TYY ja Käymäläseura Huussi ry:n hanke Sambiassa 20212024

Sambia-hanke on TYYn ja Käymäläseura Huussi ry:n hanke on nelivuotinen hanke, jolle ulkoministeriö on myöntänyt 1 200 000 € tuen. Hankkeessa Suomesta ovat mukana TYYn lisäksi myös Vammaiskumppanuus

Tällä hetkellä vain 26 % sambialaisista kuuluu perussanitaation piiriin. Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon sanitaatioon liittyviä ongelmia ja sen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa saavuttamaan täysi sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen mukaisesti. 

Huono sanitaatio esimerkiksi lisää sairauksien leviämistä ja tyttöjen koulunkäynti kärsii kuukautisten aikana. Yhtenä hankkeen tavoitteena onkin valtavirtaistaa haavoittuvien ryhmien, kuten naisten ja vammaisen, huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä (Water, Sanitation and Hygiene). Lisäksi hanke parantaa Sambian sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä, vahvistaa paikallisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin sekä lisää tietoisuutta WASH-kysymyksistä yhteiskunnassa. 

TYYn Kehitysyhteistyösiiven toimijoiden lisäksi hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki Turun yliopiston opiskelijat yli tiedekuntarajojen. Aiempaa osaamista kehitysyhteistyöstä ei tarvita ja uudet ideat ovat aina tervetulleita.  

Vapaaehtoiset tekevät hankkeessa muun muassa viestinnällistä sisältöä, järjestävät tapahtumia ja koulutuksia ja ovat tiiviisti yhteydessä Käymäläseura Huussi ry:n toimijoihin. Lukuvuodesta 20212022 voi hankkeelle tehdä lahjoituksia esimerkiksi lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.  

Hankkeesta julkaistut uutiset

Blogikirjoitus Maailman Kuukautispäivänä 28.5.2021 

Kuulumisia vesipäivänä 22.3.2021

Uutinen hankkeen aloituksesta 29.9.2020

Uutinen rahoitushausta 22.3.2020

Uutinen kumppanuushausta19.9.2019

Ulkoministeriön päätös hanketukihausta 

Käymäläseura Huussi ry 

 

Haluatko mukaan hanketiimiin? 

Ota yhteyttä:

Satu Nurmi, Kansainvälisten asioiden asiantuntija

tyy-internationalspecialist@utu.fi