Olet täällä

Turun ylioppilasteatterin Lauma-produktion starttitilaisuus

Jaa +

Ajankohta: 
27.08.2017 - 17:00 - 21:00
Paikka: 
Turun ylioppilasteatteri, Läntinen rantakatu 23, 20100 Turku
Järjestäjä: 
Turun ylioppilasteatteri

LAUMA-produktion starttitilaisuus


Turun ylioppilasteatterin syksyn toinen ensi-ilta on 2.12. Veera Alaverrosen ohjaama Lauma. Nyt produktioon haetaan työryhmää. TYT:lle voit tulla mukaan toimintaan helposti ja teatterin toiminnassa mukana oleminen ei maksa mitään!


Lauma on esitys, jossa tutkitaan ihmistä yhteisön osana. Se puhuu yhteisyydestä, erillisyydestä, yksinäisyydestä, halusta olla hyväksytty, kosketuksesta, kohtaamisesta, pelosta ja rakkaudesta. Esitys kysyy, onko individualismin tarve esteenä kohtaamiselle vai sen edellytys? Mikä meidät liimaa yhteen?

Esityksen ohjaa ja osin myös käsikirjoittaa Veera Alaverronen. Osa materiaalista synnytetään työryhmälähtöisesti - tavoitteena on yhteinen tutkimusmatka aiheeseen. Esitykseen tulee tekstin lisäksi sanatonta, liikkeellistä materiaalia. Tyylilaji on jotain nykyteatterin ja esitystaiteen välimaastosta, pyrkimyksenä kuitenkin esityksen helppo lähestyttävyys - kohtaaminen esitystilanteessa.

Kysymyksiä, joista esitys on lähtenyt syntymään:
Tarvitseeko ihminen oman lauman?
Mikä on nykyajan lauma?
Kun yhteisö muodostuu, ketkä jäävät ulkopuolelle ja miksi?
Voiko koko ihmiskunta olla lauma?

Osana Laumaa olet myös osa Suvi Puttosen pro gradu -tutkielmaa. Suvi on sosiologian maisterivaiheen pääaineopiskelija Turun yliopistossa ja Turun ylioppilasteatterin entinen puheenjohtaja.

Tutkimus kohdistuu yhteisöön, yhteisön muodostumiseen ja käsityksiin yhteisöstä. Yhtenä havainnointia ohjaavana näkökulmana on toimijaverkostoteoria – yhteisö siis nähdään inhimillisen ja ei-inhimillisen yhteenkietoumana, hybridinä ja kollektiivina. Tutkimus toteutetaan taiteellisen tutkimuksen ja osallistuvan etnografian menetelmillä, eli taiteellinen prosessi on osa tiedontuotantoa. Tutkija on samalla osa esitystä. Tutkimusaineistoa kerätään taiteellisen prosessin aikana havainnointimenetelmällä ja haastatteluilla. Työryhmän jäseniä (ohjaajaa lukuun ottamatta) ei tulla haastattelemaan yksittäin ja työryhmän jäsenet anonymisoidaan aineistossa. Tutkimukseen osallistuminen ei vaadi työryhmän jäseniltä erityistä panostusta, ainoastaan sitoutumisen Lauman tekemiseen. Lisätietoa tutkimuksesta startissa!

Produktion startti pidetään Turun ylioppilasteatterilla sunnuntaina 27.8. klo 17-21. Päälle liikkumiseen soveltuvat vaatteet. 
Tervetuloa Laumaan! 

Ilmoittautumiset starttiin ja lisätietoja:
veera.alaverronen@gmail.com / 044-5332029


Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2002557499980665/
 

Sijainti: