Opintotuen kohtalosta päätetään pian - Nyt on aika vaikuttaa!

Opintotuen kohtalosta päätetään pian. TYY pyytää sinulta apua, jotta opiskelijan ääni tulisi kuuluviin ennen päätöksentekoa. Kerro kansanedustajille, miten kaavaillut leikkaukset vaikuttavat sinun arkeesi ja mahdollisuutesi opiskella.

Vuoden 2015 hallitusohjelma toi mukanaan huonoja uutisia opiskelijoiden toimeentulon kannalta. Sipilän hallitus päätti rajuista säästötavoitteista, jotka tulisi toteuttaa opintotukijärjestelmää uudistettaessa. Hallituksen tavoitteena on leikata opintotukimenoista vuoteen 2019 mennessä 70 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä hallitus osoitti opintotuelle 150 miljoonan euron säästötavoitteet.  Ensimmäiset päätökset opintotuen kohtalosta tehdään hallituksen kehysriihen yhteydessä 5.4.2016. Kehysriihessä tullaan päättämään suuntaviivat siitä, miten leikkaukset tullaan toteuttamaan ja kuinka opintotuen rakennetta samalla uudistetaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti hallitusohjelman julkistamisen jälkeen Jyväskylän taloustieteen professorin Roope Uusitalon valmistelemaan selvitystä hallituksen päätöksenteon tueksi, siitä kuinka leikkaukset tulisi toteuttaa.  Selvityksen tehtävänannon mukaan siihen tuli sisällyttää arvio tukijärjestelmän uudistuksen vaikutuksesta opintotuen kustannuksiin, opiskelijoiden toimeentuloon, opintojen kestoon sekä siihen, miten tukijärjestelmä vaikuttaa sosioekonomisilta taustoiltaan erilaisista perheistä tulevien opiskelijoiden hakeutumiseen korkeakouluopintoihin. Uudistuksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaan se, että järjestelmän on turvattava mahdollisuus kokopäiväiseen opiskeluun ja kannustaa ripeään valmistumiseen. Uusitalo luovutti selvityksensä ministerille 1.3.2016.

Opiskelijajärjestöt tuomitsivat selvityksen sekä opintotuen leikkaukset laajasti

Opintotuen puolesta järjestettiin Helsingissä 9.3.2016 opiskelijajärjestöjen masinoima suurmielenilmaus, joka keräsi paikalle tuhatpäisen joukon ihmisiä. Mielenilmauksen jälkeen Vihreät ja RKP jättivät yhteisen välikysymyksen.

TYYn kannanotto Uusitalon esityksestä

TYYn mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 13.4.

SYL:in ja SAMOK:in kannanotot:
Opintotukileikkaukset katkovat tulevaisuudelta siivet
SAMOK ja SYL: Opintotukileikkauksissa on kohtuus kaukana

SAKKI:n kannanotto

Suomen lukiolaisten liiton kannanotto

Osallistu ja vaikuta

Taistelu opintotuen ja tasa-arvoisien koulutusmahdollisuuksien puolesta ei ole kuitenkaan vielä ohi. Tähän tarvitsemme, hyvä opiskelija/opiskelijan ystävä, sinun apuasi.

Kirjoita kansanedustajille ja kerro, miten kaavaillut uudistukset vaikuttavat juuri sinun tilanteeseesi ja erityisesti mahdollisuuteesi keskittyä opintoihisi. Voit joko:

  • Kirjoittaa oman kirjeesi. (Tutustu esimerkiksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan laatimiin ohjeisiin).
  • Tai käyttää alla olevaa valmista viestipohjaa sellaisenaan.

Nyt olisi erityisen tärkeää kontaktoida kansanedustajia erittäin laajalla joukolla. Innosta myös muita tekemään samoin. Jokainen viesti merkitsee!

Kansanedustajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. Katso istuvat kansanedustajat.

Kopioi kirjepohja alta

Hyvä kansanedustaja xxx,

Haluan ilmaista huoleni opintotukeen kohdistettavien leikkausten vuoksi.

