Olet täällä

Linjoilla Ryhmä Lex: Joustavampi opiskelu osaksi opiskelijoiden arkea

Ryhmä Lex | 14.02.2020

Terveisiä Calonialta Ryhmä Lexiltä! Olemme oikeustieteen opiskelijoiden edustajistoryhmä ja tällä kaudella meillä on neljä edustajaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa.

Oikkareiden arki menee pääosin pykäliä päntätessä, mutta onneksi edunvalvonnallekin löytyy aikaa. Puhumme aiheesta, joka koskee varmasti kaikkia opiskelijoita tiedekuntaan katsomatta, sillä myös meidän arkeamme rassaa opintojen joustamattomuus.

Turun oikeustieteellisessä tiedekunnassa ei perusopinnoissa ole läsnäolovelvollisuutta käytännössä ollenkaan, mutta kieliopinnoissa läsnäolovelvollisuus on taas 75-80% riippuen kurssista. Velvollisuutta olla läsnä ei siis ole, mutta halua olisi.

Usean meidän arkea on käydä opiskelun ohella töissä tai harrastuksissa, mikä aika ajoin tarkoittaa sitä, että luennoille osallistuminen ei ole mahdollista. Olisi meidän mielestämme tiedekuntien ja yliopiston, jos ei velvollisuus niin mielekäs vastuu, mahdollistaa opiskelijoiden opintojen suorittaminen mahdollisimman joustavasti.

TYY on linjannut poliittisessa linjapaperissaan viime kaudella, että “Joustavat opetus- ja oppimismahdollisuudet sekä opetusteknologian laaja-alainen hyödyntäminen edistävät opintojen etenemistä”. Se on arvo ja kanta, josta tulee pitää kiinni myös uutta linjapaperia tehtäessä. TYYn edustajisto on tärkeä tekijä luomaan uutta arvomaailmaa ja vaatimaan joustavampaa opetusta ympäri tiedekuntia. Joustavuus tulisi saada entistä tiiviimmin osaksi opetuksen laadullisia kriteereitä.

Lex ry:n opintovastaava Emma Suur-Hamari kokee myös, että joustavammassa opiskelussa on selkeää hyötyä: “Opiskelun joustavuus tarkoittaa myös opiskelijaystävällisyyttä. Se mahdollistaa opintojen edistämisen, vaikka yksilölliset rajoitteet estäisivät osallistumasta esimerkiksi luennoille. Pieni läsnäolopakko mahdollistaa toisten tutkintojen suorittamisen, työssäkäymisen ja aktiivisen ainejärjestötoiminnan. “

Ryhmä Lex on syksyllä ajatellut, että opintoja voisi joustavoittaa entistä enemmän tekemällä luennot mahdolliseksi seurata etänä, mahdollistaa tenttien tekeminen yhä laajemmin myös Turun alueen ulkopuolella ja mahdollistaa kieliopintojen suorittaminen intensiivikurssina.

Nämä ovat kolme askelta, joiden myötä opintojen joustavuus paranisi selkeästi ja stressi läsnäolosta vähenisi. Aihetta käsiteltäessä on toki nostettava esiin myös se, että lähiopetus on etuoikeus, eikä siitä pidä tinkiä, vaikka opinnot muuttuisivat joustavammiksi. Lähiopetuksen väheneminen ei ole ratkaisu, jota haemme. Luentoja ja tenttejä järjestetään oppimisen tueksi ja niistä tulee pitää kiinni. Tavoittelemme yhteistä ja rakentavaa linjaa opintojen joustavoittamiseen opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja tiedekuntien välillä.

Ryhmä Lex
Edustajistoryhmä

Tänä keväänä TYYn blogissa kuullaan TYYn edustajistoryhmien ajatuksia poliittisen linjapaperin päivityksestä ja edustajistotyöskentelystä. Poliittisessa linjapaperissa määritellään TYYn poliittiset kannat koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, opiskelijayhteisöön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa. Edustajisto on ylioppilaskunnassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä elin, jonka 10 vaaleilla valittua edustajistoryhmää 41 edustajan voimin päättävät yhdessä demokraattisesti esimerkiksi ylioppilaskunnan taloudesta ja luottamustoimijoista. Siksi haluamme, että opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua myös edustajistoryhmiin ja heidän ajatuksiinsa. Tekstit edustavat yksittäisten edustajistoryhmien näkemyksiä, eivät TYYn yleistä linjaa, ja niiden asiasisällöstä vastaavat kirjoittajat.

Lue tarkemmin, mistä poliittisessa linjapaperissa on kysymys.

TYYn edustajistoryhmä
Ryhmä Lex