Olet täällä

Siivet

Jaa +

TYYn siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, joiden toimintaan voi osallistua kuka tahansa.

TYYssä toimii vapaaehtoisryhmittymiä, joiden tarkoituksena on toteuttaa TYYn arvoja toiminnassaan ja olla yhdyssiteenä jäsenistön, edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden välillä. Nämä ryhmät ovat nimeltään siipiä. Siivet ovat matalan kynnyksen toimijaryhmiä, joiden kautta on helppoa osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Siivissä on vapaus toteuttaa itseään, luoda uutta, valvoa ja ajaa opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa, nostaa aiheita julkiseen keskusteluun sekä kasvaa kriittiseksi kansalaiseksi.

TYYssä toimii neljä siipeä:

Siivet Instagramissa

Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus

Siipitoiminnan ABC

TYYn siipiä eli vapaaehtoisryhmiä on neljä: kansainvälisyyssiipi, kehitysyhteistyösiipi, yhdenvertaisuussiipi ja ympäristösiipi. Jokaisella siivellä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä. Siipien on tarkoitus osallistaa varsinaisten jäseniensä lisäksi myös muita kiinnostuneita mukaan toimintaansa. Siipien toiminnasta ja valinnasta on lisäksi ohjeistava dokumentti, joka löytyy TYYn nettisivuilta.

Siipien toiminta

 1. Siivet suunnittelevat ja dokumentoivat toimintaansa yhdessä TYYn hallituksen vapaaehtoistoiminnasta vastaavan jäsenen kanssa, mutta päättävät itsenäisesti järjestämistään tapahtumista. Tapahtumien tulee olla TYYn sääntöjen ja arvojen mukaista. Siivet voivat toimia myös yhteistyössä keskenään.
 2. Lukukausien alussa siiville järjestetään yhteinen iltama, jossa hallituksen vapaaehtoistoiminnasta vastaava jäsen ja siiven puheenjohtaja kertovat yleisesti siipien toiminnasta ja tulevasta vuodesta. Siipien on mahdollista tutustua tilaisuudessa toisiinsa.
 3. Siivet kokoontuvat sopivaksi katsomansa määrän vuodessa, kuitenkin mielellään vähintään kerran kuussa poislukien kesäkuukaudet. Kokouksista tiedotetaan ainakin siipien sisäisillä viestintäkanavilla ja TYYn nettisivujen tapahtumakalenterissa. Kokouksia koolle kutsuttaessa huomioidaan saavutettavuus sekä kansainvälisten opiskelijoiden ja filiaalien osallistumismahdollisuudet.
 4. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi siiven varsinaista jäsentä. Kaikkien siipien kokoukset ovat avoimia ylioppilaskunnan jäsenille eikä niissä toimiakseen tarvitse olla varsinainen jäsen.
 5. Siivet ovat tärkeä osa TYYn toimintaa, ja siipien jäsenet voivat vapaasti viettää aikaansa TYYn toimistolla esimerkiksi käymällä kahvilla tai istumalla sohvilla. Toimistolla työskenteleviltä hallituksen jäseniltä ja työntekijöiltä saa aina tulla kysymään neuvoja.
 6. Siivillä on käytössään TYYn taukohuoneessa kaappi tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi siivet saavat käyttää toimiston ja taukohuoneen tavaroita ja laitteita kuten tietokonetta, fläppitaulua, jääkaappia tai tulostinta. Siivet voivat varata kokouksiinsa TYYn toimiston kokoushuoneita Outlookin kalenterivarauksen avulla. Siivet voivat varata ennakkoon tapahtumiinsa vaihtokassan toimiston sihteeriltä.

Puheenjohtaja

 1. On vastuussa, että siipi tekee yhdessä hallituksen jäsenen kanssa kalenterivuoden alussa toimintasuunnitelman tulevan vuoden toiminnastaan. Suunnitelmassa huomioidaan TYYn toimintasuunnitelma tai eri sektorien toiminnan vuosikellot, jotta siipi voi osallistua haluamiensa TYYn tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Toimintasuunnitelmaa muokataan ja päivitetään tarvittaessa pisin vuotta.
 2. On vastuussa, että siipien tapaamisista tehdään lyhyet kirjalliset muistiinpanot. Muistiinpanot tallennetaan kyseisen siiven Facebook-ryhmään tai muulle sovitulle alustalle.
 3. On vastuussa, että siiven toiminnasta tehdään toimintakauden lopussa tiivis toimintakertomus, josta ilmenee siiven vuoden aikana järjestämä toiminta, toimintakulttuuri ja mahdollisia muita huomioita. Toimintakertomus luovutetaan tuleville siipitoimijoille kunkin siiven perehdytystapaamisissa, jossa kerrotaan menneestä vuodesta.
 4. Kutsuu siiven kokoukset koolle mielellään 7 vuorokautta ja viimeistään 2 vuorokautta ennen kokousta.
 5. Huolehtii siiven ja TYYn hallituksen välisestä tiedonkulusta ja yhteydenpidosta.

Siipien esittely

Kansainvälisyyssiipi edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla. Kansainvälisyyssiipi tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Siiven jäsenet voivat osallistua TYYn International Councilin tapaamisiin. Siipi valitsee vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan.

Kehitysyhteistyösiipi työskentelee osana kehitysyhteistyösektoria ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa. Siipi työskentelee TYYn kehitysyhteistyöhankkeiden parissa, osallistuu tulevaisuuden kehitysyhteistyökohteiden valintaan ja kokonaisuuden suunnitteluun. Siipi osallistuu kehitysyhteistyötapahtumiin ja -tempauksiin sekä järjestää omia tapahtumia, kuten TYYn kestävän kehityksen viikon.

Yhdenvertaisuussiipi edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siiven tavoite on, että ylioppilaskunta ja yliopisto ottavat toiminnassaan suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden moninaisuuden. Yhdenvertaisuussiipi järjestää tapahtumia, herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista.

Ympäristösiipi edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Siiven tehtävänä on seurata TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja edistää Sitoumus 2050:n ja muiden ympäristötavoitteiden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla. Siipi osallistuu TYYn kestävän kehityksen viikon järjestämiseen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 06.02.2018 klo 18:56