Ajankohta: 
03.03.2015 - 16:00 - 18:00
Paikka: 
Turku-sali
Järjestäjä: 
TYY

Kolmannen koponeuvoston teemoina ovat ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi ja yliopiston sisäinen rahoitusmalli.

Mitä mieltä opiskelijat ovat? TYYn poliittinen linjapaperi kertoo sen

Ylioppilaskunnan linjapaperin tarkoitus on ilmaista ylioppilaskunnan kanta keskeisimpiin opiskelijoita koskettaviin asioihin ja toimia edunvalvonnan työvälineenä TYYn toimistolla. Ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus valmistelevat parhaillaan uutta poliittista linjapaperia. Linjapaperista päätetään edustajiston kokouksessa maaliskuussa. Sitä ennen haluamme kuulla mahdollisimman monia ajatuksia linjapaperin sisällöstä. Linjapaperista on nykymuodossaan lähes puolet koulutuspolitiikkaa, joten kopojen ja hallopedien ajatukset ovat valmistelussa erittäin tärkeitä.

Taustamateriaalina voimassaoleva linjapaperi: TYYn poliittinen linjapaperi

"Kuka saa ja kenelle annetaan" – millä perusteilla rahaa jaetaan yliopistolla?

Yliopistolla on jaettu rahaa viime vuosina pitkälti samoin perustein kuin yliopistoille on jaettu rahaa kansallisesti. Jaon perustana on laskennallinen malli. Aiemmin yliopiston johto vain neuvotteli jaon tiedekuntien kanssa. Kansallista mallia ei tarkoitettu suoraan sovellettavaksi yliopistojen sisäiseen rahoitukseen. Yliopisto päivittää nykyistä rahoitusmalliaan kevään aikana. Jonkinlaista mallia pidetään yleisesti yliopistolla parempana kuin ei ollenkaan mallia, mutta millainen malli sopisi Turun yliopistolle parhaiten? Tarkoitus on käydä läpi nykymallin ongelmia ja pohtia opiskelijoiden toiveita uudelta mallilta.

Taustamateriaaliksi kannattaa vilkaista:

Koponeuvoston tapaaminen: rahoitusmalli 4.11.2014

Rahoitusmallityöpajan tuotokset koponeuvosto 4.11.2014

 

Sijainti: