Olet täällä

Juhlapuhe – TYY98 Online

Rauli Elenius | 18.11.2020

Hyvät ylioppilaat ja ylioppilaskunnan ystävät

Politiikka ylioppilaskunnassa on syöpynyt monien mieliin negatiivisin mielleyhtymin. Joku näkee sielunsa silmin kiiluvasilmäisen puoluejyrän vetelemässä naruista, kun kirkasotsainen opiskelija puhuu kaunopuheisesti arvoista ja eettisistä näkökohdista, jotka ylioppilaskunnan olisi otettava huomioon. On syntynyt retorinen kahtiajako poliittisten ja sitoutumattomien toimijoiden välille. Ikään kuin olisi olemassa taianomaisesti arvoista ja ajatusmalleista vapaa sitoutumattomuus, puhtaan rationaalinen tapa tarkastella maailmaa ja ylioppilaskuntaa.

Ja toisella puolella puolueohjelmadogmatiikka, jossa linjaukset syötetään koneistoon, joka kertoo ”sitoutuneille”, mitä mieltä saa olla.

Aristoteles ajatteli ihmisen eroavan eläimistä juuri siinä, että ihmiset luonnostaan muodostavat poliittisia yhteisöjä, jotka mahdollistavat hyvän elämän jäsenilleen. Kun ylioppilaskunnan jäsenet käyttävät valtaansa edustajiensa välityksellä, se on politiikkaa. Edustajiston ja hallituksen käymä keskustelu ja päätöksenteko ovat politiikkaa. On ihmisen yhteisöllisten tarpeiden vähättelyä puhua epäpoliittisuudesta sellaisissa instituutioissa, jotka rakenteellisesti on tarkoitettu poliittisiksi toimijoiksi. Sellaisiksi, joissa ihminen voi kehittyä kaltaistensa kanssa paremmaksi. Samalla politiikan kiistävä ajattelu vähättelee yksilön mahdollisuutta vaikuttaa ympäristössään. Tämä vaikuttamismahdollisuus on modernin kansalaisuuden ydin. Emme ole pelkästään kuluttajia, hallintosubjekteja tai työvoimaa. Kansalainen on se, joka on vuorovaikutuksessa maailman kanssa tavoitteellisesti, ihanteitaan ja arvojaan kuunnellen.

Jokainen meistä on poliittinen, ideologinen ja omien lähtökohtiensa kahleiden rajoittama. Lainaan: ”Käytännölliset ihmiset, jotka uskovat olevansa älyllisen vaikuttamisen ulottumattomissa, ovat yleensä jonkun turhanpäiväisen taloustieteilijän orjia.” Tämä vapaasti suomentamani John Maynard Keynesin ajatus on helppo allekirjoittaa. Jos ei tunnista omia vaikuttimiaan, ei voi tarkastella niitä kriittisesti. Jokainen meistä haluaa olla yksilö, vapaa muiden painostuksesta ja kykenevä ajattelemaan itse. Kuitenkin ainoastaan tunnistamalla omat vaikuttimensa voi edes haaveilla irtautuvansa siitä.

Ei yritetä tehdä politiikasta välteltävää ja arveluttavaa. Tervehtikäämme ilolla sitä, että voimme yhdessä muuttaa todellisuutta ympärillämme, oppia toisiltamme ja antaa oma panoksemme yhteisömme ja paremman maailman eteen.

Rauli Elenius on Turun yliopiston hallituksen jäsen ja pitkäaikainen TYY-toimija

Yliopiston hallituksen jäsen
Rauli Elenius