Oletko kiinnostunut kaukaisista maista ja erilaisista kulttuureista? Ovatko lukion saksan opinnot päässeet ruostumaan? Haluaisitko saada uusia ystäviä kuudelta eri mantereelta?

Kansainvälinen toiminta TYYssä

Kansainvälisyys ja siihen liittyvät taidot ovat nykyisin selkeä osa arkipäiväämme, ja niiden arvostus työmarkkinoilla nousee vuosi vuodelta. Tästä syystä kansainvälisten kokemusten saaminen jo opiskeluaikana on erittäin tärkeää. Turun yliopiston ylioppilaskunta on ottanut tehtäväkseen luoda hyvät edellytykset kansainvälistyä Turun yliopistossa. Tavoitteena on, että jokainen ylioppilaskunnan jäsen kohtaisi opiskeluaikanaan kulttuurien moninaisuutta ja oppisi niitä taitoja, joita nopeasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tarvitaan.

TYYn kansainvälisen toiminnan kivijalka on edunvalvonnassa. TYY haluaa tukea Turusta lähteviä vaihto-opiskelijoita sekä tehdä tänne saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden opiskeluajasta paras mahdollinen. TYY on mukana  mm. saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa, vaihdosta palanneiden orientaatiossa ja tukee järjestöjen kansainvälisyyttä. Lisäksi TYY osallistuu vuosittain Turun yliopiston kansainväliseen tuutorointiin koulutusten ja tapahtumien merkeissä. TYY on myös ollut aktiivinen vaikuttaja yliopiston, kaupungin sekä valtakunnan tasolla kansainvälisyyttä koskevissa kysymyksissä.

Mukaan toimintaan

Kansainvälistyminen ei tarkoita maasta toiseen matkustamista. Kansainvälisiä kokemuksia on mahdollisuus saada myös Turusta käsin. Kansainvälistymisen kynnys on haluttu pitää TYYssä mahdollisimman matalana. Tästä syystä TYYn jäsenille on tarjolla useita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

TYY International Council

TYY International Council on TYYn kansainvälisten asioiden keskustelufoorumi. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kehitetään järjestöjen kansainvälistä toimintaa. TYY International Council kokoontuu vähintään kahdesti lukukaudessa ja sen tapaamisista tiedotetaan TYYn tapahtumakalenterissa. Voit myös liittyä TYY International Councilin omaan Facebook -rymään.

Sinun ei tarvitse olla järjestösi virallinen kv-vastaava voidaksesi osallistua, kiinnostus kv-asioihin riittää. Nähdään tapaamisissa!

Kansainvälisyyssiipi

Kansainvälisyyssiipi toimii osana TYYn kansainvälistä sektoria. Siiven tarkoitus on toimia matalan kynnyksen työryhmänä, jonka toimintaan jokainen ylioppilaskunnan jäsen on tervetullut. Siivessä pääsee järjestämään kansainvälisiä tapahtumia yhdessä eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa. Siipi pyrkii kansainvälistämään yliopistokampusta edistämällä kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden kanssakäymistä sekä suomalaisten opiskelijoiden vaihtoon lähtöä. Siipi on mukana kehittämässä TYYn monikielistä viestintää sekä kansainvälisten opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kansainvälisyyssiipi on myös hyvä kanava päästä vaikuttamaan TYYn ja yliopiston päähän mieltä painavissa kysymyksissä.

Tykkää TYY Internationalista Facebookissa

Kv-tuutorointi

Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten opiskelijoiden sisään ottajista Suomessa. Turun yliopistossa opiskelee vuosittain lähes 2000 ulkomaalaista opiskelijaa. Suomen mittakaavassa Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden hakukohteista. Vaihto-opiskelijoiden suuri määrä tarkoittaa sitä, että kv-tuutorin merkitys korostuu entisestään. Tuutoroinnissa on ennen kaikkea kyse tukemisesta, avunannosta ja läsnä olemisesta. Kv-tuutorointi on hyvä tapa saada Turun yliopistossa aloittava opiskelija tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja samalla ystävystyä kv-opiskelijoiden kanssa. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutorit valitaan Turun yliopistossa lukuvuosittain helmi-maaliskuussa.

International Award

Vuosittain valitsemme järjestön, joka on tehnyt esimerkillistä työtä kansainvälisten opiskelijoiden osallistamiseksi. Palkinnon voittaja on järjestö, joka viestii englanniksi suomen ohella, huomioi kansainväliset opiskelijat edunvalvonnassa ja on ehkä saanut houkuteltua kansainvälisiä opiskelijoita myös mukaansa järjestön toimintaan joko aktiivisena järjestäjänä tai osallistujana. TYYn kansainvälisyysiipi on mukana TYY International Awardin valinnassa. Palkinnon voittajat menneinä vuosina: 

2020 Opekas ry

2019 ELSA Turku ry

2018 Hybridi ry

2017 Mañana ry

2016 TYK ry