Mielenterveyden vertaistukimalli kaikkiin Turun yliopiston tiedekuntiin

Mielen päällä -hankkeessa edistetään opiskelijoiden ja henkilökunnan valmiuksia tukea ja ohjata opiskelijoita vertaistuen keinoin erilaisissa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Hanke laajentaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) Turun kauppakorkeakoululla käynnistämää opiskelijoiden vertaistukitoimintaa kaikkiin yliopiston tiedekuntiin. Vuoden 2021 aikana hankkeessa kehitetään aktiivisesti uusia toimintamuotoja yhteistyössä tiedekuntien ja ainejärjestöjen kanssa.

Toteutus

Mielen päällä –hanketta toteutetaan Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ainutlaatuisella, tiiviillä yhteistyöllä. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) ja Turun yliopisto hakivat yhdessä hankkeelle rahoitusta vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle yhteensä 107 000 euroa.

Yhteishankeen vahvuutena on opiskelijalähtöisyys. Opiskelijanäkökulmaa suunnitteluun ja toteutukseen sisällyttämällä esimerkiksi tiedekuntakohtaiset erot voidaan ottaa paremmin huomioon.

Hankeessa on kolme pääpainopistettä:

 • Edistetään mielenterveyden varhaisen tuen saamista matalla kynnyksellä
 • Puretaan mielenterveyttä koskevia ennakkoluuloja ja leimoja
 • Jaetaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviä hyviä käytäntöjä

Tukiopiskelijatoiminta pilotoidaan syyslukukaudella 2021

Tukiopiskelijatoiminnan tavoite on, ettei yksikään opiskelija jää yksin vaikeuksiensa kanssa. Tukiopiskelijoiden tarjoama matalan kynnyksen vertaistuki on korvaamattoman tärkeää yliopistoyhteisössä etenkin nykyisessä epävarmuuden ajassa.

Tukiopiskelijat saavat koulutusta ennen vertaistukitoiminnan alkamista. He osallistuvat Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu (MtEa2) –koulutukseen. Koulutus sisältää kaksi opetuspäivää (2x 3 h) ja itseopiskelutehtäviä. Lisäksi heillä on käytössään kattavat tukimateriaalit.

Tukiopiskelijoiden kanssa voi syyskuusta lähtien keskustella luottamuksellisesti opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä.

Mitä tukiopiskelija tekee?

 • Hän edesauttaa yhteisöllisyyttä ja antaa omalla toiminnallaan esimerkin siitä, miten puheeksi ottamista voi tehdä matalalla kynnyksellä opiskelun arjessa.
 • Hän on vapaaehtoinen, joka tarjoaa tukea kanssaopiskelijoille omia kokemuksiaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.
 • Hän voi tarjota esimerkiksi luottamuksellista keskusteluseuraa tai auttaa löytämään uusia harrastuksia.
 • Hän osaa tarvittaessa ohjata ammattiavun piiriin ja hänen kanssaan voi etsiä omaan tarpeeseen sopivia tukipalveluita. Tukiopiskelija ei itse toimi terveydenhuollon ammattilaisena.
 • Hän tapaa kanssaopiskelijoitaan kampusalueella erilaisissa tapahtumissa ja osallistuu hyvinvointia edistävien toimintamuotojen järjestämiseen. Lähtökohtaisesti tukiopiskelijatoiminta on kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhdessätekemistä.
 • Hän osallistuu tukiopiskelijoiden yhteisiin tapaamisiin, joissa vaihdetaan kuulumisia, saadaan tietoiskuja asiantuntijoilta ja kehitetään tukiopiskelijatoimintaa.

Miten tukiopiskelijaan saa yhteyden?

 • Hankkeen uusille verkkosivuille sijoitettaan yhteydenottolomake, jonka kautta tukiopiskelijoille voi jättää yhteydenottopyynnön. Lomakkeessa valitaan aihepiirit, joihin apua kaivataan. Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten nimettyihin aihepiireihin, ottaa yhteyttä opiskelijaan noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).
 • Tämän jälkeen tukiopiskelija ja yhteydenottaja voivat sopia jatkosta tapauskohtaisesti.

Ajankohtaiset tiedot somesta

Hankeella on oma tili Instagramissa: @mielen_paalla. Liity mukaan ja nappaa viikottaiset tärpit mielenterveelliseen opiskeluun! Tiedotamme tilillä hankkeen etenemisestä ja haastamme osallistumaan hyvinvointikeskusteluun.

Mielenterveellisen opiskelukulttuurin kehittämistä

Hankkeessa toteutettiin keväällä 2021 opiskelijoiden mielenterveyskysely, johon saatiin yli 800 vastausta. Kyselyllä kerättiin tietoa siitä, millaisia tarpeita Turun yliopiston opiskelijoilla on mielenterveyden kysymyksiin liittyen.

Tuloksia hyödynnetään hankkeen kohdentamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Raportti kyselyn tuloksista julkaistaan syksyllä. Raportoinnin etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilta ja hankkeen Twitter-tililtä @MielenpaallaTku.

Koko hankkeen ajan käytössä olevalla ideapaperilla sekä henkilökunta että opiskelijat voivat anonyymisti kertoa omat ehdotukset siitä, millaisia sisältöjä hankkeessa tulisi kehittää. Hanke kutsuu mukaan mielenterveyden edistämiseen koko yliopistoyhteisön.

 

Lue lisää: https://blogit.utu.fi/utu/2021/05/12/mita-on-mielen-paalla/

 

Lisätietoja:

Kaisa-Riitta Aho, TYY, projektityöntekijä
puh. +358 44 491 5663
tyy-mielenpaalla@utu.fi

Heidi Vuoristo, Turun yliopisto, projektisuunnittelija
puh. +358 29 450 2623, +358 50 303 8922
heivuor@utu.fi