Olet täällä

Uutisarkisto

Jaa +

Uutinen | 17.9.2019

TYY hakee 92 opiskelijaa tekemään yliopistosta entistä paremman paikan opiskella ja elää. Opiskelijaedustajia yliopiston hallintoon haetaan 17.9.-16.10.2019.

Opiskelijoilla on yhdessä muiden yliopistolaisten kanssa lain suoma oikeus osallistua yliopiston päätöksentekoon. Tänä syksynä valitaan ne opiskelun asiantuntijat, jotka edustavat meitä yliopiston päätöksenteossa seuraavat kaksi vuotta. Tunnusta sisäinen hallintosankari ja hae parantamaan yliopistoa, kannusta myös kaveri mukaan.

Hakukuulutus | 17.9.2019

TYY hakee yhtä opiskelijajäsentä ja hänelle varajäsentä Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan toimikaudeksi 1.1.2020–31.12.2022.

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa.  Opiskelijajäseneltä edellytämme aktiivista osallistumista tasa-arvotoimikunnan kokouksiin sekä tiivistä yhteydenpitoa TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tämä sisältää sekä ennakkopalaverit ennen toimikunnan kokouksia että kokouksien kulusta raportoinnin.

Hakukuulutus | 17.9.2019

Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan haetaan yhtä opiskelijajäsentä 1.10.2022 päättyvälle kolmivuotiskaudelle. Turun yliopiston eettinen toimikunta edistää ja valvoo tutkimuseettistä toimintaa yliopistolla ja tekee ennakkoarviointeja tutkimusten eettisyydestä. Toimikunnassa toimii yksi opiskelijajäsen.

Turun yliopiston eettisen toimikunnan tehtävänä on

Uutinen | 17.9.2019

TYY aloittaa yhteistyössä Fingeroosin säätiön ja yliopistopappien kanssa ylijäämäruoan jakelun Kampuskappelissa tämän viikon torstaina 19.9. klo 17.

Kampuskappelilla jaetaan torstaisin turkulaisen Voi Veljet -ravintoloiden viikon lounailta ylijäänyttä ruokaa opiskelijoille, ruokaa, joka menisi muutoin hävikkiin. Kannattaa siis varata mukaan oma astia, esim. muovirasia, jossa ruoan voi kuljettaa. Samalla teet palveluksen ympäristölle ja itsellesi. Kampuskappeli sijaitsee Ylioppilastalon sisäpihassa katutasossa.

Hakukuulutus | 17.9.2019

TYY hakee opiskelijajäsentä Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2020–31.12.2022.

Brahea-keskus on Turun yliopiston monitieteellinen erillislaitos, joka tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja ja rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Hakukuulutus | 17.9.2019

Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin haetaan opiskelijajäseniä ja varajäseniä 1.1.2020 alkavalle ja 31.12.2021 päättyvälle kaudelle. Tiedekuntien johtokunnat ovat keskeinen opiskelijoiden edunvalvonnan paikka ja tiedekuntien korkein päättävä elin.

Hakukuulutus | 17.9.2019

Turun yliopiston kollegioon haetaan 10 varsinaista opiskelijajäsentä ja 10 varajäsentä 31.12.2021 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.

Hakukuulutus | 17.9.2019

Turun yliopiston hallitukseen haetaan kahta opiskelijajäsentä 1.1.2020 alkavalle ja 31.12.2021 päättyvälle kaudelle. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää kausikohtaisesti yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Hallituksen nykyisellä toimikaudella 1.1.2018 – 31.12.2021 hallitukseen kuuluu kaksi opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten osalta toimikausi on jaettu kahteen kahden vuoden kauteen.

Uutinen | 12.9.2019

Haluaisitko näin syksyn kunniaksi opiskella uutta kieltä tai virkistää muistia jonkun vanhan kielen kanssa? Kieli- ja kulttuuritandem tai Kielikaveritoiminta voisivat olla juuri sinua varten!

Uutinen | 9.9.2019

Opintojakson luennot ovat kaikille avoimia, ja jokainen voi tulla seuraamaan niitä oman kiinnostuksensa mukaan.