Olet täällä

Uutisarkisto

Jaa +

Hakukuulutus | 20.11.2018

Haku TYYn avustustoimikuntaan 2019

TYYn avustustoimikunnan tehtävänä on valmistella toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää toiminta-avustushakemukset sekä valmistella muut rahalliset avustuspäätökset, jotka edustajisto toimikunnalle määrää. Toimikunnan toimikausi on kalenterivuosi ja sen puheenjohtajana toimii TYYn hallituksen jäsen.

Uutinen | 19.11.2018

TYYn seuraavaan hallitukseen hakevat on julkaistu: hallitukseen 2019 hakee yhteensä yhdeksän henkilöä. Heistä yksi hakee TYYn hallituksen puheenjohtajaksi ja kahdeksan hakijaa pyrkii hallituksen jäseniksi.

TYYn edustajisto valitsee hallituksen kokouksessaan keskiviikkona 28.11.208. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulivat edustajistoryhmiltä.

Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.

Tiedote | 15.11.2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan TYYni mieli -päivä nostaa Turun yliopiston opiskelijoiden mielenterveyden esiin

Hakukuulutus | 15.11.2018

TYY hakee kahta opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä Turun yliopiston tutkintolautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2020.

Yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaan yliopistossa on tutkintolautakunta. Lautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten (lukuun ottamatta lisensiaatin tutkielmia ja väitöskirjoja) arvostelua ja opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi lukemista koskevat oikaisupyynnöt opintojohtosäännöstä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Hakukuulutus | 15.11.2018

Turun yliopiston tiedekuntien johtokuntiin haetaan varajäseniä 31.12.2019 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

Hakukuulutus | 15.11.2018

Turun yliopiston kollegioon haetaan yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.

Uutinen | 13.11.2018

TYY kerää palautetta järjestöjen puheenjohtajilta puheenjohtajien neuvoston toiminnasta.

Uutinen | 13.11.2018

Yliopisto otti lukuvuoden alusta käyttöön uuden opintojohtosäännön, joka velvoittaa yksikköjä julkaisemaan opetusohjelman kevätlukukauden osalta viimeistään 15.11. Aiemmin opetusohjelmat julkaistiin vasta joulukuun puolella.

Uudistuksella haluttiin parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia suunnitella opintojaan. Vastaavasti myös syyslukukauden opetusohjelma julkaistaan aiemmin kuin ennen, kesäkuun puolessavälissä.

Uutinen | 5.11.2018

Auta meitä kehittämään Kieli- ja viestintäopintojen keskusta! Kyselyn tulokset esitellään KieVin omassa henkilöstöpäivässä 14. joulukuuta.

Uutinen | 4.11.2018

On jälleen tullut aika ratkaista mistä Suomen paras opiskelijajoukkue futsalissa tulee! Kokoa oma joukkueesi ja matkaa Vierumäelle nauttimaan ainutlaatuisista puitteista futsal-turnauksen merkeissä. Viikonlopun aikana matsien lisäksi luvassa on paljon muitakin aktiviteetteja.