Olet täällä

Minulle koulutus Turun yliopistossa 2010-luvulla = Riitta Pyykkö

Joni Kajander | 12.12.2019

Kuvassa vararehtori Riitta Pyykkö ja TYYn hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen vuonna 2017 avaamassa opiskelijakeskus Discoa. 

Minulle koulutus Turun yliopistossa 2010-luvulla = Riitta Pyykkö. Tässä perustelut näkemykselleni.

Vararehtori Pyykön johdolla on uudistettu valtavasti yliopiston koulutuksen johtamista, suunnittelua ja järjestämistä. Uudistaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo. Riitan kohdalla sen arvo tulee siitä, että uudistukset ovat kaikki edistäneet oppimista - yliopiston by far tärkeintä tehtävää. Sitä se tutkimuskin on. Lisäksi uudistukset on tehty opiskelijoita kuunnellen ja huomioiden. Unohdettu ei ole opetuksen ja palveluiden toteuttajien arkea, sitäkin on pyritty parantamaan. Itselle Riitta on jäänyt mieleen muun muassa seuraavista uudistuksista ja toimista:

 • Opiskelijahyvinvoinnin huomioimisesta on tullut selkeä tehtävä yliopistolle ja siihen on panostettu
 • Opetussuunnitelmista on tullut kaksivuotisia, mikä on korostanut niiden suunnitelmallisuutta (aikaisemmin niitä rustattiin joka vuosi)
 • Opetussuunnitelmia ovat entistä enemmän osaamisperustaisia ja opetussuunnitelmiin on tuotu opiskelutaitoja, ympärivuotisuutta
 • Tohtorikoulutukseen on saatu opetussuunnitelmat
 • Sähköisistä tenteistä on tullut tenttimisen normaalitapa ja niitä on kehitetty eteenpäin. (takana ovat ajat, jolloin tentaattorit kipuilivat vastaajien huonon käsialan kanssa tai opintopalvelut käyttivät aikaa tenttikuorien tekemiseen)
 • Yliopistopedagogiikkaa on kehitetty Riitan johdolla ja yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa
 • Kansainvälisten maisteriohjelmien arviointi ja kehittäminen
 • Yliopiston ja TYYn yhteinen Universitas Turku -hanke, jonka kautta on rahoitettu opiskelijalähtöisiä oppimista ja akateemisuutta tukevia projekteja
 • Opiskelijoiden varhaisen tukemisen malli on kehitetty auttamaan opiskelijoita erilaisissa ongelmatilanteissa
 • Yliopiston koulutuksen laatujärjestelmää on kehitetty ja laadunhallinnan arvo on sisäistetty yliopistolla
 • Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suomen kielen osaamisen tukeminen
 • Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyön tukeminen ja aktiivinen osallistuminen
 • Yliopistojen koulutusvararehtorien toiminnan aktivoiminen ja yhteistyön kehittäminen
 • Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö koulutuksen ja sen laadun kehittämisessä

Yksin Riitta ei ole tehnyt mainittuja asioita, mikä lienee hänen kaikkein suurin ansionsa - yhteistyö ja muiden toiminnan mahdollistaminen.

Uudistusten lisäksi Riitta on toiminut monille yliopistolaisille esikuvana. Riitta on inspiroinut lukuisia naisia lähtemään mukaan koulutuspolitiikkaan. Hän kerää arvostusta ympäri Suomea sekä kansainvälisesti. Hän on jokaisen kopon voimaeläin.

Riitta jää vuoden vaihteessa pois koulutusvararehtorin tehtävistä ja nyt on oiva tilaisuus kiittää häntä. Kannustan teitä kaikkia siihen.

Tässä kiitospuheeni Riitalle TYYn vuosijuhlilla 9.11.2019.

Vuosikymmen on lähestymässä loppuaan. Kuinka moni täällä on opiskellut Turun yliopistossa 2010-luvulla?

Täällä on paikalla yksi henkilö, joka on vaikuttanut merkityksellisellä tavalla meidän kaikkien elämään.

Me haluamme, että saamamme koulutus on laadukasta ja hyvin suunniteltua. Haluamme, että se vahvistaa käsitystämme omasta osaamisestamme. Haluamme, että se tukee hyvinvointiamme, eikä ainakaan heikennä sitä. Haluamme, että se edistää yhdenvertaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ennen kaikkea haluamme, että meidät otetaan mukaan yhdessä miettimään ja tekemään kaikkea tätä.

Näille toiveillemme on ollut vahva suojelija ja tukija yliopistolla koko tämän vuosikymmenen.

Meillä täällä edessä olevilla, ja monella yleisöstä, on ollut poikkeuksellinen etuoikeus tehdä hänen kanssaan yhteistyötä ja nähdä millaisella käsittämättömällä asiantuntemuksella ja innolla hän on ohjannut ja voimaannuttanut yliopiston loistavat opettajat ja asiantuntijat (ja meidät) kohti näitä yhteisiä päämääriä.

Häneltä voi oppia monesta (kansallisesta ja kansainvälisestä koulutuspolitiikasta, koulutuksen johtamisesta ja laadusta), mutta jos yksi asia pitäisi valita, se on tämä:

Hän ei ole halunnut jättää omaa kädenjälkeään, vaan meidän kaikkien.

Kiitos Riitta

Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Joni Kajander