Perheellisellä opiskelijalla on opintotuen lisäksi oikeus myös Kelan lapsiperheen tukiin. Mikäli et ehdi osallistumaan opetukseen, voit myös ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolo äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia on lakisääteinen, hyväksyttävä syy poissaololle. Kun ilmoittaudut poissaolevaksi, opintoaikasi yliopistolla ei kulu. Tällöin sinun tulee toimittaa yliopistolle 

  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana, edellyttäen, ettei sinulla ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa kyseiseltä lukukaudella.

Opintoraha ja huoltajakorotus

Vuoden 2020 alusta alkaen perheelliset, opintorahaa saavat opiskelijat (alle 18-vuotiaan lapsen huoltajat) ovat oikeutettuja 100 euron suuruiseen huoltajakorotukseen, joka maksetaan opintorahan päälle. Huoltajakorotus on huoltajakohtainen, eikä lapsien lukumäärä vaikuta tuen suuruuteen. Kela maksaa huoltajakorotuksen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä. Huoltajakorotus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun opintorahan saajasta on tullut lapsen huoltaja.

Äitiysvapaa ja äitiysraha

Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä eli noin 4 kuukautta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Jos opiskelet päätoimisesti ja saat opintotukea, sinulle maksetaan opintotuen lisäksi äitiysrahaa vähimmäismääräisenä eli 27,86€ arkipäivältä. Jos et nosta opintotukea etkä työskentele, äitiysraha maksetaan täysimääräisenä. Luen vanhempainpäivärahojen määrän muodostumisesta Kelan sivuilta.

Jos menet töihin tai aloitat opiskelun, ilmoita siitä heti Kelaan. Näin sinulle maksetaan oikein äitiysrahaa ja vältyt turhalta takaisinperinnältä. Palkkatietoja, työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos saat varhennettua äitiysrahaa eli jäät äitiysvapaalle 31-50 päivää ennen laskettua aikaa, et voi työskennellä lainkaan (paitsi sunnuntaisin ja arkipyhinä, koska siltä päivältä tukea ei makseta) etkä opiskella päätoimisesti.

Isyysvapaa ja isyysraha

Isyysrahaa maksetaan enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintansa mukaan 1-18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Isyysvapaan aikana ei saa opiskella päätoimisesti, mutta opiskelu ja opintotuen saaminen eivät estä isyysrahan saamista.

Vanhempainraha

Vanhempainraha on vähimmäismääräisenä 27,86€ arkipäivältä, ja voit saada sitä 158 arkipäivää. Opiskelun aikana kertyneiden työtulojen perusteella voit myös hakea korkeampaa vanhempainrahaa, mutta silloin et voi nostaa opintorahaa.

Sateenkaariperhe

Kela maksaa rahallista tukea lapsiperheille pääasiassa samojen periaatteiden mukaan riippumatta perhemuodosta. Perhe-etuuksiin, joiden myöntöperusteet ovat sateenkaariperheillä toisenlaiset kuin muilla perheillä, voit tutustua Kelan sivuilla.

Lapsilisä

Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisä maksetaan yleensä äidille tai isälle tai muulle huoltajalle. Voit hakea lapsilisää joko erikseen tai samalla, kun haet vanhempainpäivärahoja. Lue lisää lapsilisästä Kelan sivuilta.

Kotihoidontuki

Vanhempainrahakauden päätyttyä olet oikeutettu opintorahan lisäksi kotihoidontukeen, mikäli lapsesi on alle 3-vuotias eikä ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki koostuu hoitorahasta ja hoitolisästä sekä kuntalisästä, joka on tarjolla osassa kunnista: kannattaa tarkistaa, onko lisä myös sinun kunnassasi. Kotihoidon tuen ohessa voit hyödyntää osaaikaisia päivähoitopalveluita. Lue lisää kotihoidon tuesta Kelan sivuilta.

Opintolaina

Opintorahan lisäksi voit nostaa opintolainaa, kuten muutkin opintotuen saajat.

Elatusapu

Jos lapsen toinen vanhempi ei pysyvästi asu lapsen kanssa tai ei muuten huolehdi lapsen elatuksesta, lapsella on oikeus elatusapuun tältä vanhemmalta. Jos toinen vanhempi ei maksa elatusapua tai vanhemmuutta ei ole vahvistettu, lapsella on oikeus saada elatustukea Kelalta. Elatusapusopimusten tekemisessä avustavat kunnan lastenvalvojat. Jos sopimukseen ei päästä, ja asia on vietävä tuomioistuimeen, opiskelija voi hakea oikeusapua oikeusaputoimistolta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Hoitovapaa työstä ei estä opiskelua

Mikäli sinulla on työpaikka ja jäät työstäsi hoitovapaalle, voit siitä huolimatta kirjautua läsnäolevaksi yliopistolle ja opiskella hoitovapaan aikana. Myös työnantajan kanssa kannattaa keskustella työnteon, opiskelun ja perheen yhteensovittamisessa.