Olet täällä

Kansainvälisyys

Jaa +

Oletko kiinnostunut kaukaisista maista ja erilaisista kulttuureista? Ovatko lukion saksan opinnot päässeet ruostumaan? Haluaisitko saada uusia ystäviä kuudelta eri mantereelta?

Kansainvälinen toiminta TYYssä

Kansainvälisyys ja siihen liittyvät taidot ovat nykyisin selkeä osa arkipäiväämme, ja niiden arvostus työmarkkinoilla nousee vuosi vuodelta. Tästä syystä kansainvälisten kokemusten saaminen jo opiskeluaikana on erittäin tärkeää. Turun yliopiston ylioppilaskunta on ottanut tehtäväkseen luoda hyvät edellytykset kansainvälistyä Turun yliopistossa. Tavoitteena on, että jokainen ylioppilaskunnan jäsen kohtaisi opiskeluaikanaan kulttuurien moninaisuutta ja oppisi niitä taitoja, joita nopeasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tarvitaan.

TYYn kansainvälisen toiminnan kivijalka on edunvalvonnassa. TYY haluaa tukea Turusta lähteviä vaihto-opiskelijoita sekä tehdä tänne saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden opiskeluajasta paras mahdollinen. TYY osallistuu joka lukukausi vaihtoon lähteville järjestettävään lähtöorientaatioon ja auttaa vuoden mittaan opiskelijoita vaihtoon liittyvissä käytännön asioissa. Turkuun saapuvat kansainväliset opiskelijat puolestaan otetaan avosylin vastaan, ja heidät pyritään mahdollisimman hyvin saamaan TYYn ja sen alayhdistysten toimintaan mukaan. Turun yliopiston ylioppilaskunta osallistuu vuosittain Turun yliopiston kansainväliseen tuutorointiin koulutusten ja tapahtumien merkeissä. TYY on myös ollut aktiivinen vaikuttaja yliopiston, kaupungin sekä valtakunnan tasolla kansainvälisyyttä koskevissa kysymyksissä.

Mukaan toimintaan

Kansainvälistyminen ei tarkoita maasta toiseen matkustamista. Kansainvälisiä kokemuksia on mahdollisuus saada myös Turusta käsin. Kansainvälistymisen kynnys on haluttu pitää TYYssä mahdollisimman matalana. Tästä syystä TYYn jäsenille on tarjolla useita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

Kansainvälisyyssiipi

Kansainvälisyyssiipi toimii osana TYYn kansainvälistä sektoria. Siiven tarkoitus on toimia matalan kynnyksen työryhmänä, jonka toimintaan jokainen ylioppilaskunnan jäsen on tervetullut. Siivessä pääsee järjestämään kansainvälisiä tapahtumia yhdessä eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa. Siipi pyrkii kansainvälistämään yliopistokampusta edistämällä kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden kanssakäymistä sekä suomalaisten opiskelijoiden vaihtoon lähtöä. Siipi on mukana kehittämässä TYYn monikielistä viestintää sekä kansainvälisten opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kansainvälisyyssiipi on myös hyvä kanava päästä vaikuttamaan TYYn ja yliopiston päähän mieltä painavissa kysymyksissä.

Kv-tuutorointi

Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten opiskelijoiden sisään ottajista Suomessa. Turun yliopistossa opiskelee vuosittain lähes 2000 ulkomaalaista opiskelijaa. Suomen mittakaavassa Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden hakukohteista. Vaihto-opiskelijoiden suuri määrä tarkoittaa sitä, että kv-tuutorin merkitys korostuu entisestään. Tuutoroinnissa on ennen kaikkea kyse tukemisesta, avunannosta ja läsnä olemisesta. Kv-tuutorointi on hyvä tapa saada Turun yliopistossa aloittava opiskelija tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja samalla ystävystyä kv-opiskelijoiden kanssa. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutorit valitaan Turun yliopistossa lukuvuosittain helmi-maaliskuussa.

Kansainväliset järjestöt TYYssä

ESN Uni Turku
ESN tulee sanoista Erasmus Student Network. ESN on vapaaehtoisten opiskelija-aktiivien voittoa tavoittelematon järjestö, joka järjestää vaihto-opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa. ESN:n kautta pääset tutustumaan Turkuun saapuviin vaihto-opiskelijoihin täällä Turussa erilaisten vaihtaritapahtumien kautta. ESN:n toiminnassa on vuosien varrella ollut mukana myös useita aktiivisia suomalaisopiskelijoita, jotka vievät järjestön toimintaa jatkuvasti eteenpäin. ESN:n kaikkea toimintaa kuvaa hyvä yhteishenki ja avoimuus. Jos olet itse kiinnostunut ESN:n toiminnasta, ja haluat saada lisätietoja ESN:stä, liity ESN-aktiivit -sähköpostilistalle. Käy katsomassa myös ESN Uni Turun nettisivut.

