Opiskelijoiden kuntavaalikampanja

Opiskelijoiden kuntavaalikampanjan käynnistyi 23.1. kun Ryhmä 40 000 (R40K) julkaisi kunnallispoliittisen ohjelmansa. Ohjelma perustuu keväällä 2016 tehtyyn kyselyyn, johon vastasi yli 3000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa. Ohjelma rakentuu kolmesta kattoteemasta: Opiskelijoiden osallisuus ja kiinnittyminen Turkuun, kampusalue osana kaupunkia ja opiskelijoiden hyvinvoinnista pohja menestykselle. Voit tutustua ohjelmaan tarkemmin alla olevasta linkistä. Lisäksi Ryhmä 40 000 on koostanut yhdessä puolueiden piiritoimistojen kanssa listan Turussa ehdolla olevista korkeakouluopiskelijoista.

 

Opiskelijoiden kuntavaaliohjelma

Turussa ehdolla olevat korkeakouluopiskelijat

Opiskelijoiden vaalitapahtumat

Turussa ehdolla oleviin opiskelijoihin voit tutustua Ryhmä 40 000:n sivulla

 

Opiskelija - muista äänestää! 

Ylintä päätösvaltaa kaupungeissa käyttävä elin on kaupunginvaltuusto, johon valitaan jäsenet neljän vuoden välein pidettävissä kuntavaaleissa. Turussa valtuutettuja valitaan 67, Porissa 65 ja Raumalla 51. Kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2017. Ennakkoäänestää voi kotimaassa ajalla 29.3.-4.4.2017. Ulkomailla ennakoäänestys tapahtuu ajalla 29.3.-1.4.2017. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017.

Kuntavaaleissa äänioikeus on suomalaisten kuntalaisten lisäksi myös kunnassa asuvalla EU-maan, Islannin tai Norjan kansalaisella tai sellaisella muulla ulkomaalaisella, jolla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

► Ennakkoäänestyspisteet löydät täältä. Ennakkoäänestys alkaa 29.3. ja päättyy 4.4.

Mutta miksi kannattaa äänestää?

Äänestämällä kuntavaaleissa on mahdollista edistää tärkeiksi kokemiaan asioita. Kaupunginvaltuusto muun muassa päättää kaupungin varojen käytöstä, nimittää jäsenet kaupunginhallitukseen ja päättää muista laissa säädetyistä ja kunnan kannalta tärkeistä asioista. Turun valtuusto on vuonna 2016 käsitellyt esimerkiksi Kauppatorin ympäristön uudistussuunnitelmaa ja Toriparkin vuokrasopimusta, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten valitsemista sekä Turun siirtymistä pormestarimalliin. Kaupunginvaltuustossa ollaan siis päätöksenteon ytimessä.

Millä muilla tavoin vaaleihin voi osallistua?

Yksi tapa on osallistua ehdolla olevan ystävän tai tutun vaalikampanjaan, jonkin puolueen kampanjaan tai muiden järjestöjen (esimerkiksi TYY) tekemään vaalityöhön. Keväällä ennen vaaleja, kampanjoinnin ollessa kuumimmillaan, kannattaa toreilla ja turuilla itseään markkinoivia ehdokkaita myös pysähtyä jututtamaan ja kysellä heidän kantojaan itseä kiinnostaviin asioihin. Vaalien ennakkoäänestyksen toimittamiseen voi osallistua hakeutumalla vaalitoimitsijaksi.

► Katso lisää tietoa kuntavaaleista vaalit.fi -sivulta

► Information about the municipal elections in different languages

► Tietoa kuntavaaleista viittomakielellä

 

Lisätiedot: Janne Salakka, TYYn hallituksen kaupunkivaikuttamisen koordinaattori, tyy-kehy@utu.fi