Opiskelijat ovat kaikki erilaisia, mutta jokaisella on yhtäläinen oikeus opiskella ja kuulua opiskeluyhteisöön. Saavutettavuudessa on kyse jokaisen yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua niin, että fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten esteiden aiheuttama kynnys on mahdollisimman pieni. Yliopistolla saavutettavuuden eteen tekevät töitä erityisesti TYYn yhdenvertaisuussiipi ja yliopiston esteettömyyssuunnittelija.

TYYn yhdenvertaisuussiipi

Yhdenvertaisuussiipi koostuu vapaaehtoisista opiskelijoista, jotka edistävät yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista Turun yliopistolla. Yhdenvertaisuussiipi on toiminut aiemmin nimillä saavutettavuussiipi, saavutettavuustyöryhmä ja esteettömyystyöryhmä.

Lisätietoa yhdenvertaisuussiivestä

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä neuvoo ja ohjaa eri tavoin vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita sekä opiskelemaan aikovia esimerkiksi valintakokeen sekä opintojen erityisjärjestelyihin liittyen. Hän myös vastaa yliopiston esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvästä neuvonnasta.

Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä, puh. (02) 333 6235, esteettmyyssuunnittelija@utu.fi
Käy katsomassa myös esteettömyyssuunnitelijan nettisivut Turun yliopiston intrassa (vaatii kirjautumisen utu-tunnuksilla).

Turustu myös TYYn järjestöjen yhdenvertaisuusoppaaseen