Olet täällä

Perheelliset

Jaa +

Sivun alta löytyy TYYn perheellisille opiskelijoille teetetyn kyselyn loppuraportti

Perheellinen opiskelija

Opiskelevalla vanhemmalla on oikeus samoihin lapsiperheiden etuuksiin (mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat ja lapsilisät) kuin muillakin. Jos saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan kanssa samanaikaisesti myös opintorahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Mikäli opiskelija ei nosta opintotukea, voi vanhempainpäivärahasi määräytyä työtulojen mukaan. Kelan nettisivujen lapsiperheiden-osiosta voit lukea lisää.

1.1.2018 alkaen opintotukeen tulee 75 euron huoltajakorotus. Huoltajakorotusta ei tarvitse hakea, vaan se myönnetään ja maksetaan automaattisesti.

Kaupunki vastaa pääsääntöisesti äitiys- ja neuvolapalveluista, eivätkä ne kuulu YTHS:n piiriin.  

Perheenlisäykseen liittyvät muutokset ajankäytössä ja arjessa kannattaa huomioida hyvissä ajoin opintoja suunnitellessaan ja tässä apua voi kysyä omalta opinto-ohjaajaltaan yliopistolla. Perheenlisäys aiheuttaa muutoksia myös muihin aikatauluihin, joihin kannattaa tarvittaessa hakea apua.

Tietoa päivähoidosta ja esiopetuksesta löytyy Turun kaupungin nettisivuilta. Lisäksi Kupittaan alueella toimiva Turun ammatti-instituutin Wision Puuhaparkki tarjoaa lastenhoitopalvelua yli 1-vuotiaille lapsille. Puuhaparkkia pyörittävät lähihoitajaohjaaja, varhaiskasvatuksenopettaja sekä Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijat. Lapsen voi tuoda hoitoon kolmeksi tunniksi.

Väestöliitolla on käynnissä perheellisille opiskelijoille ja työssäkäyville oma Paras Syy -kampanja, jonka puitteissa on runsaasti tietoa perheellisten oikeuksista. Kannattaa tutustua myös Väestöliiton Perhe aikaa -sivustolle, josta löytyy muun muassa erilaisia keskustelufoorumeita perheellisille opiskelijoille.  

Tutustu Paras syy -kampanjaan

Tutustu Perhe aikaa -sivustoon

Perheellisen opiskelijan opas

Opiskelijakaupunki Turku -projektirahoituksella HUMAKin opiskelijat toteuttivat vuonna 2018 perheellisen opiskelijan oppaan ajanhallintaan.

Perheellisen opiskelijan opas ajanhallintaan

Perheelliset Facebookissa

TYY ylläpitää Facebookissa Turun yliopiston perheellisille opiskelijoille omaa vertaisryhmää. Ryhmässä voi keskustella muiden perheellisten opiskelijoiden kanssa, ja sitä käytetään myös ylioppilaskunnan tiedotuskanavana.

Liity Turun yliopiston perheellisten opiskelijoiden Facebook-ryhmään

Turun yliopistossa

Noin joka kymmenennellä Turun yliopiston opiskelijoista on lapsia. Turun yliopiston ylioppilaskunta teetti vuonna 2014 kyselyn, jolla kartoitettiin perheellisten opiskelijoiden tarpeita ja ajatuksia opiskelusta. Kyselyn perusteella tuli ilmi useampia perheellisten opiskelijoiden epäkohtia, mutta suurimpina ongelmina nähtiin toimeentulo ja joustamattomat opiskelumahdollisuudet.  

Perheellisten opiskelijoiden taloudellinen toimeentulo on usein niukkaa. Monet myös kokevat olevansa opiskelijaelämästä ulkopuolella. Toisaalta monilla perheellisillä on korkea motivaatio valmistua tavoiteajassa, käy ilmi Turun yliopistossa tehdystä perheellisten opiskelijoiden kyselystä. Taloudelliset ongelmat koskivat myös niitä opiskelijoita, joiden puoliso käy töissä. 

Toinen ongelma koski sosiaalista elämää. Perheelliset opiskelijat eivät aina löydä yliopistolta omaa viiteryhmää. He saattavat kokea olevansa aivan eri maailmasta kuin esimerkiksi hieman nuorempaa ikäluokkaa olevat opiskelijat, joilla ei ole lapsia. Opiskelijatapahtumat sijoittuvat usein myös arki-iltoihin, mikä entisestään kaventaa mahdollisuutta osallistua. Useat kaipasivatkin perheellisten opiskelijoiden sähköistä keskusteluympäristöä tai sähköpostilistaa, joka toisi samassa elämänvaiheessa olevat opiskelijat yhteen sekä parantaisi tiedonkulkua.  

Monet vastaajat näkivät, että opintojen suorittamisessa voisi olla lisää joustavuutta. Yliopistolta toivottiin erilaisia mahdollisuuksia suorittaa opintoja, jotta perhe-elämä ja opiskelut olisivat mahdollista sovittaa paremmin yhteen. Perheelliset opiskelijat eivät kuitenkaan aina ole tietoisia erilaisista vaihtoehtoisista tavoista suorittaa opintoja. Kohdennetulla opinto-ohjauksella olisikin suuri merkitys, kun perheellinen opiskelija aloittaa opintonsa.  

Perheelliset opiskelijat kiittelivät erityisesti YTHS:n palveluita. Peräti yhdeksän opiskelijaa kymmenestä oli tyytyväisiä terveyspalveluihin. Myös terveyspalveluiden käyttöaste oli korkea: 60 prosenttia perheellisistä oli käyttänyt YTHS:n palveluita viimeisen kahden vuoden aikana.

 

Image credit: Señor Hans

 

Nike Odyssey React
Viimeksi päivitetty: 20.04.2018 klo 17:50