Mikä on TYY?

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on Turun yliopiston opiskelijoiden yhteinen järjestö. TYYn tehtävänä on luoda yhteisöllisyyttä opiskelijoiden välille, edistää jäsentensä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä, valmistaa kriittiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä valvoa opiskelijoiden etua koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

TYY luo yhteisöllisyyttä

Ylioppilaskunnan vierellä toimii noin 150 TYYn järjestöjä, jotka järjestävät opiskelijoille monenlaista toimintaa. Ainejärjestöt kokoavat yhteen samaa oppiainetta opiskelevat ihmiset ja pitävät yhteyttä oppiaineisiin. Osakunnat ja harrastusjärjestöt järjestävät vapaa-ajan aktiviteetteja. Jokaiselle löytyy oma porukkansa ja harrastuksensa. Lähde rohkeasti mukaan toimintaan!

Ylioppilaskunnalla on kansalaisjärjestön rooli

TYY muiden ylioppilaskuntien tavoin osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Viime vuosien aikana olemme ottaneet kantaa esimerkiksi opintotukeen liittyviin uudistuksiin, tasa-arvoiseen avioliittolakiin ja perustuloon. Pidämme yllä yhteyksiä Turun kaupungin päättäjiin ja osallistumme kehitysyhteistyöhön. TYYllä on ollut jo pitkään oma kehitysyhteistyöhanke Meksikossa. Yliopistolaissa on säädetty, että ylioppilaskuntien tulee valmistaa opiskelijoita kriittiseen, aktiiviseen ja valveutuneeseen kansalaisuuteen. TYY synnyttää ja ylläpitää keskustelua sekä järjestää toimintaa, jonka avulla Turun yliopiston opiskelijat voivat toteuttaa itseään ja oppia uutta.

Ylioppilasliike huolehtii opiskelijan asemasta yhteiskunnassa

Vuosikymmenten ajan ylioppilasliike on valvonut ja vahvistanut opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Ylioppilaskuntien ansioista meillä opiskelijoilla on oma terveydenhuolto, opintotuki ja opiskelija-asuntoja. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä asia paitsi opiskelijoille itselleen niin myös tulevaisuuden työmarkkinoille: on yhteiskunnan yleisen edun mukaista, että saamme hyvinvoivia ihmisiä korkeakouluista työelämään.

TYY edustaa opiskelijoita Turun yliopistossa

Yksi ylioppilaskuntien tärkeimmistä tehtävistä on olla opiskelijoiden äänenkannattaja yliopiston sisäisessä päätöksenteossa. Yliopiston päätöksenteko perustuu demokraattisuuteen ja tasaiseen edustukseen yliopistolaisten välillä.

TYYn tehtävänä on varmistaa, että opiskelijoiden mielipide tulee kuulluksi yliopistossa. Tätä varten ylioppilaskunta valitsee hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja, jotka ovat jäseninä esimerkiksi tiedekuntien johtokunnissa ja muissa päätöksentekoelimissä.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on tehdä Turun yliopistosta paras mahdollinen paikka opiskella. Seuraamme jatkuvasti toimintaa yliopistossa ja kehitämme toimintaa yhdessä yliopiston kanssa, mikäli opiskelijan asema on uhattuna. Tätä kutsutaan opiskelijoiden oikeusturvan valvomiseksi ja koulutuspoliittiseksi edunvalvonnaksi.

TYYn ohjelma uusille opiskelijoille

Syksy on täynnä hauskoja opiskelijatapahtumia, joiden järjestämisessä myös TYY on aktiivisesti mukana. Heti opiskelusi alkuvaiheessa pääset tutustumaan tuutorisi kanssa ylioppilaskuntaan TYY-kierroksilla. Kierroksella saatte tietää lisää TYYn tärkeimmistä palveluista ja toimiston väki tulee tutuksi.

Tilaa TYYn uutiskirje, niin tiedät mitä tapahtuu