KENKKU on kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta, jossa on jäseninä Suomen eri ylioppilaskuntien edustajia.

Ryhmä vastaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista yhdessä SYL:n hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaavan ja kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa.

KENKKUn tehtäviin kuuluvat hankkeiden suunnittelu, monitorointi, raporttien kirjoittaminen ja budjettien seuranta. Lisäksi KENKKUlaiset tiedottavat hankkeistaan omassa ylioppilaskunnassaan ja päivittävät blogia.

KENKKUn toimikausi on syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun. SYL valitsee uudet jäsenet kunkin ylioppilaskunnan hallituksen esityksen perusteella huhti-toukokuussa. Jokainen ylioppilaskunta voi esittää KENKKUun 1-3 jäsentä.

KENKKU-jäsenenenä toimiminen luo erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeisiin. Samalla toimija saa hyödyllistä kehitysyhteistyöhankekokemusta ja tutustuu muiden ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoihin.

TYYn Kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta KENKKU-jäsenet toimikaudella 2021–2022

Viola Luokkala (jatkava jäsen)