Olet täällä

Poliittinen linjapaperi – Mitä mieltä sinä olet?

Sauli Seittenranta | 11.02.2020

Ilmastonmuutos, todistusvalinta, asumistuki ja terveydenhoitomaksut. Turun yliopiston ylioppilaskunnalla on näistä kaikista jokin mielipide, kuten varmasti myös sinulla. Sinun äänestämäsi edaattorit eli edustajiston jäsenet päättävät kerran kahdessa vuodessa, mikä TYYn kanta moniin yliopistoyhteisöllisiin sekä yhteiskunnallisiin asioihin on. Edaattorit tekevät muutosesityksiä, joista äänestämällä enemmistön kannattamat näkemykset kirjataan TYYn poliittiseen linjapaperiin (LiPa). Näin siis lähtökohtaisesti TYYn näkemykset heijastelevat myös sinun arvomaailmaasi demokratian kautta.

”TYY pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta vaikuttamalla ympäröivään yhteiskuntaan.” (LiPa 2018-2019)

Poliittinen linjapaperi on tärkeä työkalu ylioppilaskunnan toimeenpanevalle puolelle, eli hallitukselle ja toimiston työntekijöille. Kun kampuksilla, kampuskaupungeissa tai yhteiskunnassa laajemmin on opiskelijoita koskevaa keskustelua, voi tämä TYYn toimeenpaneva puoli laatia kannanottoja linjapaperiin nojaten. TYYllä on edustus muun muassa yliopiston, TYSin ja YTHS:n johtoportaissa. Myös näihin suuntiin vaikuttaminen pohjautuu poliittiseen linjapaperiin, eli jälleen sinun äännelläsi valitun edustajiston mielipiteisiin.

”Yleisen asumistuen tulee olla yksilökohtainen, ei ruokakuntakohtainen.” (LiPa 2018-2019)

Toisinaan kuulee kysyttävän, miksi TYY ottaa kantaa asioihin, joista se ei voi päättää. Tähän yksinkertaisin vastaus on lobbaaminen. Suurin osa vaikuttamistyöstä tapahtuu muualla kuin kokouksessa, jossa nuija lyödään vihdoin pöytään. Työryhmät, neuvoa antavat tapaamiset, lounastapaamiset, kannanotot, kirjoitukset ja hissipuheet. Kaikki nämä alustavat päätöksentekoa. Kun esitykset ovat paperilla ja päättävä kokous käynnissä, on jo liian myöhäistä. Tämä kaikki lobbaustyö siis mahdollistaa opiskelijoiden kuulluksi tulemisen myös asioissa, jotka suuremmissa rattaistoissa ratkaistaan. TYY ei myöskään tee tätä työtä yksin, vaan kattojärjestö Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) operoi ja keskustelee suoraan ministeriötasolla. TYYn linjapaperi vaikuttaa myös välillisesti SYLin linjoihin.

”Sisäänpääsy (tutkinto-ohjelmaan) tulee taata pelkän valintakokeen perusteella” (LiPa 2018-2019)

Toinen usein kysytty kysymys on, miksi TYY ottaa kantaa myös muihin kuin välittömästi opiskelijoiden opintoihin, asumiseen tai opintotukeen liittyviin asioihin. TYYn säännöt eivät rajaa edaattoreiden mielipiteenvapautta. He voivat esittää ja äänestää linjapaperiin minkälaisia kirjauksia tahansa. Lisäksi tällaista rajanvetoa opiskelijoita koskevien asioiden ja muiden asioiden välillä olisi hyvin vaikea määritellä minkäänlaisena sääntökirjauksena. Täten asia on täysin jokaisen edustajiston päätettävissä. Mikäli enemmistö edaattoreista kannattaa jotakin kirjausta, siitä tulee TYYn mielipide ja näin TYYn toimeenpaneva puoli voi kirjaukseen nojaten ottaa asiaan kantaa.

”Opiskelijoiden tulee maksaa YTHS:n palveluista vain terveydenhoitomaksu.” (LiPa 2018-2019)

On jälleen tullut linjapaperin päivittämisen aika. Säännöt määräävät, että edustajisto päivittää linjapaperin kerran kaksivuotisen kautensa aikana. Nyt 2020 vuoden keväällä edustajiston työskentely keskittyy tähän uudistamistyöhön. Edustajistolistat ja yksittäiset edaattorit pohtivat muutoksia ja lisäyksiä linjapaperiin. Maaliskuun kokouksessa asioista käydään alustava keskustelu ja huhtikuun kokouksessa näistä muutosesityksistä äänestetään.

Seuraa kevään aikana TYYn blogia, edustajiston kokousstriimejä Facebookissa ja IG:ssä edustajistoarkea. Ehdota omille edaattoreillesi edistettäviä mielipiteitä. He varmasti arvostavat osallistumistasi päätöksentekoon!

Sauli Seittenranta
Edustajiston varapuheenjohtaja

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue kaikki edustajistoryhmien Linjoilla-blogit:

Edustajiston varapuheenjohtaja
Sauli Seittenranta