Opiskelijat ovat kaikki erilaisia, mutta jokaisella on yhtäläinen oikeus opiskella ja kuulua opiskeluyhteisöön. Saavutettavuudessa on kyse jokaisen yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua niin, että fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten esteiden aiheuttama kynnys on mahdollisimman pieni. Yliopistolla saavutettavuuden eteen tekevät töitä erityisesti TYYn yhdenvertaisuussiipi ja yliopiston esteettömyyssuunnittelija.

TYYn yhdenvertaisuussiipi

Yhdenvertaisuussiipi koostuu vapaaehtoisista opiskelijoista, jotka edistävät yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista Turun yliopistolla. Yhdenvertaisuussiipi on toiminut aiemmin nimillä saavutettavuussiipi, saavutettavuustyöryhmä ja esteettömyystyöryhmä.

Lisätietoa yhdenvertaisuussiivestä

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä neuvoo ja ohjaa eri tavoin vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita sekä opiskelemaan aikovia esimerkiksi valintakokeen sekä opintojen erityisjärjestelyihin liittyen. Hän myös vastaa yliopiston esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvästä neuvonnasta.

Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä, puh. (02) 333 6235, esteettmyyssuunnittelija@utu.fi
Käy katsomassa myös esteettömyyssuunnitelijan nettisivut Turun yliopiston intrassa (vaatii kirjautumisen utu-tunnuksilla).

Turustu myös TYYn järjestöjen yhdenvertaisuusoppaaseen

Mielenterveys kuuluu kaikille!

Mielen päällä -toiminnassa edistetään opiskelijoiden jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on, että yksikään opiskelija ei jää yksin pulmiensa kanssa.

Mielen päällä -tukiopiskelijat ovat juuri sinua varten ja tarjoavat vertaistukea, jotta pääset mukaan opiskelijayhteisöön ja opiskeluarkesi tukee uuden oppimista riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistasi.

Ota yhteyttä tukiopiskelijaan esimerkiksi silloin, kun sinulle herää kysymyksiä opiskeluarjen järjestämisestä tai et ole varma, millaisia tukimuotoja sinulle olisi tarjolla. Tukiopiskelijat osaavat tarvittaessa neuvoa sopivan tukipalvelun piiriin.

► Saat helposti tukiopiskelijaan yhteyden Jutellaanko? -lomakkeen kautta!