Jos olet ennen opiskelujen alkua ollut työelämässä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu saamaan Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Tukivaihtoehtoja on kolme: täysimääräinen aikuiskoulutustuki palkansaajalle, soviteltu aikuiskoulutustuki palkansaajalle ja yrittäjän aikuiskoulutustuki.

Aikuiskoulutustukea voi saada vain päätoimiseen opiskeluun. Opiskelu on päätoimista, jos opintojen laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa. Esimerkiksi viiden kuukauden tukikauden aikana sinun on saatava suoritettua 15 opintopisteen verran opintosuorituksia.

Aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Hakemukset käsittelevät ja hyväksyvät Kela.

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki palkansaajalle

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa, jäät palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi, saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa etkä saa opiskeluun muuta tukea.

Tuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki lasketaan ansiosidonnaiseksi etuudeksi. Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta (vuonna 2019 se on 592,11 euroa kuussa, 27,54 euroa päivässä) ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta.

Soviteltu aikuiskoulutustuki palkansaajalle

Jos opiskelusi on osa-aikaista tai jaksottaista (eli opintovapaat kestävät alle kaksi kuukautta) tai tienaat opintovapaan aikana yli 250 euroa kuukaudessa, voit hakea täysimääräisen aikuiskoulutustuen sijaan soviteltua aikuiskoulutustukea. Voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa, teet opintovapaan aikana työtä tai opiskelet lyhemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan koulutuksen aikana etkä saa opiskeluun muuta tukea.

Tuki haetaan aina kalenterikuukausi jälkikäteen, esim. syyskuun tukea voit hakea aikaisintaan lokakuun alussa. Voit myös hakea tukea useammalta kuukaudelta kerrallaan. Hakemus tulee tehdä kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolle haet tukea. Tuen määrään vaikuttavat opiskelukuukauden aikana ansaitsemasi tulot.

Soviteltu aikuiskoulutustuki lasketaan laskukaavan avulla. Täysimääräisestä aikuiskoulutustuesta vähennetään 80 % tulosta, joka ylittää 250 euroa.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Voit saada yrittäjän aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet toiminut päätoimisena pakollisen YEL- tai MyEL-vakuutuksen piirissä olevana yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua ja opiskelet päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä 43 päivää. Tukiaikana yritystoiminnasta saatavien ansiotulojen on alennuttava kolmanneksella (verrattuna viimeksi vahvistettuun verotukseen) ja saat saada muuta kuin yritystoiminnan ansiotuloa enintään 444,08 euroa bruttona kuukaudessa. Jotta voit saada yrittäjän aikuiskoulutustukea, et voi ottaa vastaan muuta tukea opiskeluun.

Tuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki lasketaan ansiosidonnaiseksi etuudeksi. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen: vuonna 2019 592,11 euroa kuukaudessa, 27,54 euroa päivässä.

Lue lisää

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta ja sen hakemisesta löytyy Työllisyysrahaston sivuilta.