TYYllä on oma kehitysyhteistyöhanke Meksikossa. Olemme tehneet yhteistyötä Wixarika-alkuperäiskansan kanssa jo vuodesta 1997. Hankkeissa olemme olleet mukana muun muassa koulutuksen kehittämisessä ja kulttuurin tukemisessa. Kaikki hankkeet on suunniteltu wixarikojen ehdoilla ja heidän tarpeistaan lähtien.

Vuosien 2010-2012 projektin pääpaino oli yhteisön kestävän metsänkäyttösuunnitelman virallistamisessa sekä paikallisten ammatillisessa metsäluonnonvara-alan koulutuksessa. Hankkeelle saatiin ulkoministeriöstä hanketukea myös vuosille 2014-2016 ja nyt keskitymme Wixarika-yhteisön kouluhankkeeseen, jolla pyritään siihen, että yhteisön koulusta tulisi Meksikon valtion julkinen oppilaitos. Hanketta tehdään  TYYssä yhteistyössä meksikolaisen alkuperäiskansojen oikeuksia ajavan AJAGI-järjestön kanssa.

Nykyisen rahoituksen päättyessä hanke saatetaan loppuun vuoden 2017 toukokuussa. Hankkeen koordinaattorina toimii viimeisen puolentoista vuoden ajan Outi Hakkarainen, joka on työskennellyt jo pitkään wixarikojen kanssa. TYYssä hankkeen varainkeruusta ja tiedotuksesta on huolehtinut vapaaehtoisista opiskelijoista koottu Meksiko-ryhmä. Vuonna 2016 näistä toimista vastaa kehitysyhteistyösiiven Meksiko-vastaava Noora Mäkelä.

 

Meksiko-hankkeen koordinaattori ja TYYn edustaja tekevät Meksikoon vuosina 2014-2016 hankeseurantamatkoja, joilla vieraillaan muun muassa Santa Catarinan yhteisössä arvioimassa hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä keskustelemassa hankkeen hyödynsaajien kanssa. Vuoden 2014 hankematkalla olivat mukana koordinaattori Inkeri Halme ja Meksiko-ryhmän Susanna Kujanpää.

TYYn hanketta tukemalla voit edistää ainutlaatuisen alkuperäiskansan kulttuurin säilymistä. Samalla tuet kestävää kehitystä ja lisäät koulutusmahdollisuuksia meksikolaisen Wixarika-kansan keskuudessa heidän omilla ehdoillaan.

Lahjoita TYYn Meksiko-hankkeelle