Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos et saa opintotukea koska

  • et ole saanut opintolainaa pankista
  • olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi
  • opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi
  • sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea ja yleistä asumistukea. Jos et voi saada opintotukea tai muuta tukea, sinun pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. ansiotyöllä).

Opintolaina on haettava ennen perustoimeentulotuen hakemista

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta.

  • Jos et ole hakenut opintolainaa, perustoimeentulotuki voidaan myöntää lyhyeksi aikaa lainan saannin selvittämiseksi.
  • Jos olet saanut opintolainalle valtiontakauksen ja pankin lainapäätöksen, opintolainan määrä otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolle laina on myönnetty.
  • Opintolainan kuukausierä lasketaan tuloksi myös, jos et hae lainatakausta tai lainaa, mutta lainan saamiselle ei ole estettä. Jos olet hakenut lainaa, mutta et saa sitä, lainaa ei lasketa tuloksi.

Jos opinnot pitkittyvät

Opintojen pitkittymisellä tarkoitetaan, että

  • olet käyttänyt loppuun opintotuen tai opintojen perusteella maksettavan muun etuuden enimmäistukiajan, etkä voi saada siihen pidennystä, tai
  • opintotukesi tai muu etuutesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi.

Jos sinulla ei opintojen pitkittyessä ole oikeutta ensisijaisiin tukiin, kuten opintotukeen, aikuiskoulutustukeen tai työttömyysturvaan, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sinun on selvitettävä Kelalle, missä ajassa voit suorittaa tutkinnon loppuun. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukuvuotta.

Jos opintotukesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, sinun on mahdollisimman pian suoritettava sinulta edellytetyt opinnot. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukukautta.

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää enintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan ja samalla seurataan opintojesi edistymistä.

Jos et saa opintotukea

Jos suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jälkeen toista tutkintoa, et välttämättä saa enää opintotukea. On myös opintoja, joihin ei voi saada opintotukea. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuislukio-opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa. Sinun pitää rahoittaa nämä opinnot esimerkiksi työttömyysturvalla tai ansiotyöllä.

Perustoimeentulotukea voit saada enintään kahden kuukauden ajaksi, kuukaudeksi kerrallaan. Jos et ole sinä aikana työllistynyt etkä saa työttömyysturvaa ja haet kahden kuukauden jälkeen perustoimeentulotukea, sen perusosaa voidaan alentaa. Tässä tilanteessa Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.