TYY antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden tukea kehitysyhteistyökohteita. Tänä vuonna kehitysyhteistyömaksun voi jälleen maksaa Sambia-hankkeelle jäsenmaksun yhteydessä, mutta lisälahjoituksen (myös muille kohteille) voi halutessaan tehdä suoraan TYYn tilille.

Kehitysyhteistyöhankkeiden avulla opiskelijat voivat auttaa kehittyvien maiden kansalaisia auttamaan itseään. Periaatteena on, että paikalliset järjestöt vastaavat itse hankkeiden toteutumisesta. Opiskelijakeräyksen lisäksi osaa hankkeista tuetaan ulkoasiainministeriön myöntämällä tuella.

TYYn keräystili on FI48 5716 9020 0256 10. Kirjoita maksaessasi viestikenttään kehitysyhteistyökohteen nimi, niin tiedämme mitä TYYn kehitysyhteistyökohteista haluat tukea. Lahjoitukset ohjataan suoraan hankkeille.

Kohteet lukuvuonna 20212022

Sambia-hanke

Jäsenmaksun yhteydessä lahjoitettava summa: 4,70€

Olemme mukana yhteistyökumppanina Käymäläseura Huussi ry:n sanitaation parantamiseen keskittyvässä kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa. 85 % rahoituksesta tulee ulkoministeriön kansalaisjärjestötuesta ja 15 % kerätään itse.

Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon sanitaatioon liittyviä ongelmia ja sen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa saavuttamaan täysi sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen mukaisesti (Agenda 2030). Yhtenä hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa haavoittuvien ryhmien, kuten naisten ja vammaisen, huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä (Water, Sanitation and Hygiene). Lisäksi hanke parantaa Sambian sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä, vahvistaa paikallisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin sekä lisää tietoisuutta WASH-kysymyksistä yhteiskunnassa.

Hankkeen edistymistä voi seurata sen omilta verkkosivuilta

Aiemmin mukana olleet kohteet, joille voi myös tehdä lahjoituksia

Suomen Somalia-verkosto 

TYY on tukenut Suomen Somalia-verkostoa vuodesta 2018 lähtien. Suomen Somalia-verkosto käyttää kerätyt varat yhdistyksen kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatushankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen. Verkostolla on tällä hetkellä neljä käynnissä olevaa hanketta: Sahansaho-ympäristöhanke, Ramaad-ympäristöhanke ja Hiil hooyo –äitiysterveyshanke. Lisäksi Suomen Somaliaverkosto on saanut rahoituksen ulkoministeriöltä vuosille 2021-2024 (Rajo – nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke). Hankkeiden tavoitteena on parantaa mm. ruokaturvaa, vähentää köyhyyttä, ennaltaehkäistä aavikoitumista ja tukea naisten mahdollisuutta synnyttää turvallisemmin.

Kaikissa hankkeissa on verkoston lisäksi mukana kolme yhteistyökumppania Suomesta ja kolme hankealueilta. Hiil hooyossa on mukana myös suomalaisia ammattikorkeakouluja ja paikallisia yliopistoja. Hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset kumppanit. Hankkeita rahoittaa Suomen ulkoministeriö. Omarahoitusosuudesta vastaavat Somalia-verkosto ja sen kumppanijärjestöt. Sahansaho-hanke alkoi vuonna 2012, Ramaad vuonna 2014 ja Hiil hooyo 2017. Rajo-hanke alkoi 2021 alussa. Se keskittyy nuorten ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, nuorten yrittäjyyden edistämiseen ja sitä kautta työllistymisen parantumiseen hankealueilla Hargeisassa, Gardossa ja Buhodlessa sekä Lasanodissa. 

Hankkeita toteutetaan eri puolilla Somaliaa, Somalimaata ja Puntinmaata.

Yhdityksen toimintaa voi seurata heidän nettisivuillaan ja Facebookissa.

 

Zimbabwen Lapset ry – orpolasten koulutuksen ja hyvinvoinnin tukeminen 

TYY on lahjoittanut Zimbabwen Lapset ry:lle jo vuodesta 2008, eli TYYllä on ollut useita rahankeräyslupia yhdistyksen toiminnan tukemiselle. Yhteistyö on ollut sujuvaa. Zimbabwen Lapset ry tukee noin 400 lapsen koulunkäyntiä ja yleistä hyvinvointia. Zimbabwessa sukulaiset huolehtivat orpolapsista, mutta heillä ei välttämättä ole varaa lasten koulumaksuihin, terveydenhoitoon eikä aina ruokaankaan. TYY kysyy yhdistykseltä vuosittain, mihin toimintoihin he haluavat varojen kohdentuvan. Viime vuosina rahaa on siirretty erityisesti terveydenhuoltoon, ruokatukeen ja harrastuksiin. TYY ja TYYn kehitysyhteistyösiipi ovat tiiviissä yhteydessä yhdistykseen ja uutisoivat kuulumisista aktiivisesti.

Yhdityksen toimintaa voi seurata heidän nettisivuillaan ja Facebookissa.

Poliisihallitus on 21.01.2021 myöntänyt Turun yliopiston ylioppilaskunnalle rahankeräysluvan (RA/2021/62) yllä mainittuihin hankkeisiin. Keräyslupa on voimassa 01.02.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.