Mielenterveyden vertaistukimalli kaikkiin Turun yliopiston tiedekuntiin

Mielen päällä -hankkeessa edistetään opiskelijoiden ja henkilökunnan valmiuksia tukea ja ohjata opiskelijoita vertaistuen keinoin erilaisissa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Hanke laajentaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) Turun kauppakorkeakoululla käynnistämää opiskelijoiden vertaistukitoimintaa kaikkiin yliopiston tiedekuntiin. Vuoden 2021 aikana hankkeessa kehitetään aktiivisesti uusia toimintamuotoja yhteistyössä tiedekuntien ja ainejärjestöjen kanssa.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun yliopisto hakivat yhdessä hankkeelle rahoitusta vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle yhteensä 107 000 euroa.

 

Haemme tukiopiskelijoita

Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden tarjoama matalan kynnyksen apu on korvaamattoman tärkeää yliopistoyhteisössä etenkin nykyisessä epävarmuuden ajassa.

Mitä tukiopiskelija tekee?

  • Hän on vapaaehtoinen, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea kanssaopiskelijoille omia kokemuksiaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.
  • Hän voi tarjota esimerkiksi luottamuksellista keskusteluseuraa tai auttaa löytämään uusia harrastuksia.
  • Hän osaa tarvittaessa ohjata ammattiavun piiriin. Hän ei itse toimi terveydenhuollon ammattilaisena.
  • Tukea tarvitsevat opiskelijat voivat ottaa häneen yhteyttä hankkeen uusille verkkosivuille sijoitettavan yhteydenottolomakkeen kautta.
  • Hän saa tukea tukiopiskelijana toimimiseen ja pystyy sitoutumaan tukiopiskelijana toimimiseen niin, etteivät oma jaksaminen tai opinnot kärsi.

Miten tukiopiskelijaksi pääsee?

  • Voit hakea tukiopiskelijaksi osoitteessa: https://link.webropol.com/s/mielenpaalla
  • Kerro hakemuksessasi, miten juuri sinä voisit edistää kanssaopiskelijoidesi hyvinvointia ja millaisissa aiheissa haluaisit erityisesti tarjota vertaistukea (esim. ajanhallinta, mielenterveysongelmat, syömishäiriöt, uudelle paikkakunnalle muutto, yksinäisyys, opiskeluongelmat).
  • Tukiopiskelijoiksi valitut saavat elo-syyskuussa Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu (MtEa2) -koulutuksen ja kattavat materiaalit vertaistukitoiminnan avuksi. Lisätietoja koulutuksesta: https://mieli.fi/fi/mielenterveydenensiapukaksi

Mieletöntä keskustelua! -webinaaria 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tämän viikon torstaina 22.4.2021. Mielen päällä -hanke järjestää kaikille Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatun tapahtuman. Pyrkimyksenä on tarjota eväitä ennakkoluulojen purkamiseen, pohtia mielen hyvinvoinnin edistämisen erilaisia keinoja ja rakentaa monipuolista ymmärrystä mielenterveydestä korkeakouluyhteisön arkeen. Tapahtuman pääohjelmanumerona on paneelikeskustelu, joka tuo yhteen eri alan osaajia mielenterveyskysymyksien pohdintaan.

Mielen päällä -hanke toivottaa Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi kuuntelemaan Mieletöntä keskustelua! -webinaaria torstaina 22.4.2021 klo 12.30-14.45.

Tilaisuuteen pääset osallistumaan Zoom-linkistä: https://utu.zoom.us/j/61024390082

Mielenterveyskysely tulossa

Kevään aikana hankkeessa toteutetaan Turun yliopiston opiskelijoiden mielenterveyskysely. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja kohdentamisessa.

Tälle sivulle päivitetään lisätietoja hankkeen etenemisestä.

Lisätietoja:

Kaisa-Riitta Aho, TYY, projektityöntekijä
puh. +358 44 491 5663
tyy-mielenpaalla@utu.fi

Heidi Vuoristo, Turun yliopisto, projektisuunnittelija
puh. +358 29 450 2623, +358 50 303 8922
heivuor@utu.fi