Et ole yksin.

Mielen päällä olevista asioista on ok puhua.

Hankkeen omat verkkosivut

Syyskuussa 2021 Turun yliopistossa aloitti 29 tukiopiskelijaa, jotka tarjoavat matalan kynnyksen vertaistukea tiedekuntarajat ylittäen kaikilla yliopiston kampuksilla. Tukiopiskelijoiden kanssa voit keskustella luottamuksellisesti vaikkapa opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä.

Tukiopiskelijat ovat saaneet koulutusta ennen vertaistukitoiminnan alkamista. He osallistuivat Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu (MtEa2) –koulutukseen. Lisäksi heillä on käytössään kattavat tukimateriaalit ja he osaavat tarvittaessa neuvoa oikean ammattiavun piiriin.

Tukiopiskelijaan saa yhteyden Jutellaanko? -yhteydenottolomakkeen kautta

 • Kun kaipaat luottamuksellista keskustelua tai seuraa esimerkiksi lounaalle tai harrastuksiin, ota yhteyttä tukiopiskelijaan Jutellaanko? -lomakkeella. Kirjoita lomakkeeseen lyhyesti aihe, johon kaipaat tukiopiskelijaa. Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten nimeämiisi aiheisiin, ottaa yhteyttä noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).
 • Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti.

Mitä tukiopiskelija tekee?

 • Hän edesauttaa yhteisöllisyyttä ja antaa omalla toiminnallaan esimerkin siitä, miten puheeksi ottamista voi tehdä matalalla kynnyksellä opiskelun arjessa.
 • Hän on vapaaehtoinen, joka tarjoaa tukea kanssaopiskelijoille omia kokemuksiaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.
 • Hän voi tarjota esimerkiksi luottamuksellista keskusteluseuraa tai auttaa löytämään uusia harrastuksia.
 • Hän osaa tarvittaessa ohjata ammattiavun piiriin ja hänen kanssaan voi etsiä omaan tarpeeseen sopivia tukipalveluita. Tukiopiskelija ei itse toimi terveydenhuollon ammattilaisena.
 • Hän tapaa kanssaopiskelijoitaan kampusalueella erilaisissa tapahtumissa ja osallistuu hyvinvointia edistävien toimintamuotojen järjestämiseen. Lähtökohtaisesti tukiopiskelijatoiminta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhdessätekemistä.
 • Hän osallistuu tukiopiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin, joissa vaihdetaan kuulumisia, saadaan tietoiskuja asiantuntijoilta ja kehitetään tukiopiskelijatoimintaa.

Lue tukiopiskelijatoiminnasta hankkeen virallisilta verkkosivuilta! Sieltä löydät myös kattavan listauksen opiskelijoille suunnatuista tukipalveluista.

► Lisää mielenterveyteen liittyvistä asioista voit lukea Tyyn sivuilta!

Mielen päällä -hanke edistää yhteisöllisyyttä ja mielenterveellistä opiskelukulttuuria

Hankeessa on kolme pääpainopistettä:

 • Edistetään mielenterveyden varhaisen tuen saamista matalla kynnyksellä
 • Puretaan mielenterveyttä koskevia ennakkoluuloja ja leimoja
 • Jaetaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviä hyviä käytäntöjä

Hankkeessa toteutettiin keväällä 2021 opiskelijoiden mielenterveyskysely, johon saatiin yli 800 vastausta. Hanke kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselyllä kerättiin tietoa siitä, millaisia tarpeita Turun yliopiston opiskelijoilla on mielenterveyden kysymyksiin liittyen. Raportti kyselyn tuloksista julkaistaan syksyllä. Tuloksia hyödynnetään hankkeen kohdentamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Välitämme aineistossa esille tulleet toiveet ja tarpeet asianomaisille tahoille.

Koko hankkeen ajan käytössä olevalla ideapaperilla sekä henkilökunta että opiskelijat voivat anonyymisti kertoa omat ehdotukset siitä, millaisia sisältöjä hankkeessa tulisi kehittää. Hanke kutsuu mukaan mielenterveyden edistämiseen koko yliopistoyhteisön.

Hankeen vahvuutena on opiskelijalähtöisyys

Mielen päällä –hanketta toteutetaan Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ainutlaatuisella, tiiviillä yhteistyöllä. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun yliopisto hakivat yhdessä hankkeelle rahoitusta vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle yhteensä 107 000 euroa.

Hanke laajentaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) Turun kauppakorkeakoululla käynnistämää opiskelijoiden vertaistukitoimintaa kaikkiin yliopiston tiedekuntiin. Vuoden 2021 aikana hankkeessa kehitetään aktiivisesti uusia toimintamuotoja. Hankeen juurista voit lukea lisää täältä.

Ajankohtaiset tiedot somesta

Hankeella on oma tili Instagramissa: @mielen_paalla. Liity mukaan ja nappaa viikottaiset tärpit mielenterveelliseen opiskeluun! Tiedotamme tilillä hankkeen etenemisestä ja haastamme osallistumaan hyvinvointikeskusteluun.

Lue lisää:

Hanke yliopiston blogissa: Mitä on Mielen päällä?

Tukiopiskelijat esittäytyvät Tylkkärissä: Hanna ja Riina sekä 27 muuta tukiopiskelijaa tarjoavat kampuksella matalan kynnyksen vertaistukea

Lisätietoja:

Kaisa-Riitta Aho, TYY, projektityöntekijä
puh. +358 44 491 5663
tyy-mielenpaalla@utu.fi

Heidi Vuoristo, Turun yliopisto, projektisuunnittelija
puh. +358 29 450 2623, +358 50 303 8922
heivuor@utu.fi