Suomen tulevaisuuden osaamistason varmistaminen ja tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet ovat vaarassa opintotukeen kaavailtujen historiallisen suurien leikkausten vuoksi. Opiskelijat ovat jo valmiiksi kaikkein pienituloisin väestöryhmä. Heidän toimeentulonsa vähentäminen leikkaamalla opintorahaa noin 25 prosentilla on vastuutonta politiikkaa sekä opiskelijoiden että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta. Uudistukset ovat riski opiskelijan jaksamiselle. Tasapainoilu opintojen ja työelämän yhdistämisen kanssa lisäävät opiskelijoiden uupumusta. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee jaksavia työntekijöitä.

Ministeri Grahn-Laasosen nimittämän opintotuen selvityshenkilön mukaan opintotukileikkaukset tulisi toteuttaa vähentämällä opintorahan määrää noin sadalla eurolla kuukaudessa. Lisäksi opiskelutahtia pakotettaisiin nopeammaksi nostamalla opintopistevaatimuksia ja vähentämällä käytössä olevia tukikuukausia. Opintolainan määrää kasvatettaisiin, mutta samalla heikennettäisiin lainan hyvitysjärjestelmää.

Uudistuksen jälkeen opiskelijalla olisi käytettävissä 45 tukikuukautta, mikä tarkoittaa viiden vuoden opiskelua ilman kesäkuukausien tukea. Tukikuukausien rajaaminen entisestään poistaisi sen vähäisenkin jouston, mikä opiskelijalla on nyt käytettävissään esimerkiksi odottamattoman elämäntilanteen muutoksen varalta. Erityisen huolestuttavaa ja epätasa-arvoistavaa on, että opintotukikuukausien loppuessa hallitus tarjoaa opiskelijalle ainoana mahdollisena tukimuotona pakkolainaa.

Selvityshenkilön ehdottamat toimenpiteet eivät vastaa uudistukselle annettuja tavoitteita päätoimisen opiskelun mahdollistamisesta ja valmistumisen nopeuttamisesta. Monet opiskelijat eivät edelleenkään halua nostaa lainaa epävarmojen tulevaisuuden näkymien vuoksi. Uudistus tulisi lisäämään opiskelunaikaista työntekoa ja siirtäisi opiskelijoiden valmistumista entisestään. Raportti vähättelee uudistuksen vaikutuksia koulutukseen hakeutumisen yhdenvertaisuudelle. Uudistus hankaloittaisi esimerkiksi pienituloisista taustoista tulevien opiskelijoiden kouluttautumismahdollisuuksia ja näin heikentäisi koulutuksen tasa-arvoa.

Vetoan teihin: Käyttäkää teille suotua valtaa ja antakaa kansalaisille jatkossakin mahdollisuus kouluttautua. Säilyttäkää opintorahapainotteinen opintotuki ja mahdollistakaa opiskelijoille ympärivuotinen asuminen. Jo Suomen kansantalouden näkökulmasta on elintärkeää tukea ihmisiä kouluttautumaan mahdollisimman korkealle, puhumattakaan jokaisen inhimillisestä oikeudesta ja mahdollisuudesta kouluttautua. Opiskelu ei ole vain yksilön sijoitus itseensä, vaan siitä hyötyy koko yhteiskunta. Muistathan, että korkeakoulutetut tekevät tutkitusti pisimmät työurat. Suomi nousee koulutuksella ja osaamisella!

Parhain terveisin,

xxxx

Osallistu sosiaalisessa mediassa

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jaa valmista meemiä tai tee omia! Voit myös liittää kuvankäsittelyohjelmalla profiilikuvaasi opintotukisakset. Valmiit kuvat voit kopioida/tallentaa alapuolelta.  Pidä asiaa esillä! Keskusteluun voit osallistua hastageilla #opintotuki ja #koulutuslupaus.

Alla olevat opintotukisakset voit liittää kuvankäsittelyohjelmalla profiilikuvaasi esimerkiksi Facebookissa.