TYYltä saat neuvonta-apua moniin opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin.

Opintoihin liittyvä neuvonta

Koulutuspoliittinen asiantuntija eli kopo-asiantuntija hoitaa opiskelijan oikeuksien valvontaan liittyviä asioita. Jos tuntuu siltä, että olet joutunut esimerkiksi opintosuoritusten tai tutkielman arvostelussa tai muussa opintoihin tai ohjaukseen liittyvässä asiassa epäoikeudenmukaisen kohtelun uhriksi, kopo-asiantuntija on oikea ihminen auttamaan sinua. Ainejärjestöjen opinto- ja kopo-vastaaville kopo-asiantuntijalla on myös tarjottavana runsaasti apua ja hyödyllisiä vinkkejä evääksi laitoksilla tehtävään vaikuttamistyöhön.

Kopo-asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä, jos on kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Tentin arvosana myöhässä?

Turun yliopistossa tenttituloksen saapuminen ei saa olla arpapeliä! Yliopiston opintojohtosäännössä määritellään opintosuoritusten tarkistusajoista seuraavaa:

”Opintosuoritus on arvioitava, ja tulokset on julkistettava ja toimitettava järjestelmään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa suorituksesta.”

Kesätenttien osalta tarkastusajat ovat yleensä normaalia kolmen viikon määräaikaa pidemmät. Opintojohtosääntö toteaa niistä seuraavasti: "Kesäaikana 1.6.–15.8. palautetut opintosuoritukset opinnäytteitä lukuun ottamatta tulee arvioida ja toimittaa opintotietojärjestelmään viimeistään 5.9."

TYYn kopo-asiantuntija lähettää tarvittaessa muistutuksen opiskelijoiden pyynnöstä tentaattorille, jonka tenttitarkastus on viipynyt (ilman hyväksyttävää selitystä) yli säädetyt kolme viikkoa. Ennen kopoasiantuntijan lähestymistä on kuitenkin hyvä muistuttaa tentaattoria tenttituloksista. Mikäli hajamielisyys edelleen jatkuu, vaihtoehtona on lähettää TYYn kautta muistutus tentaattorillesi.

Muistutuksella kartoitetaan viivästymisten yleisyyttä ja pyritään puuttumaan niihin.

Kerrothan yhteydenotossasi ainakin oppiaineen ja tentin/kurssin nimi sekä tenttipäivä ja tentaattorin nimi.

Katso TYYn koulutuspoliittisen asiantuntijan yhteystiedot

Sosiaalipoliittisiin asioihin liittyvä neuvonta

Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii alansa toimintaryhmien yhdyshenkilönä ja huolehtii sosiaalipolitiikan ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo, kun et tiedä kenen puoleen kääntyä niissä kysymyksissä, jotka liittyvät mm. toimeentuloon, asumiseen ja hyvinvointiin. Sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta saat lisätietoa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja toiminnasta sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin alueilla.

Sopo-asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä, jos on kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Katso TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan yhteystiedot

Kansainvälisyyteen liittyvä neuvonta

Kansainvälisten asioiden asiantuntija eli kv-asiantuntija on nimikkeensä mukaisesti asiantuntija kansainvälisyyteen ja kehitysyhteistyöhön liittyvissä asioissa. Kv-asiantuntija järjestää kv-tuutoreiden koulutuksen yhdessä yliopiston kanssa, neuvoo kansainvälisiä opiskelijoita ja koordinoi TYYn kehitysyhteistyöhankkeita. Kv-asiantuntijan puoleen voi kääntyä aina, jos on kysyttävää kansainvälisistä asioista, esimerkiksi vaihtoon lähtemisestä.

Kv-asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä, jos on kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Katso TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijan yhteystiedot

Lakineuvonta

TYY tarjoaa jäsenilleen ilmaista lakineuvontaa. Lue lisää lakineuvonnasta:

Oikeusaputoimikunta ja neuvontalakimies