Turun kaupunki myöntää sosiaalista luottoa. Sosiaalisin perustein myönnettävä luotto on yksi vaihtoehto ratkoa taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän takia. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää hakijalta mahdollisuutta maksaa luotto takaisin pysyvän tulon kuten esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi:

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • kuntoutumisen ja
  • työllistymisen edistämiseen
  • asumisen turvaamiseen tai
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen

Lain mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen selviämistä itsenäisesti. (Laki sosiaalisesta luototuksesta)

►Lisätietoa Turun kaupungin sivuilla