Mielenterveys on opiskelukyvyn osatekijä. Mielenterveys on voimavara ja elämäntaito, jota voi vahvistaa, tukea, oppia ja harjoitella. Mielenterveys rakentuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä koko elämän ajan. Siihen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten yksilölliset ominaisuudet, kokemukset, sosiaalinen ympäristö, vuorovaikutussuhteet sekä yhteiskunnalliset rakenteet, resurssit ja kulttuuriset arvot

Hae tukea matalalla kynnyksellä varhaisessa vaiheessa

Turun yliopiston tavoitteena on olla hyvä opiskelupaikka, jossa opiskelijoista pidetään huolta. Tavoitteena on tarttua ongelmiin jo siinä vaiheessa, kun ne ovat pieniä - ongelmien ratkaisu on näet usein helpompaa varhaisessa vaiheessa.

Tämän ajattelutavan mukaisesti toteutetaan myös opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen pyrkivää Mielen päällä -toimintaa. Mielenterveellisen opiskelukulttuurin vahvistamiseksi Turun yliopistossa aloitti 29 tukiopiskelijaa, jotka tarjoavat vertaistukea kanssaopiskelijoilleen kaikkissa tiedekunnissa ja kaikilla Turun yliopiston kampuksilla.

Tukiopiskelijat ovat juuri sinua varten! Matalan kynnyksen vertaistuki tuo vaikeisiin tilanteisiin nopeasti apua ja helpotusta. Parhaimmillaan vertaistuki tarjoaa uusia näkökulmia sekä käytännön vinkkejä, jotka auttavat arjessa selviytymistä, lisäävät voimavaroja ja luovat toiveikkuutta tulevaisuuteen. Saat tukiopiskelijaan yhteyden helposti Jutellaanko? -lomakkeen kautta. Kerrothan opiskelukaverillekin tukiopiskelijoista ja siitä, että apua on tarjolla!

Huolen esiin nostaminen on tärkeä ensimmäinen askel

Turun yliopistossa on käytössä varhaisen tuen edistämiseen tähtäävä OpintoVartu -malli, joka on kehitetty yhteistyössä ylioppilaskunnan ja YTHS:n kanssa. Sen pohjana on käytetty aikaisempia koulutuksen toimialalla käsiteltyjä tapauksia, opettajan-koulutuslaitoksella kehitettyä mallia sekä yliopiston henkilökunnan varhaisen tuen mallia. Siinä korostuu puheeksiottamisen tärkeys. Ongelman ratkaisu koostuu aina kahdesta tekijästä: ongelman esiin nostamisesta (puheeksiotto) yhteisössä sekä tarvittaessa tukitahojen kontaktoinnista.

OpintoVartu-intrasivusto tarjoaa konkreettista tietoa siitä, mihin tukea on tarjolla ja keihin kannattaa ottaa yhteyttä. Lisäksi sivustolle on koottu linkkejä kolmannen sektorin toimijoiden nettiaineistoihin, joista löytyy apua erilaisiin haastaviin tilanteisiin sekä vinkkejä puheeksi ottamiseen.

Tunnista avun tarve

Yliopisto-opiskelijoiden yleisimpiä terveyshaasteita ovat jaksamiseen ja mielen tasapainoon liittyvät kysymykset. Erityisesti opiskelijoille kuormittavia tekijöitä voivat olla opiskeluun liittyvät rasitteet, mutta myös muuhun elämään liittyvät vaikeudet ja elämänmuutokset.

Unihäiriöt, keskittymisvaikeudet ja ahdistuneisuus ovat tyypillisiä mielenterveyden muutokseen liittyvä oireita, mutta on olemassa myös paljon muita mahdollisia oireita. Muutokset voivat olla hankalasti havaittavissa sillä ne voivat ilmetä monesti pitkän ajan kuluessa ja voimistua huomaamatta, itsearvioinnin tukemiseksi on käytettävissä erilaisia itsearviointityökaluja. Osa oireista on normaaliin elämään kuuluvia ja itsestään ohittuvia, kun oireilla alkaa olemaan vaikutusta elämänlaatuun on tärkeä ymmärtää hakea itselleen apua.

opiskelijan tukipalvelut kuviona

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Nyyti tarjoaa viikottain myös ryhmämuotoisia chateja syys- ja kevätlukukauden aikana.

Sekasin-chatissä voit keskustella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät mielenterveyden ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.

Mielen päällä -verkkosivulta löydät ajantasaisen listauksen opiskelijalle suunnatuista tukipalveluista. Sivulle on kerätty myös tuutoreille on hyödyllisiä oppaita. Lisäksi Tyyn sivuilta löytyy hyödyllisiä linkkejä opiskelijalle.

Mielen sairastumista ei tarvitse hävetä

Mieli voi murtua, jos siihen tulee kova isku. Ihmisellä voi olla ongelmia sydämessä tai selässä, mutta yhtä hyvin mielessä. Kuka tahansa voi sairastua. Mielen sairaudessa ei siis ole mitään hävettävää.

Ammattiapua opiskelijan kannattaa ensisijaisesti hakea arkena YTHS:ltä tai omasta terveyskeskuksesta. Ympärivuorokautista vastaanottoa tarjoaa TYKSn yhteispäivystys, josta löytyy mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut päivystysyksikkö, jonne on mahdollista hakeutua mihin vuorokaudenaikaan tahansa ilman lähetettä.

Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää 24/7 ja tarjoaa välitöntä keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen.

Valtakunnallinen kriisipuhelin
Puh. 09 2525 0111

Turun kriisikeskus tarjoaa tukea ja apua kriisistä selviytymiseen. Kriisikeskuksen asiakkaaksi pääset ilman lähetettä ja käynnit ovat sinulle maksuttomia. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Turun kriisikeskus
Puh. 040 8223 961

 

Lisää mielenterveellisiä linkkejä

Mielenterveystalo.fi​
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
Omamieli.fi
OmaMieli-sivuston tarkoitus on antaa monikulttuuriselle yhteisölle enemmän tietoa mielenterveyden merkityksestä ja edistää hyvinvointia.

OTE-klinikka
Ote-klinikalle sinun on myös mahdollista varata aika avovastaanotolle, mikäli tarvitset apua mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin, apua kriiseihin, traumoihin tai toimintakyvyn ylläpitämiseen. Palvelu on maksuton.

Tsemppari
Matalan kynnyksen palvelu Turussa, kohtaamispaikka, yksilötukea tai ryhmiä.

Tukinet
Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.

Vamos Turku
Vamoksen palvelut on tarkoitettu pääasiassa 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.