Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille laadittu sähköinen ympäristöopas.

Turun yliopisto on mukana ympäristöministeriön Suomen kestävän kehityksen toimikunnan Sitoumus2050-hankkeessa. Siinä Turun yliopisto on sitoutunut yliopistolaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseen julkaisemalla yliopistolaisille tarkoitetun ympäristöoppaan.

Ympäristöoppaalla ja sen käyttöä tukevalla ympäristökasvatussuunnitelmalla on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen päätavoite on Turun yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäristötietoisen asenneilmapiirin ja käyttäytymisen lisääminen. Toinen päätavoite on näyttää yliopistolaisille ja keskeisille sidosryhmille Turun yliopiston kokonaisvaltainen sitoutuminen ympäristövastuullisiin toimintatapoihin.

Ympäristöopas ja siihen liittyvä ympäristökasvatussuunnitelma muodostavat Turun yliopiston virallisen toimenpidesitoumuksen vuosille 2015-2016, jolla yliopisto on mukana valtakunnallisessa kestävän kehityksen sitoumuksessa.

TYYn ympäristöoppaan löydät täältä