku myönsi koulutuspäivän toteuttamiseen 900 €.

Konkreettisia kokemuksia toimittajan, opettajan ja tutkijan tehtävistä

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ainejärjestöjen Kanta ry:n ja Sugri ry:n yhteistyössä toteuttamassa Fenn(ougr)isti työelämään -tapahtumassa opiskelijat kuulivat kokemuksia työelämästä ja saivat vinkkejä opintoihinsa liittyen. Toiminnallisia tehtäviä sisältäneisiin työpajoihin osallistui myös oppiaineiden henkilökuntaa.

Universitas Turku myönsi tapahtuman järjestämiseen 1000 €.

 

Universitas Turku -tuella toteutettuja tapahtumia 2013:

Elokuvalukupiiri tutustutti opiskelijoita elokuvien eri lajityyppeihin

Kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma järjesti yhteistyössä ainejärjestö Kulma ry:n kanssa elokuvalukupiiritoimintaa syksyllä 2013.

Elokuvalukupiiri tutustutti opiskelijoita elokuvien eri lajityyppeihin, niiden historiaan ja kerrontatapoihin. Jokainen lukupiirin istunto alkoi illan elokuvaa koskevalla alustuksella. Elokuvan jälkeen järjestettiin ryhmäkeskustelua elokuvasta ja sen lajityypistä.

Lukupiiri oli mukana opetusohjelman kurssivalikoimassa. Opiskelijoiden oli mahdollista suorittaa 3 op aineopintoihin. Lukupiiritoiminta tiivisti ennestäänkin hyvää vuorovaikutusta koulutusohjelman henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä.

Universitas Turku -hanke myönsi Kulma ry:lle elokuvalukupiiriin 650 €.
 

Viestintäkurssilla teoria yhdistyi käytännön workshopeihin

Index ry:n viestintäkurssilla tarjottiin monipuolisesti viestinnän koulutusta: teorialuentoja ja käytännön kuvankäsittelyn workshopeja.

Monissa töissä, joihin yhteiskunta- ja kasvatustieteilijät valmistuvat, viestintä eri ryhmien välillä on olennaisessa osassa. Index järjesti syksyllä 2013 Universitas Turku -rahoituksen turvin kolmen kerran viestintäkoulutuksen, jolla pyrittiin antamaan opiskelijoille kokonaiskäsitys viestinnästä sekä perustaidot viestinnän työkalujen käyttöön.

Kurssin luento-osuudet sisälsivät tietoa viestimisestä eri medioissa, muun muassa verkossa, printissä ja sosiaalisessa mediassa. Kurssilla opiskeltiin esimerkiksi InDesignin ja Photoshopin käyttöä sekä käsiteltiin verkkoviestinnän eri työkaluja.

Universitas Turku -hanke myönsi Index ry:n viestintäkurssin järjestämiseen 800 €.
 

Arkeologian opiskelijat järjestivät piirto- ja karttaohjelman peruskurssin

Vare ry:n järjestämällä AutoCAD-peruskurssilla opiskeltiin muun muassa arkeologian, maantieteen, geologian ja biologian aloilla tarvittavan piirto-ohjelman käyttöä. Näillä aloilla AutoCAD-ohjelman hallitseminen katsotaan usein työelämässä eduksi, mutta yliopistossa ei ole ollut juurikaan tarjolla AutoCAD-opetusta.

Vare ry järjesti viiden opetuskerran kurssin syksyllä 2013. Kurssin tavoitteena oli, että opiskelija pystyisi kurssin jälkeen hallitsemaan AutoCADin perusteet ja soveltamaan ohjelmaa oman alan töissään.

Universitas Turku -hanke myönsi Varen Autocad-kurssin järjestämiseen 500 €.