Olet täällä

Linjoilla Vihreä lista: Kestävä kehitys huomioitava kokonaisvaltaisesti TYYn linjapaperissa

Vihreä lista | 05.03.2020

Vihreä lista vaatii kestävän kehityksen kokonaisvaltaista huomiointia uudessa poliittisessa linjapaperissa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030, kuvastavat kokonaisvaltaista ja systeemistä järjestelmää, jolla kestävä kehitys voidaan saavuttaa. Agenda2030-ohjelman 17 tavoitteen tulee ohjata ylioppilaskunnan toimintaa sen joka tasolla aina hallinnosta TYYn järjestöihin.

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta pyrkivät hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Ylioppilaskunta tukee ja edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia suosia mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen valintoja vaikuttamalla rakenteisiin, kuten julkisen liikenteen opiskelija-alennuksiin. TYYn ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan ympäristövaikutukset tulee huomioida ja pyrkiä minimoimaan.

Ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalisesta kestävyydestä on huolehdittava. Toteuttaessaan edunvalvontaa ylioppilaskunta vahvistaa jäsentensä tietoisuutta ja kykyä vaatia omien oikeuksiensa toteutumista. Ylioppilaskunnan toiminnan tulee jatkossakin säilyä moninaisena esimerkiksi TYYn järjestöjen tukemisen kautta, mikä mahdollistaa jokaiselle TYYn jäsenelle osallistumisen mielekkääseen toimintaan. Ylioppilaskunnan jokaisella jäsenellä on oikeus sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen.

Ylioppilaskunnan toiminnan tulee olla kaikille saavutettavaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti. TYYlle on tehtävä turvallisemman tilan periaatteet, joita käytetään TYYn ja TYYn järjestöjen toiminnassa. Tapahtumissa ei saa olla pelkoa siitä, että painostetaan epämiellyttävään tilanteeseen.

Turku on merkittävä yliopistokaupunki, jonka katukuvassa opiskelijat ovat tuttu näky kaupungin asukkaille. TYYn on omalla toiminnallaan tuettava ja taattava opiskelijakulttuurin säilyminen ja sen perinnön eteenpäin välittäminen sekä tuettava saman toteutumista TYYn järjestöjen osalta. TYYn on kehitettävä opiskelijakulttuuriaan ekososiaalisen sivistyksen ideaalin, jossa tunnustetaan luonto ja sen rajat muun toiminnan määrittäjinä, mukaisesti.

Ylioppilaskuntamme kohdalla taloudellinen kestävyys tarkoittaa erityisesti sitä, että ylioppilaskunnalla on riittävät resurssit takaamaan laadukkaat palvelut opiskelijoille myös jatkossa. Tämä tarkoittaa käytännössä ylioppilaskunnan taloudesta huolehtimista: pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa. Ylioppilaskunnan yritystoiminnan on luotava taloudellista turvaa ja mahdollistettava tulevaisuudessa omavaraisuus. Ylioppilaskunnan on jatkossakin oltava hyvä työnantaja, joka ottaa myös yritystoiminnassaan huomioon ympäröivän yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.

Toinen näkökulma taloudelliseen kestävyyteen on opiskelijoiden toimeentulon tasosta huolehtiminen. Ylioppilaskunnan edunvalvonnan keskeisiä kärkiä tulee olla riittävän toimeentulon takaaminen jokaiselle opiskelijalle. Opiskelijoiden sosiaaliturvan on oltava tasolla, joka mahdollistaa kokopäiväisen opiskelun.

Vihreä lista on poikkitieteellinen edustajistoryhmä, joka tekee töitä vihreän, yhdenvertaisen ja palvelevan ylioppilaskunnan eteen.

Vihreä lista 
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Vihreä lista