ISTU
ISTU (International Students of Turku Universities) on Turun korkeakouluissa kokonaista maisterin- tai tohtorintutkintoa suorittavien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden alayhdistys. ISTU järjestää vapaa-ajan toimintaa, ja on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden edunvalvontaryhmä. ISTUn toiminta on kaikille opiskelijoille avointa, ja tapahtumissa käykin säännöllisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös vaihto-opiskelijoita sekä kv-tuutoreita. Suosituimpia tapahtumia ovat olleet rentohenkiset lautapeli- ja karaokeillat. ISTUlla on myös oma sähköpostilista, jolle kannattaa liittyä. Lisätietoa ISTUsta löytää järjestön verkkosivuilta.

CIA TuKY (kauppatieteiden opiskelijat)
CIA TuKY (Committee for International Affairs) on seurausta palavasta halusta tuoda Turun kauppakorkeakoulu ja Turun KY maailmankartalle. CIA TuKYn tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä suomalaisten ja kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden välillä. CIA TuKY kokee, että kansainväliset opiskelijat on aidosti otettava toimintaan mukaan sen sijaan, että vaihto-opiskelijat pidetään omana porukkanaan muun toiminnan ulkopuolella. Kaikki toiminta on lähtökohtaisesti avointa kaikille Turun kyltereille ikään, kotimaahan tai vuosikurssiin katsomatta. CIA TuKYn toimintaan kuuluu opintojen kansainvälisyyden tukeminen, viestinnän edistäminen, yleinen kv-edunvalvonta sekä kansainvälisten tapahtumien järjestäminen, kuten excursiot ja mökkiviikonloput. Lisätietoa CIA TuKYstä löytää järjestön verkkosivuilta.

ELSA Turku (oikeustieteen opiskelijat)
ELSA eli European Law Students' Association on maailman suurin kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten järjestö. ELSA:n tarkoituksena on lisätä oikeustieteen opiskelijoiden rajat ylittävää kanssakäymistä ja parantaa ulkomaisten oikeusjärjestysten ja kulttuurien sekä tuntemusta että ymmärrystä. Paikallisyhdistykset kuten ELSA Turku, ELSA Rovaniemi, ELSA Helsinki ja ELSA Joensuu järjestävät jäsenilleen aktiviteetteja tutustumiskäynneistä viini-iltoihin ja hoitavat esimerkiksi harjoittelijapaikkojen hankinnan kotipaikkakunnillaan. Suurempia tapahtumia ovat kahdenväliset vaihtovierailut ulkomaisten elsalaisten kanssa sekä kansalliset tapaamiset National Council Meetingit, joissa eri puolilta Suomea saapuneet ELSA-mieliset voivat jakaa kokemuksiaan. Lisätietoa ELSAsta löytää järjestön verkkosivuilta.

FiMSIC (lääketieteen opiskelijat)
FiMSIC (Finnish Medical Students' International Committee) on virallisesti Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, mutta käytännössä FiMSIC vastaa erittäin itsenäisesti lääketieteen opiskelijoiden kansainvälisistä asioista. FiMSIC:n kautta Turkuun saapuu vuosittain 20–30 vaihto-opiskelijaa IFMSA:n (International Federation of Medical Students' Associations) vaihto-ohjelmien kautta, minkä lisäksi FiMSIC vastaa myös muiden yliopistomme lääketiedettä opiskelevien vaihto-opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnasta yhdessä TLKS:n kanssa. Opiskelijavaihtotoiminnan lisäksi FiMSIC:llä on vaihtelevaa projektitoimintaa, myös global health -aiheista ja kehitysyhteistyöhön liittyvää. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille, Turun FiMSIC:n tavoittaa osoitteesta lc_turku@fimsic.org ja nettisivuilta.

ISHA Turku (historian opiskelijat)
ISHA (International Students of History Association) edustaa Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa historia-aineita opiskelevia. Järjestö pyrkii luomaan kontakteja eri maiden historianopiskelijoiden välillä, siten murtaen kansallisen historiankirjoituksen rajoitukset kansainvälisemmän näkökulman hyväksi. ISHA edistää yhteistyötä samoista historian osa-alueista kiinnostuneiden opiskelijoiden välillä ja tarjoaa kansainvälisiä julkaisu-kanavia historianopiskelijoille. Mikäli vaihto-opiskelijasi opiskelevat historiaa, kannattaa siis heitä kannustaa ottamaan yhteyttä ISHAan. ISHAn toiminnasta saa lisätietoja sähköpostitse hallitukselta ishahallitus@utu.fi.

 

Viimeksi päivitetty: 09.02.2015 klo 15:18