Olet täällä

VäKi-hanke

Jaa +

Vähemmän jätettä, enemmän kiertoa - VäKi

Yliopistoruokaloiden aiheuttamaa biojätettä on ruvettu huomioimaan VäKi -pilottihankkeen keinoin. Opiskelijaravintoloissa ruokahävikkiä voi syntyä jopa neljäsosa valmistetusta ruoasta; Macciavellin kohdalla puhutaankin noin 300 kilon määrästä biojätettä viikossa. Jätteen vähentämisellä sekä sen kompostoinnilla kaupunkiviljelyn tarpeisiin Turun yliopisto voi vaikuttaa ruokaloidensa ekologisuuteen ja Saaristomeren tilaan.

VäKi-hankkeen tavoitteena on löytää muuallakin käytettäviä toimintatapoja, joilla vähennetään koko ruokaketjun hävikkiä ja myöskin kierrättää hävikkijätteen ravinteet mahdollisimman lähellä niiden syntysijaa. Tällä hetkellä yliopistoruokaloiden biojätteet kuljetetaan Forssan mädätyslaitokselle saakka. Kuljettamisen sijaan ruokajätettä voidaan kompostoida kehitteillä olevan laitoskompostorin avulla, ja tästä saatu ravinteikas multa on hyödynnettävissä Turun ylioppilaskylän läheisyydessä olevalla kaupunkiviljelypalstalla.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus ja yhteistyökumppaneina ovat Unica Oy ja Biolan Oy. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma.

Lisää tietoa hankkeesta:

Turun yliopisto

Biolan

 

Viimeksi päivitetty: 11.05.2015 klo 18:11