Et ole yksin.

Mielen päällä olevista asioista on ok puhua.

Mielen päällä verkkosivut

Mielen päällä tukiopiskelijat tarjoavat matalan kynnyksen vertaistukea tiedekuntarajat ylittäen kaikilla yliopiston kampuksilla. Tukiopiskelijoiden kanssa voit keskustella luottamuksellisesti vaikkapa opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä.

Tukiopiskelijat edistävät yhteisöllisyyttä ja puheeksi ottamisen kulttuuria, jotta yksikään opiskelija ei jäisi yksin huoliensa kanssa. Kyse on ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä, jossa tavoitteena on tarjota juttuseuraa ja tukea ongelmien purkamiseksi varhaisessa vaiheessa. Kun apua osataan hakea pienten ja arkistenkin huolien ratkomiseksi, eivät ne pääse kasvamaan ja kuormittamaan suhteettomasti.

Tukiopiskelijatoiminnan pääviesti kuuluu: Mielen päällä olevista asioista on ok puhua! Keskusteleva, kuunteleva ja välittävä oppimiskulttuuri edistää jaksamista ja ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöiden muodostumista.

Tukiopiskelijat ovat saaneet koulutusta ennen vertaistukitoiminnan alkamista. He osallistuivat Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu (MtEa2) –koulutukseen. Lisäksi heillä on käytössään kattavat tukimateriaalit ja he osaavat tarvittaessa neuvoa oikean ammattiavun piiriin.

Tukiopiskelijat ovat sinua varten!

Saat tukiopiskelijaan helposti yhteyden Jutellaanko? -lomakkeella. Kirjoita lomakkeeseen lyhyesti aihe, johon kaipaat tukiopiskelijaa. Tukiopiskelija, jonka vahvuusalueet sopivat parhaiten nimeämiisi aiheisiin, ottaa yhteyttä noin kymmenen päivän kuluessa (poikkeuksena loma-ajat).

Tämän jälkeen voit sopia tukiopiskelijasi kanssa siitä missä tapaatte ja milloin.

► Lue usein kysytyt kysymykset tukiopiskelijatoiminnasta Intranetistä!

► Kattavan listauksen opiskelijoille suunnatuista tukipalveluista, auttavista puhelimista ja chateistä löydät Mielen päällä verkkosivuilta. Jos kaipaat apua itsellesi sopivan tukipalvelun löytämiseen, ota epäröimättä yhteyttä tukiopiskelijaan. Hänen kanssaan voit tutustua eri tahojen tarjoamiin palveluihin.

► Lisää mielenterveyteen liittyvistä asioista voit lukea Tyyn sivuilta!

 

Yhteisöllisyyttä ja mielenterveellistä opiskelukulttuuria luomassa

Vuonna 2021 Mielen päällä –hanketta toteutetiin Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) tiiviillä yhteistyöllä. Hanke laajensi ja juurrutti Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) Turun kauppakorkeakoululla käynnistämää opiskelijoiden vertaistukitoimintaa kaikkiin yliopiston tiedekuntiin.

Toiminta keskittyi kolmeen pääpainopisteeseen:

  • Edistetään mielenterveyden varhaisen tuen saamista matalla kynnyksellä
  • Puretaan mielenterveyttä koskevia ennakkoluuloja ja leimoja
  • Jaetaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviä hyviä käytäntöjä

Hankkeessa toteutettiin toukokuussa 2021 opiskelijoiden mielenterveyskysely, johon saatiin yli 800 vastausta. Kyselyllä kerättiin tietoa siitä, millaisia tarpeita Turun yliopiston opiskelijoilla on mielenterveyden kysymyksiin liittyen.

Raportti kyselyn tuloksista on ladattavissa täältä. Hanke kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Aineistossa esille tulleet toiveet ja tarpeet on välitetty asianomaisille tahoille.

Hankeen juurista voit lukea lisää täältä.
 

Lue lisää:

Hanke yliopiston blogissa: Mitä on Mielen päällä?

Tukiopiskelijat esittäytyvät Tylkkärissä: Hanna ja Riina sekä 27 muuta tukiopiskelijaa tarjoavat kampuksella matalan kynnyksen vertaistukea

 

Lisätietoja:

Ville Ritola

sosiaalipoliittinen asiantuntija, TYY

tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
puh.+358 44 796 1078