Turun ylioppilaslehti (Tylkkäri) on TYYn julkaisema riippumaton opiskelijalehti, joka ilmestyy 6 kertaa lukuvuodessa. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1931 saakka, ja sen levikki on noin 11 000 kappaletta.

Turun ylioppilaslehti on koko ylioppilaskuntaa yhdistävä julkaisu, joka toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa opiskelijaliikkeen kanssa. Lehti tarkkailee maailmaa ensisijaisesti yliopisto-opiskelijan näkökulmasta ja nostaa esiin tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kerrotuiksi. Tylkkäri kustannetaan TYYn varoilla ja mainostuloilla. Lehden johtokunta valvoo lehden taloutta, jakelua ja painatusta.

Lehden toimituksen muodostavat päätoimittaja Hermanni Sankelo sekä toimitusharjoitteluja ja siviilipalvelushenkilö. Tylkkärin tekoon osallistuu myös laaja avustajakunta, joka koostuu kirjoittajista ja kuvittajista. Toimittamisesta kiinnostuneiden kannattaakin tarjota rohkeasti juttujaan sähköpostitse tyl-paatoimittaja@utu.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös vinkkejä ja palautetta.

Tylkkäriä jaetaan jakelupisteissä kampusalueella, minkä lisäksi TYYn jäsenet voivat tilata sen kotiinsa maksamalla lehden postitusmaksun 7,95 €. Yo-kylässä, Yo-taloissa, Halisissa, Räntämäessä ja Tavastissa asuvat saavat lehden maksutta kotiin kannettuna.

Lehti toimii myös verkossa vuoden ympäri. Löydät tuoreimmat uutiset ja lehden näköisversion osoitteesta www.tylkkari.fi.