Olet täällä

Suggest ideas for our working life events

Tietosuojatiedot

Käsittelyperuste: 
– Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Käsittelyn tarkoitus: 
Kerätä palautetta ja kehitysideoita TYYn ja Rekryn järjestämistä tapahtumista. To collect feedback and development ideas for the employment related events.
Käsittelijä/vastaanottajat: 
Kansainvälisten asioiden asiantuntija/ Specialist in international affair Satu Nurmi: tyy-kvsihteeri@utu.fi Rekrytointipalvelujen henkilökunta/ Rekry's staff: rekry@utu.fi
Yhteyshenkilö: 
Kansainvälisten asioiden asiantuntija/ Specialist in international affair Satu Nurmi: tyy-kvsihteeri@utu.fi
Säilytysaika ja -peruste: 
Vastauksia säilytetään vuoden 2018 loppuun. Vastauksia hyödynnetään vuoden 2019 suunnittelussa. Vastata voi myös anonyymisti. The answers will be held until the end of 2018. The answers will be used when planning 2019. One can also reply anonymously.