Ajankohta: 
21.09.2017 - 12:00 - 14:00
Paikka: 
Macciavelli, kabinetti II
Järjestäjä: 
TYYn saavutettavuussiipi

Tervetuloa TYYn kypsien opiskelijoiden syksyn ensimmäiseen tapaamiseen. Olemme varanneet kabinetin II lounastamista ja kahvittelua varten. Tarkoituksenamme on selvittää sitä, mitä kypsät opiskelijat toivoisivat tältä syksyltä. Sana on vapaa. Voit tulla mihin aikaan haluat.

Welcome to first meeting of TYY "Senior" students. We have booked cabinet II for lunch and coffee. Our meaning to find out, what TYY "senior" students wishes from this autumn. You are free to express your thoughts. You can come whenever you want.

Välkommen till höstens första möte för TYY "senior" studerande. Vi har bokat kabinett II för lunch och kaffe. Vår betydelse är reda ut, vad TYY "senior" studerande vill ha från den här hösten. Du är fri att uttrycka dina tankar. Du kan komma när som helst.

 

https://www.facebook.com/events/552143688450418/

Sijainti: